Poleć znajomemu

W opisie przedmiotu zamówienia nie wolno kreować monopolu przedmiotowego bądź podmiotowego

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano:
dff09c430cd0243bfbf3f2fed74146c8a8612327-medium

Dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który:

  • dyskryminuje jakikolwiek produkt stanowiący element składowy zamówienia lub
  • eliminuje jakąkolwiek technologię

stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji, jeżeli dokonanie takiego opisu nastąpiło bez uzasadnionej przyczyny (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 4 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 2707/17).

Podmiot zamawiający, jako gospodarz postępowania, ma prawo i obowiązek opisać przedmiot zamówienia oraz wymagania związane z jego realizacją. Opis ten powinien być sformułowany w sposób, który w jego ocenie jest najbardziej optymalny i jednocześnie nie narusza uczciwej konkurencji i równego traktowania. Najbardziej neutralnym sposobem opisu przedmiotu zamówienia jest opis funkcjonalny. Zamawiający precyzuje pożądane cechy funkcjonalne urządzenia, pozostawiając wykonawcom całkowitą swobodę w doborze sposobu ich uzyskania. Przy takim opisie udaje się zazwyczaj uniknąć nieuzasadnionego wskazania lub wyeliminowania określonych technologii, patentów, wzorów przemysłowych lub stricte technicznych parametrów granicznych. Przy zakwestionowaniu przez wykonawców sposobu opisu przedmiotu zamówienia opartego na cechach funkcjonalnych wykonawca byłby zmuszony do zakwestionowania i podważenia pożądanych przez zamawiającego cech i właściwości produktu – co jest niezwykle trudne.

Aby doszło do złamania określonego w art. 29 ust. 2 ustawy Pzp zakazu merytoryczna treść opisu przedmiotu zamówienia musi być sformułowana w ten sposób, iż przy określonych realiach rynkowych i gospodarczych, tj. w określonej sytuacji rynkowej, dochodzi do faktycznego monopolu jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora (monopolu podmiotowego) lub monopolu jednego określonego rodzaju produktu (monopolu przedmiotowego).

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia in-house 

Praktyka i orzecznictwo

20 czerwca (środa), godz. 11

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

Porady

Brak połączeń między drogami nie ma znaczenia dla szacowania wartości usług projektowych na ich przebudowę

Pytanie: W 2018 roku zamawiający chce zamówić kilka projektów budowy dróg gminnych zlokalizowanych w różnych miejscach na terenie gminy oraz wykonanie projektu przebudowy ronda na skrzyżowaniu dwóch ulic. Poszczególne drogi nie...

monika-winsche
Monika Winsche
19.06.2018
Czytaj więcej »
Czy tonery i wałki barwiące wolno zamówić w trybie zapytania o cenę?

Pytanie: Czy postępowanie na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek może odbyć się w trybie zapytania o cenę zgodnie z art. 69 ustawy Pzp? Tonery czy wałki barwiące stały się już przedmiotem powszechnie...

Czytaj więcej »

Aktualności

KIO o zasadach łączenia potencjałów konsorcjantów
Istotą wspólnego ubiegania się o zamówienie jest łączenie potencjałów kilku wykonawców, które w sumie pozwalają wykazać fakt dysponowania kwalifikacjami odpowiednimi w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przepisy wynikające z art. 23 ust. 5...
Ocena poprawności opisu ewentualnych zmian umowy – podpowiedzi eksperta
Zamawiający może już we wzorze umowy przewiedzieć możliwość jej ewentualnych zmian. Musi jednak w tym celu dość precyzyjnie je opisać, wskazując jednoznacznie ich charakter, zakres i warunki wprowadzenia. Co to w praktyce oznacza? Jakie zapisy...
UZP pomaga w elektronicznych zamówieniach
Warto pamiętać, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych wprowadzono specjalną zakładkę E-Zamówienia, w której opublikowano kilka dokumentów pomocnych przy stopniowo wdrażanej elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych...
18.06.2018 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel