Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Wykonawca w ramach „samooczyszczenia” ma obowiązek podjąć określone środki

Dodano: 5 lutego 2019
samooczyszczenie wykonawcy

Korzystanie z tzw. samooczyszczenia wymaga od wykonawcy wykazania podjęcia konkretnych działań w ramach organizacji pracy przedsiębiorstwa, które mają za zadanie zapewnić w przyszłości lepsze radzenie sobie z danego rodzaju sytuacjami (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 19 października 2018 r., sygn.  akt KIO 1975/18).

Wykonawca, korzystając z procedury przewidzianej w art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp w ramach „samooczyszczenia”, powinien przedstawić dowody na swoją rzetelność, przy czym nie mogą być one wybiórcze. Wykonawca musi wykazać, że podjął środki naprawcze chociażby w sferze organizacji pracy przedsiębiorstwa w taki sposób, aby w przyszłości lepiej radzić sobie z danego typu sytuacjami. Wykazanie podjęcia takich środków wydaje się zasadne i pożądane, w szczególności gdy w ramach realizacji spornej umowy pierwsze problemy z dokumentacją zostały zasygnalizowane dopiero po dwóch miesiącach od dnia zawarcia kontraktu.

Podkreślenia wymaga, że przekazane przez wykonawcę odstąpienie od spornej umowy nastąpiło w czasie, gdy do upływu nowego terminu na realizację przedmiotu umowy został jeszcze prawie miesiąc. To z kolei może oznaczać, że wykonawca nie miał zamiaru zrealizowania przedmiotu umowy, ale że jego celem było wcześniejsze zakończenie kontraktu.

W związku z powyższym nie ma wątpliwości, że spełniły się przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa nie została wykonana w istotnym stopniu z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i doprowadziło to do jej rozwiązania. Wykonawca nie sprostał przy tym procedurze „samooczyszczenia” i przedstawione przez niego wyjaśnienia i dowody nie są wystarczające na wykazanie jego rzetelności. Samo powołanie się na zgodę na zaspokojenie się zamawiającego z gwarancji należytego wykonania umowy nie jest w tej mierze dostateczne.

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenie już 29 kwietnia!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe rzecznictwo KIO. Opinie UZP

Zadaj własne pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

29 kwietnia (poniedziałek), Warszawa

Zapisz się  na szkolenie >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jakie kroki podjąć, gdy wykonawca nie składa dokumentów z art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym, w którym dopuszczalne było składanie ofert w odniesieniu do 3 części, wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, został wezwany do złożenia dokumentów. W wyznaczonym...

Czytaj więcej »
Negocjacje z ogłoszeniem – czy wolno skrócić termin składania ofert wstępnych?

Pytanie: Artykuł 57 ust. 6 ustawy Pzp dotyczący składania ofert wstępnych w trybie negocjacji z ogłoszeniem stanowi: „Zamawiający wyznacza termin składania ofert wstępnych, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i...

Czytaj więcej »

Aktualności

W postępowaniu elektronicznym dopuszczalny jest skan oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Ofertę pierwotnie sporządzoną w formie papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie i opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy uznać za złożoną we właściwej formie. Jest to główny wniosek...
Jak skutecznie stosować pozacenowe kryteria oceny ofert – skorzystaj z podpowiedzi UZP
Wieloletni nacisk na stosowanie kryteriów innych niż cena doprowadził w pierwszej kolejności do zmiany przepisów ustawy Pzp w tym zakresie, po drugie do szerzenia dobrych praktyk przez instytucje centralne. Jedno z ostatnich wydań poświęcone tej...
Niejasności siwz nie mogą wywołać negatywnych skutków wobec wykonawcy
Zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wymaga jednoznacznego stwierdzenia niezgodności treści oferty z treścią siwz. Żeby zaś takie ustalenie było możliwe, treść siwz w odpowiednim zakresie musi być jednoznaczna. Nie wolno dokonywać negatywnej...
17.04.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel