Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Wykonawca w ramach „samooczyszczenia” ma obowiązek podjąć określone środki

Dodano: 5 lutego 2019
samooczyszczenie wykonawcy

Korzystanie z tzw. samooczyszczenia wymaga od wykonawcy wykazania podjęcia konkretnych działań w ramach organizacji pracy przedsiębiorstwa, które mają za zadanie zapewnić w przyszłości lepsze radzenie sobie z danego rodzaju sytuacjami (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 19 października 2018 r., sygn.  akt KIO 1975/18).

Wykonawca, korzystając z procedury przewidzianej w art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp w ramach „samooczyszczenia”, powinien przedstawić dowody na swoją rzetelność, przy czym nie mogą być one wybiórcze. Wykonawca musi wykazać, że podjął środki naprawcze chociażby w sferze organizacji pracy przedsiębiorstwa w taki sposób, aby w przyszłości lepiej radzić sobie z danego typu sytuacjami. Wykazanie podjęcia takich środków wydaje się zasadne i pożądane, w szczególności gdy w ramach realizacji spornej umowy pierwsze problemy z dokumentacją zostały zasygnalizowane dopiero po dwóch miesiącach od dnia zawarcia kontraktu.

Podkreślenia wymaga, że przekazane przez wykonawcę odstąpienie od spornej umowy nastąpiło w czasie, gdy do upływu nowego terminu na realizację przedmiotu umowy został jeszcze prawie miesiąc. To z kolei może oznaczać, że wykonawca nie miał zamiaru zrealizowania przedmiotu umowy, ale że jego celem było wcześniejsze zakończenie kontraktu.

W związku z powyższym nie ma wątpliwości, że spełniły się przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa nie została wykonana w istotnym stopniu z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i doprowadziło to do jej rozwiązania. Wykonawca nie sprostał przy tym procedurze „samooczyszczenia” i przedstawione przez niego wyjaśnienia i dowody nie są wystarczające na wykazanie jego rzetelności. Samo powołanie się na zgodę na zaspokojenie się zamawiającego z gwarancji należytego wykonania umowy nie jest w tej mierze dostateczne.

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

 13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak poprawić w ofercie brak wyceny jednej z pozycji?

Pytanie: Postępowanie jest prowadzone w procedurze odwróconej poniżej progów unijnych. Zamawiający jest zobowiązany do zbadania, czy oferty nie podlegają odrzuceniu przed oceną ofert. Czy zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2...

Czytaj więcej »
Ponowne przeliczanie punktów w procedurze odwróconej po wykluczeniu wykonawcy – tak czy nie?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie zgodnie z procedurą określoną w art. 24aa ustawy Pzp. Wpłynęły 4 oferty. Po otwarciu ofert od razu wykluczyliśmy jednego wykonawcę z uwagi na brak wadium. Nie było innych błędów w ofertach...

Czytaj więcej »

Aktualności

Rażąco niska cena – procedura wyjaśniająca w praktyce zamawiającego (cz. I)
Każdy zamawiający prędzej czy później spotka się z koniecznością wszczęcia procedury sprawdzającej rażąco niską cenę. Właściwe jej przeprowadzenie pozwala ustalić, czy cena wykonawcy jest rynkowa, czy też nie ma możliwości, aby za zaoferowane...
Korekta omyłek nie może w sposób znaczny zniekształcać oświadczenia woli wykonawcy
Z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp wynika zamiar ustawodawcy dopuszczenia do oceny w postępowaniu wszystkich ofert, nawet tych które zawierają błędy i niedoskonałości, byleby tylko nie prowadziło to do zniekształcenia woli wykonawcy w zakresie...
Podział zamówienia na części nie jest obowiązkiem zamawiającego
Brak podziału zamówienia na części nie zawsze znajdzie swoje negatywne czy też pozytywne przełożenie na ceny składanych ofert. Argumentami przemawiającymi za udzieleniem zamówienia w ramach jednej części zamówienia może być łatwość w dochodzeniu...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel