Poleć znajomemu

Warunki korekty oferty według KIO

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 7 sierpnia 2018
bc46296227188d8b7b84f4cc588ec9b0287bfb3d-medium

Z treści oferty powinien wynikać zamiar złożenia przez wykonawcę oferty zgodnej z wymaganiami specyfikacji. Jednocześnie zamawiający powinien posiadać wszelkie dane niezbędne do poprawienia omyłki w sposób jednoznacznie zgodny z intencją wykonawcy składającego ofertę (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 14 czerwca 2018 r., sygn. akt  KIO 1065/18).

Brak podania producenta/dystrybutora oferowanych przez wykonawcę  materiałów równoważnych nie tylko uniemożliwia zamawiającemu weryfikację treści oferty pod względem jej zgodności z wymaganiami siwz, ale przede wszystkim uniemożliwia mu identyfikację zaoferowanych produktów. To z kolei powoduje, że nie może on dokonać oceny, czy zaoferowane przez wykonawcę w tych pozycjach produkty spełniają wymóg równoważności.

W ocenie składu orzekającego stanowi to brak oferty nieusuwalny w żadnym trybie dopuszczonym ustawą Pzp i jest tym samym wystarczającą podstawą do jej odrzucenia.  Tego rodzaju braki w ofercie nie mogą również zostać potraktowane jako omyłka, z tego względu że występuje ona, w sytuacji gdy zamawiający może dokonać jej poprawienia samodzielnie bez udziału wykonawcy.

Istotne jest, aby przy ocenie omyłkowej treści oferty nie ulegało żadnej wątpliwości, że faktycznie ta treść stanowi omyłkę, a więc jej zawarcie nie było zamiarem wykonawcy. Ponadto istotne jest, aby nie ulegało wątpliwości jaka treść – w miejsce tej omyłkowej – powinna znaleźć się w ofercie.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Obowiązki zamawiającego związane ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Pytanie: Moje pytanie dotyczy zwrotu gwarancji i rękojmi na wykonane prace. Gwarancja została udzielona na okres 15 lat i wniesiona gotówką na konto wskazane przez zamawiającego. 70% kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostało...

Czytaj więcej »
Zamówienie podprogowe ale finansowane ze środków UE nie może być opisane za pomocą znaków towarowych

Pytanie: Musimy zamówić kilka regałów, stołów i krzeseł w ramach inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych. Zamówienie ma wartość do 30.000 euro. Czy w tej sytuacji możemy w dokumentacji postępowania wprost użyć nazw...

Czytaj więcej »

Aktualności

Zamówienia na usługi społeczne – kompleksowe opracowanie UZP, które pomoże Ci przejść przez procedurę
Zamawiający wiedzą, że względem usług społecznych obowiązują ich mniej rygorystyczne procedury niż przy zamówieniach tzw. klasycznych. Niestety fakt odsyłania przy tego rodzaju postępowaniach do przepisów ogólnych ustawy Pzp...
9 ważnych pytań o elektronizację zamówień publicznych – wskazówki praktyków
Dziś weszły w życie regulacje związane z elektronicznym przekazywaniem dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej progom unijnym lub wyższej od nich. Praktyczne stosowanie nowej formy komunikacji dopiero nabierze...
18.10.2018 Czytaj więcej »
Od dziś tylko elektroniczna komunikacja w postępowaniach unijnych
Począwszy od 18 października br. w postępowaniach równych progom unijnym lub od nich wyższych zamawiający i wykonawcy mogą komunikować się tylko drogą elektroniczną. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkie dokumenty...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel