Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Wykonawca może wielokrotnie doszczegóławiać wyjaśnienia związane z rażąco niską ceną

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 11 kwietnia 2018
a01d2e51b1b1e891cfeccfa76c6ce45b1c43e863-medium

Wezwanie do wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny jest, co do zasady, jednokrotne. Doprecyzowania wyjaśnień można natomiast prowadzić wiele razy (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 17 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 23/18).

Nie ma przeszkód do ponownego wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, jeżeli pierwotne wyjaśnienia nie rozwiały wątpliwości zamawiającego związanych z rażąco niską ceną. Możliwość taka występuje jednakże wyłącznie w przypadku, kiedy pierwotnie przedłożone wyjaśnienia wymagają doprecyzowania czy uszczegółowienia.

Ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień nie może skutkować przywróceniem wykonawcy terminu na dokonanie czynności złożenia wyjaśnień i dowodów, co do sposobu kalkulacji ceny.

Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy wykonawca składa wyjaśnienia ogólne, nierzeczowe, niepoparte faktami, a przede wszystkim nieodnoszące się do przedmiotu zamówienia, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp rozumianemu jako dołożenie należytej staranności, aby na pierwsze wezwanie zamawiającego w sposób rzetelny wyjaśnić okoliczności, które uzasadniają wysokość ceny oferty.

Wówczas ponowne wezwanie do uszczegółowienia i skonkretyzowania ogólnikowych twierdzeń podanych wcześniej, prowadziłoby do obejścia prawa i naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Elektronizacja zamówień publicznych po zmianach przepisów

dr A. Gawrońska-Baran

Warszawa, 16 stycznia 2019 r.

Więcej >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Podział zamówienia na części a wymóg dotyczący sprzętu do realizacji umowy

Pytanie: Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony z podziałem na 3 części. W zakresie warunku potencjału technicznego określił, że wykonawca może wykazać ten sam sprzęt we wszystkich częściach. Zamawiający sformułował też...

Czytaj więcej »
Wykonawca może oferować własny produkt i nie załączyć karty katalogowej

Pytanie: Zamawiający w przetargu nieograniczonym w formularzu wykaz sprzętu, który należało złożyć wraz z formularzem oferty wymagał od wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy, typu/modelu, kodu produktu/numeru katalogowego...

Czytaj więcej »

Aktualności

Ważne aspekty związane z zabezpieczeniem należytego wykonania długoletniej umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwiększa szanse powodzenia w realizacji przedsięwzięcia. Niestety zabezpieczenie projektów wieloletnich jest trudne i z reguły kosztowne. Warto natomiast wiedzieć, że inwestycje realizowane w okresie...
Zamawiający nie może sobie pozwolić na wielokrotne wyjaśnianie treści oferty celem jej „ratowania”
Zamawiający nie może w sposób nieuzasadniony prowadzić procedury z wykonawcą poprzez wielokrotne wzywanie do wyjaśnień, w szczególności, gdy wykonawca składa wyjaśnienia niepełne i niekompletne (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 sierpnia 2018 r...
12.12.2018 Czytaj więcej »
Od 10 grudnia br. działa tylko produkcyjna wersja miniPortalu
Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że dostęp do testowej wersji miniPortalu został wczoraj zamknięty. 
11.12.2018 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel