Poleć znajomemu

Wykonawca polegający na zasobach podmiotów trzecich musi następnie faktycznie zaangażować te podmioty w realizację umowy

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 20 listopada 2017
67bc2ea35bf5932f79e49f5ed125360900b3636d-medium

Jak wynika z regulacji art. 22a ust. 4 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli zrealizują one roboty budowlane lub usługi, do wykonania których te zdolności są wymagane. Ustawodawca przesądził więc budzące dotychczas w praktyce oraz orzecznictwie wątpliwości wynikające z interpretacji uchylonego art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Odnosiły się one do realności zobowiązań podmiotów trzecich (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 4 września 2017 r., sygn. akt KIO 1755/17).

Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu w sytuacjach określonych wskazanym powyżej przepisem jest zobowiązany do zaangażowania podmiotu trzeciego – w sposób bezpośredni – w realizację tego przedmiotu zamówienia. Tylko i wyłącznie wtedy wiedza i doświadczenie, które posiada podmiot trzeci, znajdą jakiekolwiek przełożenie na realizację zamówienia. Odnosi się to zwłaszcza do zamówień na roboty budowlane, w których podmiot trzeci musi czynnie uczestniczyć przy ich realizacji. Przywołany przepis dopuszcza zatem możliwość polegania na potencjale podmiotów trzecich – z zastrzeżeniem jednak, że w robotach budowlanych i usługach – poleganie na potencjale podmiotów trzecich musi być realne. Wykonawca nie może zaś celem wykazania spełnienia warunków udziału – wyłącznie formalnie na potrzeby konkretnego postępowania – powoływać się na potencjał podmiotów trzecich, bez rzeczywistego ich zaangażowania w realizację zamówienia.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Obowiązki zamawiającego związane ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Pytanie: Moje pytanie dotyczy zwrotu gwarancji i rękojmi na wykonane prace. Gwarancja została udzielona na okres 15 lat i wniesiona gotówką na konto wskazane przez zamawiającego. 70% kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostało...

Czytaj więcej »
Zamówienie podprogowe ale finansowane ze środków UE nie może być opisane za pomocą znaków towarowych

Pytanie: Musimy zamówić kilka regałów, stołów i krzeseł w ramach inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych. Zamówienie ma wartość do 30.000 euro. Czy w tej sytuacji możemy w dokumentacji postępowania wprost użyć nazw...

Czytaj więcej »

Aktualności

Zamówienia na usługi społeczne – kompleksowe opracowanie UZP, które pomoże Ci przejść przez procedurę
Zamawiający wiedzą, że względem usług społecznych obowiązują ich mniej rygorystyczne procedury niż przy zamówieniach tzw. klasycznych. Niestety fakt odsyłania przy tego rodzaju postępowaniach do przepisów ogólnych ustawy Pzp...
9 ważnych pytań o elektronizację zamówień publicznych – wskazówki praktyków
Dziś weszły w życie regulacje związane z elektronicznym przekazywaniem dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej progom unijnym lub wyższej od nich. Praktyczne stosowanie nowej formy komunikacji dopiero nabierze...
18.10.2018 Czytaj więcej »
Od dziś tylko elektroniczna komunikacja w postępowaniach unijnych
Począwszy od 18 października br. w postępowaniach równych progom unijnym lub od nich wyższych zamawiający i wykonawcy mogą komunikować się tylko drogą elektroniczną. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkie dokumenty...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel