Poleć znajomemu

Wykonawca może wielokrotnie doszczegóławiać wyjaśnienia związane z rażąco niską ceną

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano:
a01d2e51b1b1e891cfeccfa76c6ce45b1c43e863-medium

Wezwanie do wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny jest, co do zasady, jednokrotne. Doprecyzowania wyjaśnień można natomiast prowadzić wiele razy (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 17 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 23/18).

Nie ma przeszkód do ponownego wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, jeżeli pierwotne wyjaśnienia nie rozwiały wątpliwości zamawiającego związanych z rażąco niską ceną. Możliwość taka występuje jednakże wyłącznie w przypadku, kiedy pierwotnie przedłożone wyjaśnienia wymagają doprecyzowania czy uszczegółowienia.

Ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień nie może skutkować przywróceniem wykonawcy terminu na dokonanie czynności złożenia wyjaśnień i dowodów, co do sposobu kalkulacji ceny.

Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy wykonawca składa wyjaśnienia ogólne, nierzeczowe, niepoparte faktami, a przede wszystkim nieodnoszące się do przedmiotu zamówienia, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp rozumianemu jako dołożenie należytej staranności, aby na pierwsze wezwanie zamawiającego w sposób rzetelny wyjaśnić okoliczności, które uzasadniają wysokość ceny oferty.

Wówczas ponowne wezwanie do uszczegółowienia i skonkretyzowania ogólnikowych twierdzeń podanych wcześniej, prowadziłoby do obejścia prawa i naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

 RODO w zamówieniach publicznych

Nowe obowiązki. Wdrożenie. Przetwarzanie danych

17 maja (czwartek), godz. 10

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

Porady

Kosztorys ofertowy w przypadku ryczałtu jest zbędnym dokumentem

Pytanie: Czy zamawiający w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną rozliczaną ryczałtowo może żądać od wykonawców złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego? Chcielibyśmy go wykorzystać do obliczenia należytego...

Czytaj więcej »
Wadium wpłacone gotówką w kasie banku należy uznać za właściwie wniesione

Pytanie: Jeden z wykonawców składających ofertę w przetargu nieograniczonym złożył wadium w formie wpłaty gotówkowej w banku w dniu otwarcia ofert. Brzmienie nowego art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp budzi nasze wątpliwości. Czy...

Krzysztof Hodt
20.04.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Do zadań okresowych i nienormowanych nie należy wymagać umowy o pracę
Wymóg zatrudniania osób na umowę o pracę powinien dotyczyć zadań ciągłych odpowiadających charakterowi umowy o pracę, a nie takich które mają charakter okresowy i nienormowany (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 maja 2017 r., sygn. akt KIO...
Praktyczne skutki reformy Prawa ochrony danych osobowych dla zamawiających i wykonawców, cz. II
Mimo, że nowa ustawa o ochronie danych osobowych, jest dopiero w trakcie jej uchwalania, już dziś wywołuje kontrowersje i niepokój wśród zamawiających i wykonawców. Czekają nas nowe obowiązki formalne i dokumentacyjne w postępowaniach w...
Wykonawca zawsze musi mieć możliwość naprawienia braku bądź nieścisłości w dokumentach
Do naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dochodzi wówczas, gdy zamawiający, bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań i brak podstaw wykluczenia, dokona czynności wykluczenia...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel