Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Wykonawca w ramach „samooczyszczenia” ma obowiązek podjąć określone środki

Dodano: 5 lutego 2019
samooczyszczenie wykonawcy

Korzystanie z tzw. samooczyszczenia wymaga od wykonawcy wykazania podjęcia konkretnych działań w ramach organizacji pracy przedsiębiorstwa, które mają za zadanie zapewnić w przyszłości lepsze radzenie sobie z danego rodzaju sytuacjami (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 19 października 2018 r., sygn.  akt KIO 1975/18).

Wykonawca, korzystając z procedury przewidzianej w art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp w ramach „samooczyszczenia”, powinien przedstawić dowody na swoją rzetelność, przy czym nie mogą być one wybiórcze. Wykonawca musi wykazać, że podjął środki naprawcze chociażby w sferze organizacji pracy przedsiębiorstwa w taki sposób, aby w przyszłości lepiej radzić sobie z danego typu sytuacjami. Wykazanie podjęcia takich środków wydaje się zasadne i pożądane, w szczególności gdy w ramach realizacji spornej umowy pierwsze problemy z dokumentacją zostały zasygnalizowane dopiero po dwóch miesiącach od dnia zawarcia kontraktu.

Podkreślenia wymaga, że przekazane przez wykonawcę odstąpienie od spornej umowy nastąpiło w czasie, gdy do upływu nowego terminu na realizację przedmiotu umowy został jeszcze prawie miesiąc. To z kolei może oznaczać, że wykonawca nie miał zamiaru zrealizowania przedmiotu umowy, ale że jego celem było wcześniejsze zakończenie kontraktu.

W związku z powyższym nie ma wątpliwości, że spełniły się przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa nie została wykonana w istotnym stopniu z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i doprowadziło to do jej rozwiązania. Wykonawca nie sprostał przy tym procedurze „samooczyszczenia” i przedstawione przez niego wyjaśnienia i dowody nie są wystarczające na wykazanie jego rzetelności. Samo powołanie się na zgodę na zaspokojenie się zamawiającego z gwarancji należytego wykonania umowy nie jest w tej mierze dostateczne.

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapisz się na szkolenie!

Przetarg nieograniczony krok po kroku

Posłuchaj porad dr A. Gawrońskiej-Baran

25 lutego (poniedziałek), Warszawa

Skorzystaj z rabatu >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak zlecić nieprzewidziane w umowie prace o niewielkiej wartości?

Pytanie: W wyniku przetargu nieograniczonego na usługi projektowe w 2018 roku została zawarta umowa na kwotę 146.862 zł brutto z terminem wykonania do 17 czerwca 2019 r. W trakcie realizacji zamówienia zachodzi konieczność...

Czytaj więcej »
Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

Pytanie: W prowadzonym przez nas postępowaniu na dostawę instrumentów muzycznych została złożona tylko jedna oferta od spółki cywilnej. Z uwagi na fakt, że podpisał ją jeden wspólnik, i nie dołączono do niej pełnomocnictwa ani...

Czytaj więcej »

Aktualności

Na jakim etapie postępowania wykonawca ma obowiązek przeprowadzić procedurę „self-cleaning”?
W pewnym postępowaniu wykonawcą jest spółka jawna złożona z trzech wspólników: pana X, pana Y i pana Z. Dodatkowo spółka polega na zasobach innych podmiotów m.in. pana X, który prowadzi także jednoosobową działalność gospodarczą. Wykonawca w JEDZ...
Oświadczenia i dokumenty elektroniczne – kiedy wolno przedstawić kopię dokumentu i jak ją sporządzić? Cz. I
Jeżeli postępowanie dotyczy zamówienia o wartości równej progom unijnym lub od nich większej i zostało wszczęte począwszy od 18 października 2018 r., a więc jest objęte „pełną” elektronizacją, obowiązują w nim nowe reguły wypełnienia przez...
Wniosek o przedłużenie terminu składania ofert musi być uzasadniony
Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na przedłużenie terminu składania ofert, tak jak tego oczekuje wykonawca w szczególności, gdy już wcześniej przedłużył ten termin (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 9 listopada 2018 r., sygn. akt KIO...
13.02.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel