Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Zamawiający musi precyzyjnie sformułować uzasadnienie unieważnienia postępowania

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 15 kwietnia 2019
unieważnienie postępowania

W zawiadomieniu o unieważnieniu jednej z części postępowania zamawiający wskazał, że dokonuje unieważnienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. W uzasadnieniu faktycznym tej czynności zaznaczył jedynie, że wada postępowania polega na rozbieżnościach pomiędzy podanymi ilościami sprzętu w opisie przedmiotu zamówienia, a ilościami w załączniku do formularza ofertowego. Izba uznała, że zamawiający nie wykazał, że niezgodność między opisem przedmiotu zamówienia a wzorem załącznika nr 1a do siwz miała lub mogła mieć wpływ na wynik postępowania (wyrok KIO z 5 październik 2018 r., sygn. akt KIO 1894/18).

Artykuł 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp wyraźnie odsyła do przesłanek unieważnienia umowy wynikających z art. 146 ustawy Pzp. Katalog przesłanek unieważnienia z art. 146 ust. 1 ustawy Pzp jest zamknięty. W analizowanej sprawie żadna z przyczyn wskazanych w tym przepisie nie wystąpiła.

W opinii odwołującego w grę musiała zatem wchodzić generalna podstawa unieważnienia umowy opisana w art. 146 ust. 6 ustawy Pzp. Jak wynika z tego przepisu, powodem unieważnienia procedury może być dopuszczenie się przez zamawiającego takiej czynności lub zaniechania niezgodnego z ustawą, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Niewystarczające jest stwierdzenie jakiegokolwiek naruszenia przepisów ustawy. Musi być to naruszenie kwalifikowane i istotne w tym stopniu, że odcisnęło lub może odcisnąć swe piętno na wyniku postępowania. Przez wynik ten rozumie się wybór danej oferty jako najkorzystniejszej. Izba stwierdziła, że zamawiający w uzasadnieniu swej czynności w ogóle nie odnosił się do kwestii wpływu naruszenia na wynik postępowania.

KIO zgodziła się z odwołującym, że uzasadnienie czynności unieważnienia, jakie sporządził zamawiający było bardzo lakoniczne, sprowadzało się tylko do wskazania istnienia rozbieżności między opisem przedmiotu zamówienia a załącznikiem nr 1a do siwz. Jak słusznie wskazał odwołujący, zamawiający w uzasadnieniu swej czynności nie podjął nawet próby wykazania, że wskazywana przez niego rozbieżność miała lub może mieć jakiś wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

Izba po analizie dokumentacji stwierdziła, że faktycznie można było we wzorze załącznika 1a do siwz dostrzec rozbieżności wskazane przez zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie. Rozbieżności te nie wpłynęły jednak na treść ofert złożonych w postępowaniu i nie miały wpływu na wynik postępowania, ponieważ żaden z oferentów nie zastosował się do treści błędnego załącznika nr 1a do siwz. Dlatego też KIO uznała, że zarzut naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp potwierdził się.

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenie już 29 kwietnia!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe rzecznictwo KIO. Opinie UZP

Zadaj własne pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

29 kwietnia (poniedziałek), Warszawa

Zapisz się  na szkolenie >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Zasady zwrotu wadium w formie papierowej i elektronicznej

Pytanie: Czy do wadium w formie elektronicznej mają zastosowanie przepisy dotyczące zwrotu wadium oraz czy wadia w formie poręczeń (oryginał w wersji papierowej) należy odesłać poręczycielowi, jeśli minął termin jego ważności a...

Czytaj więcej »
Zwiększenie i zmniejszenie asortymentu – kiedy dopuszczalne i na jakich zasadach?

Pytanie: Zamawiający przeprowadził przetarg nieograniczony w 6 częściach. W umowie przewidziano 20% prawa opcji i możliwość redukcji zamówienia o 30%. Pomiędzy ofertami te same czynności różnią się w cenie do ok. 20%. Czy...

Czytaj więcej »

Aktualności

Jak skutecznie stosować pozacenowe kryteria oceny ofert – skorzystaj z podpowiedzi UZP
Wieloletni nacisk na stosowanie kryteriów innych niż cena doprowadził w pierwszej kolejności do zmiany przepisów ustawy Pzp w tym zakresie, po drugie do szerzenia dobrych praktyk przez instytucje centralne. Jedno z ostatnich wydań poświęcone tej...
Niejasności siwz nie mogą wywołać negatywnych skutków wobec wykonawcy
Zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wymaga jednoznacznego stwierdzenia niezgodności treści oferty z treścią siwz. Żeby zaś takie ustalenie było możliwe, treść siwz w odpowiednim zakresie musi być jednoznaczna. Nie wolno dokonywać negatywnej...
17.04.2019 Czytaj więcej »
Zamawiający może wyjaśniać nieścisłości związane z kryteriami oceny ofert
Zamawiający może w drodze art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wyjaśnić nieścisłości w ofercie, nawet jeżeli dotyczą kryteriów oceny ofert (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 października 2018 r., sygn. akt KIO 2143/18).
16.04.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel