Poleć znajomemu

Wykonawca polegający na zasobach podmiotów trzecich musi następnie faktycznie zaangażować te podmioty w realizację umowy

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano:
67bc2ea35bf5932f79e49f5ed125360900b3636d-medium

Jak wynika z regulacji art. 22a ust. 4 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli zrealizują one roboty budowlane lub usługi, do wykonania których te zdolności są wymagane. Ustawodawca przesądził więc budzące dotychczas w praktyce oraz orzecznictwie wątpliwości wynikające z interpretacji uchylonego art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Odnosiły się one do realności zobowiązań podmiotów trzecich (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 4 września 2017 r., sygn. akt KIO 1755/17).

Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu w sytuacjach określonych wskazanym powyżej przepisem jest zobowiązany do zaangażowania podmiotu trzeciego – w sposób bezpośredni – w realizację tego przedmiotu zamówienia. Tylko i wyłącznie wtedy wiedza i doświadczenie, które posiada podmiot trzeci, znajdą jakiekolwiek przełożenie na realizację zamówienia. Odnosi się to zwłaszcza do zamówień na roboty budowlane, w których podmiot trzeci musi czynnie uczestniczyć przy ich realizacji. Przywołany przepis dopuszcza zatem możliwość polegania na potencjale podmiotów trzecich – z zastrzeżeniem jednak, że w robotach budowlanych i usługach – poleganie na potencjale podmiotów trzecich musi być realne. Wykonawca nie może zaś celem wykazania spełnienia warunków udziału – wyłącznie formalnie na potrzeby konkretnego postępowania – powoływać się na potencjał podmiotów trzecich, bez rzeczywistego ich zaangażowania w realizację zamówienia.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Podział zamówienia na części 

Zasady. Wartość szacunkowa. Warunki udziału

24 lipca (środa) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Kiedy wolno połączyć dostawy, usługi i roboty budowlane?

Pytanie: Otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Zdrowia na tomograf komputerowy. Czy możemy przeprowadzić jedno postępowanie na dostawę tomografu, usługę teleradiologii i wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach będących w stanie...

Czytaj więcej »
Status SPZOZ jako zamawiającego – sprawdź, jak wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pytanie: Reprezentuję samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – szpital powiatowy. Jaki rodzaj zamawiającego zaznaczyć w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia na stronie BZP w sekcji I.2?

Czytaj więcej »

Aktualności

Konsorcjum w postępowaniu – zasady stawiania warunków i łączenia potencjałów konsorcjantów, cz. I
Jeśli wymogi zamawiającego w postępowaniu nie pozwalają wykonawcy ubiegać się o zamówienie, rozwiązaniem może być zawiązanie konsorcjum. Połączenie potencjałów jest nierzadko jedynym sposobem na zdobycie publicznego kontraktu. Ale uwaga! Nie...
Termin na złożenie wyjaśnienia dotyczącego rażąco niskiej ceny jest nieprzywracalny
Złożenie przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty po upływie terminu wyznaczonego przez zamawiającego należy traktować na równi z sytuacją, w której wyjaśnienia w ogóle nie zostały złożone, co  skutkuje odrzuceniem oferty...
Jasna i czytelna komunikacja z wykonawcą – zamawiający musi o niej pamiętać
W zawiadomieniu o wykluczeniu wykonawcy z postępowania zamawiający powinien precyzyjnie opisać swoją motywację, odnosząc się do treści przedłożonych dokumentów. Przeciwne jego działanie narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp (wyrok Krajowej...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel