Poleć znajomemu

Warunki korekty oferty według KIO

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano:
bc46296227188d8b7b84f4cc588ec9b0287bfb3d-medium

Z treści oferty powinien wynikać zamiar złożenia przez wykonawcę oferty zgodnej z wymaganiami specyfikacji. Jednocześnie zamawiający powinien posiadać wszelkie dane niezbędne do poprawienia omyłki w sposób jednoznacznie zgodny z intencją wykonawcy składającego ofertę (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 14 czerwca 2018 r., sygn. akt  KIO 1065/18).

Brak podania producenta/dystrybutora oferowanych przez wykonawcę  materiałów równoważnych nie tylko uniemożliwia zamawiającemu weryfikację treści oferty pod względem jej zgodności z wymaganiami siwz, ale przede wszystkim uniemożliwia mu identyfikację zaoferowanych produktów. To z kolei powoduje, że nie może on dokonać oceny, czy zaoferowane przez wykonawcę w tych pozycjach produkty spełniają wymóg równoważności.

W ocenie składu orzekającego stanowi to brak oferty nieusuwalny w żadnym trybie dopuszczonym ustawą Pzp i jest tym samym wystarczającą podstawą do jej odrzucenia.  Tego rodzaju braki w ofercie nie mogą również zostać potraktowane jako omyłka, z tego względu że występuje ona, w sytuacji gdy zamawiający może dokonać jej poprawienia samodzielnie bez udziału wykonawcy.

Istotne jest, aby przy ocenie omyłkowej treści oferty nie ulegało żadnej wątpliwości, że faktycznie ta treść stanowi omyłkę, a więc jej zawarcie nie było zamiarem wykonawcy. Ponadto istotne jest, aby nie ulegało wątpliwości jaka treść – w miejsce tej omyłkowej – powinna znaleźć się w ofercie.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Konsorcjum wykonawców 

Warunki udziału. Dokumentacja. Odpowiedzialność stron

28 sierpnia (wtorek) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Nie wolno uzupełniać oferty o elementy dotyczące kryteriów oceny ofert

Pytanie: Zamawiający jako kryterium oceny ofert opisał wykonanie dokumentacji projektowych z wykorzystaniem materiałów naturalnych. W formularzu została zamieszczona tabela, w której wykonawca był zobowiązany wpisać rodzaj...

monika-winsche
Monika Winsche
21.08.2018
Czytaj więcej »
Zamówienie finansowane ze środków unijnych – czy możliwa jest dostawa w częściach?

Pytanie: Czy w programach unijnych możliwe jest udzielenie zamówienia na podstawie szacowania, w którym określono, że dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w 3 partiach w ciągu roku? Łączna kwota zamówień nie przekracza 20.000...

Czytaj więcej »

Aktualności

Sprawozdanie prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 roku
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych każdego roku sporządza dokument podsumowujący działalność Urzędu, funkcjonowanie całego systemu zamówień publicznych oraz obejmujący wnioski i rekomendacje na przyszłość. Dnia 20 lipca br. Rada Ministrów...
21.08.2018 Czytaj więcej »
Zwiększ konkurencyjność zamówienia – zastosuj w umowie płatności częściowe
Urząd Zamówień Publicznych przypomina na swojej stronie WWW, że ustawa Pzp pozwala zamawiającym na stosowanie w umowach płatności częściowych dla wykonawców realizujących zamówienia. Stosując tę konstrukcję, masz szansę poszerzyć grono...
9 ważnych problemów związanych z szacowaniem zamówień i podpowiedzi eksperta (cz. II)
Podczas określania wartości zamówienia często pojawiają się wątpliwości, bo nie każdy przypadek odpowiada wprost okolicznościom przewidzianym w ustawie Pzp. Zamawiający zwracają się do nas z pytaniami: jak określić wartość nieplanowanego...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel