Poleć znajomemu

W opisie przedmiotu zamówienia nie wolno kreować monopolu przedmiotowego bądź podmiotowego

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 12 marca 2018
dff09c430cd0243bfbf3f2fed74146c8a8612327-medium

Dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który:

  • dyskryminuje jakikolwiek produkt stanowiący element składowy zamówienia lub
  • eliminuje jakąkolwiek technologię

stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji, jeżeli dokonanie takiego opisu nastąpiło bez uzasadnionej przyczyny (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 4 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 2707/17).

Podmiot zamawiający, jako gospodarz postępowania, ma prawo i obowiązek opisać przedmiot zamówienia oraz wymagania związane z jego realizacją. Opis ten powinien być sformułowany w sposób, który w jego ocenie jest najbardziej optymalny i jednocześnie nie narusza uczciwej konkurencji i równego traktowania. Najbardziej neutralnym sposobem opisu przedmiotu zamówienia jest opis funkcjonalny. Zamawiający precyzuje pożądane cechy funkcjonalne urządzenia, pozostawiając wykonawcom całkowitą swobodę w doborze sposobu ich uzyskania. Przy takim opisie udaje się zazwyczaj uniknąć nieuzasadnionego wskazania lub wyeliminowania określonych technologii, patentów, wzorów przemysłowych lub stricte technicznych parametrów granicznych. Przy zakwestionowaniu przez wykonawców sposobu opisu przedmiotu zamówienia opartego na cechach funkcjonalnych wykonawca byłby zmuszony do zakwestionowania i podważenia pożądanych przez zamawiającego cech i właściwości produktu – co jest niezwykle trudne.

Aby doszło do złamania określonego w art. 29 ust. 2 ustawy Pzp zakazu merytoryczna treść opisu przedmiotu zamówienia musi być sformułowana w ten sposób, iż przy określonych realiach rynkowych i gospodarczych, tj. w określonej sytuacji rynkowej, dochodzi do faktycznego monopolu jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora (monopolu podmiotowego) lub monopolu jednego określonego rodzaju produktu (monopolu przedmiotowego).

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Szkolenie prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

11 października 2018 r. w Warszawie

Więcej informacji >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak ocenić zaświadczenia z KRK, w przypadku zmian w KRS, które nie zostały ujawnione w odpisie?

Pytanie: Wykonawca złożył wraz z ofertą 22 zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Piętnaście sztuk jest zgodnych z informacjami wynikającymi z Krajowego Rejestru Sądowego. Brakuje sześciu zaświadczeń, dla osób które...

agata-smerd
Agata Smerd
21.09.2018
Czytaj więcej »
Siwz w zamówieniach obronnych – publikować czy nie?

Pytanie: Czy zgodnie z art. 131ia pkt 1 ustawy Pzp zasadą jest, że w przypadku postępowań w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (dot. przetargu ograniczonego) siwz zamieszczamy na stronie internetowej, a dopiero w sytuacji...

karol-jaworski
Karol Jaworski
21.09.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Od 19 września br. zmiany w przesłankach unieważnienia postępowania – bądź na bieżąco
Wprowadzone w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp nowe rozwiązanie daje zamawiającym możliwość unieważnienia postępowania we wszystkich przypadkach nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Nowy...
Wykonawca, który w sposób zawiniony wprowadza zamawiającego w błąd, może być wykluczony z procedury
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające go w błąd, jeśli mogą mieć one istotny wpływ na jego decyzje podejmowane w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy...
Zakupy poniżej 30.000 euro – sprawdź, co zyskasz, regulując zasady ich dokonywania
Zamawiający, nie mając sprecyzowanej polityki dokonywania drobnych zamówień, często narażają się na działania doraźne. Tracą przy tym, bo planowanie zakupów, biorąc pod uwagę tzw. efekt skali, jest po prostu efektywniejsze. Zapewnia też bardziej...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel