Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Warunki korekty oferty według KIO

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 7 sierpnia 2018
bc46296227188d8b7b84f4cc588ec9b0287bfb3d-medium

Z treści oferty powinien wynikać zamiar złożenia przez wykonawcę oferty zgodnej z wymaganiami specyfikacji. Jednocześnie zamawiający powinien posiadać wszelkie dane niezbędne do poprawienia omyłki w sposób jednoznacznie zgodny z intencją wykonawcy składającego ofertę (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 14 czerwca 2018 r., sygn. akt  KIO 1065/18).

Brak podania producenta/dystrybutora oferowanych przez wykonawcę  materiałów równoważnych nie tylko uniemożliwia zamawiającemu weryfikację treści oferty pod względem jej zgodności z wymaganiami siwz, ale przede wszystkim uniemożliwia mu identyfikację zaoferowanych produktów. To z kolei powoduje, że nie może on dokonać oceny, czy zaoferowane przez wykonawcę w tych pozycjach produkty spełniają wymóg równoważności.

W ocenie składu orzekającego stanowi to brak oferty nieusuwalny w żadnym trybie dopuszczonym ustawą Pzp i jest tym samym wystarczającą podstawą do jej odrzucenia.  Tego rodzaju braki w ofercie nie mogą również zostać potraktowane jako omyłka, z tego względu że występuje ona, w sytuacji gdy zamawiający może dokonać jej poprawienia samodzielnie bez udziału wykonawcy.

Istotne jest, aby przy ocenie omyłkowej treści oferty nie ulegało żadnej wątpliwości, że faktycznie ta treść stanowi omyłkę, a więc jej zawarcie nie było zamiarem wykonawcy. Ponadto istotne jest, aby nie ulegało wątpliwości jaka treść – w miejsce tej omyłkowej – powinna znaleźć się w ofercie.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapraszamy na szkolenie!

Udzielanie zamówień publicznych do 30 tys. euro

Posłuchaj porad dr A. Gawrońskiej-Baran

1 kwietnia, Warszawa

Zapisz się już dziś>> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jaki kod CPV do zakupu i montażu opon samochodowych?

Pytanie: Jaki powinien być właściwy kod CPV dla zadania – zakup opon wraz z montażem (przełożenie, wyważanie)?

Czytaj więcej »
Zmiana i wyjaśnienie treści siwz – terminy i zasady

Pytanie: Prowadzimy przetarg nieograniczony na robotę budowlaną poniżej progów unijnych. Czy zamawiający musi odpowiadać na pytania wykonawcy zadane po upływie końca dnia, w którym mija połowa wyznaczonego terminu składania...

Czytaj więcej »

Aktualności

Jak sprawne realizować zielone zamówienia publiczne, cz. I
Zielone zamówienia publiczne do wymierne korzyści dla wszystkich. I nie ma w tym stwierdzeniu przesady, bo zamawiający, którzy starają się nabywać „ekologiczne” towary, usługi czy roboty, realizują politykę ograniczenia emisji CO2 i dbają o nasze...
Uzupełniany dokument może być opatrzony datą późniejszą niż termin składania ofert
W orzecznictwie Izby, w zakresie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, jest prezentowany pogląd, zgodnie z którym oświadczenie to powinno być aktualne na dzień składania ofert. Jednak kwestii tej nie należy mylić z datą...
Zmiany w Prawie zamówień publicznych szczególnie ważne dla wykonawców
Propozycje zapisów umów równoważące pozycje stron kontraktu w sprawie zamówienia publicznego, nowa procedura koncyliacyjna oraz uproszczenia proceduralne – m.in. o tych zmianach przewidywanych w nowym Prawie zamówień publicznych mówił 27 lutego br...
18.03.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel