Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Złożone wyjaśnienia treści oferty wiążą wykonawcę na równi ze złożoną ofertą

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 28 lipca 2020
Czy nieuzupełnienie wykazu usług powoduje konieczność wykluczenia z postępowania?

Wykonawca składając wyjaśnienia, powinien przedstawić szczegółowo, jakie parametry są przedmiotem przyjętych przez niego rozwiązań, jednocześnie uwzględniając wszystkie zmiany, jakie zamawiający wprowadził do siwz. W sytuacji uchybienia powyższemu obowiązkowi, zamawiający oceniając wyjaśnienia, powinien stwierdzić niezgodność treści oferty z treścią siwz (programu funkcjonalno-użytkowego) – wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 marca 2020 r. (sygn. akt  KIO 418/20, KIO 419/20, KIO 420/20).

Wyjaśnienia treści oferty składane na niezakwestionowane wezwanie zamawiającego wystosowane w toku badania oferty, wiążą wykonawcę na równi z treścią pierwotnie złożonej oferty i powinny być traktowane analogicznie jak treść złożonej oferty. Dlatego też stwierdzone w toku badania wyjaśnień sprzeczności mogą stanowić podstawę do uznania, iż oferta złożona w postępowaniu podlegała odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Izba nie znalazła przy tym podstaw do zastosowania art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, ze względu na fakt że treść złożonych wyjaśnień była jednoznaczna i nie wymagała dodatkowego procedowania. KIO uznała, że wykonawca nie sprostał nałożonemu na niego obowiązkowi kompletnego wyjaśnienia wątpliwości zamawiającego, a złożone pisma potwierdziły niezgodność treści oferty z treścią siwz.

Sprawdź także artykuły:

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

specjalistka z zakresu zamówień publicznych zawodowo związana z największą instytucją zamawiającą w Polsce działającą w branży inwestycji infrastrukturalnych, uczestniczka procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy Pzp, członkini...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Zamówienia podzielone na części i zamówienia mieszane

Sprawdź, co zmieni się w nowym Pzp

26 sierpnia (środa) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Zamawiający może wymagać, aby zapytania do siwz były przesyłane tylko przez platformę do komunikacji

Pytanie: Czy zamawiający w przypadku prowadzenia postępowania w trybie elektronicznym, za pośrednictwem platformy zakupowej może wymagać od wykonawców przesyłania korespondencji (zapytań) wyłącznie za pośrednictwem portalu...

Czytaj więcej »
Czy odrzucając ofertę niezgodą z ustawą, zatrzymasz wykonawcy wadium?

Pytanie: Zamawiający odrzucił ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp. Powyższe jest uzasadnione tym, że wykonawca złożył przez platformę przetargową ofertę, którą „ręcznie”...

Czytaj więcej »

Aktualności

W odwołaniu należy sformułować konkretne zarzuty, a nie prosić zamawiającego o zmianę treści siwz
Postępowanie odwoławcze służy do zbadania poprawności czynności i zaniechań zamawiającego w zakresie wyznaczonym podniesionymi zarzutami. Ocena tego powinna nastąpić przez pryzmat wymagań stawianych w postępowaniu o zamówienie publiczne i z...
„Pożyczając” komuś zasoby ekonomiczne, trzeba zadbać o faktyczne i realne ich przekazanie
Potencjał ekonomiczny jest zasobem, który najtrudniej udostępnić. Wskaźniki takie jak wielkość obrotów, zysków czy płynność finansowa są bowiem ściśle związane z kondycją ekonomiczną danego podmiotu. Brak jest zatem możliwości przeniesienia ich...
Odwołanie w nowej ustawie Pzp – najważniejsze zasady dotyczące jego wnoszenia (cz. I)
Dnia 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: nowa ustawa Pzp), a wraz z nią, zmodyfikowane przepisy regulujące procedury odwoławcze, skargowe i pozasądowe, które umożliwiają podważanie...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel