Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Zamawiający musi precyzyjnie sformułować uzasadnienie unieważnienia postępowania

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 15 kwietnia 2019
unieważnienie postępowania

W zawiadomieniu o unieważnieniu jednej z części postępowania zamawiający wskazał, że dokonuje unieważnienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. W uzasadnieniu faktycznym tej czynności zaznaczył jedynie, że wada postępowania polega na rozbieżnościach pomiędzy podanymi ilościami sprzętu w opisie przedmiotu zamówienia, a ilościami w załączniku do formularza ofertowego. Izba uznała, że zamawiający nie wykazał, że niezgodność między opisem przedmiotu zamówienia a wzorem załącznika nr 1a do siwz miała lub mogła mieć wpływ na wynik postępowania (wyrok KIO z 5 październik 2018 r., sygn. akt KIO 1894/18).

Artykuł 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp wyraźnie odsyła do przesłanek unieważnienia umowy wynikających z art. 146 ustawy Pzp. Katalog przesłanek unieważnienia z art. 146 ust. 1 ustawy Pzp jest zamknięty. W analizowanej sprawie żadna z przyczyn wskazanych w tym przepisie nie wystąpiła.

W opinii odwołującego w grę musiała zatem wchodzić generalna podstawa unieważnienia umowy opisana w art. 146 ust. 6 ustawy Pzp. Jak wynika z tego przepisu, powodem unieważnienia procedury może być dopuszczenie się przez zamawiającego takiej czynności lub zaniechania niezgodnego z ustawą, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Niewystarczające jest stwierdzenie jakiegokolwiek naruszenia przepisów ustawy. Musi być to naruszenie kwalifikowane i istotne w tym stopniu, że odcisnęło lub może odcisnąć swe piętno na wyniku postępowania. Przez wynik ten rozumie się wybór danej oferty jako najkorzystniejszej. Izba stwierdziła, że zamawiający w uzasadnieniu swej czynności w ogóle nie odnosił się do kwestii wpływu naruszenia na wynik postępowania.

KIO zgodziła się z odwołującym, że uzasadnienie czynności unieważnienia, jakie sporządził zamawiający było bardzo lakoniczne, sprowadzało się tylko do wskazania istnienia rozbieżności między opisem przedmiotu zamówienia a załącznikiem nr 1a do siwz. Jak słusznie wskazał odwołujący, zamawiający w uzasadnieniu swej czynności nie podjął nawet próby wykazania, że wskazywana przez niego rozbieżność miała lub może mieć jakiś wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

Izba po analizie dokumentacji stwierdziła, że faktycznie można było we wzorze załącznika 1a do siwz dostrzec rozbieżności wskazane przez zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie. Rozbieżności te nie wpłynęły jednak na treść ofert złożonych w postępowaniu i nie miały wpływu na wynik postępowania, ponieważ żaden z oferentów nie zastosował się do treści błędnego załącznika nr 1a do siwz. Dlatego też KIO uznała, że zarzut naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp potwierdził się.

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zaplanuj szkolenie!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się i odbierz rabat >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Kiedy faktycznie można zlecić zamówienie z wolnej ręki z uwagi na monopol rynkowy?

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg w procedurze unijnej na zakup aparatury badawczej. W dniu otwarcia ofert została pobrana jedyna złożona oferta z platformy do obsługi elektronicznych zamówień publicznych. Niestety w terminie...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
25.06.2019
Czytaj więcej »
Szacowanie zamówień w wieloletnich projektach unijnych

Pytanie: Zamawiający realizuje kilkuletni program unijny. W okresie 2019−2023 chce przeprowadzić szkolenia dla 70 osób. Treść szkoleń nie została opisana w projekcie, gdyż zależy od potrzeb zrekrutowanych uczestników i...

Czytaj więcej »

Aktualności

Nieścisłości w ofercie zamawiający może wyjaśnić w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, nawet jeżeli dotyczą kryteriów
Artykuł 87 ust. 1 ustawy Pzp daje zamawiającemu możliwość wyjaśnienia treści złożonej oferty. Co za tym idzie, nie może być tak, że informacje oczywiste i niepowodujące merytorycznej zmiany treści oferty, a niezamieszczone przez wykonawcę...
25.06.2019 Czytaj więcej »
Na czym polega oddłużanie?
Oddłużanie to proces, który stosują kancelarie prawne oraz firmy oddłużeniowe. Jego celem jest doradztwo mające pomóc w likwidacji zobowiązania finansowego. W Polsce działa coraz większa liczba firm oddłużeniowych, która pomaga zadłużonym osobom...
24.06.2019 Czytaj więcej »
Zamawiający musi precyzyjnie uzasadnić podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania
Ogólnikowe stwierdzenia, że określony dokument jest nieprawidłowy, nie są wystarczające −  wykonawca nie może domyślać się, czego od niego oczekuje zamawiający (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 października 2018 r., sygn. akt KIO...
24.06.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel