Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Sprawozdanie o zamówieniach z 2020 roku – które wydatki w nim uwzględnić?

Katarzyna Bełdowska

Autor: Katarzyna Bełdowska

Dodano: 23 lutego 2021
Sprawozdanie o zamówieniach z 2020 roku – które wydatki w nim uwzględnić?

Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający są zobowiązani do przekazania rocznego sprawozdania w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Akt prawny, o którym mowa, został już co prawda uchylony, ale obowiązek przekazania sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2020 roku, odnoszący się do zamówień udzielanych w jej reżimie, wciąż wynika z tej podstawy prawnej oraz wydanych zgodnie z nią aktów wykonawczych. Zakres informacji, które zamawiający jest zobowiązany ująć w sprawozdaniu, został określony w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania. W artykule przeczytasz m.in. o tym, czy w sprawozdaniu uwzględnić zamówienie udzielane jako prawo opcji, opłaty za autostradę oraz opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego, który okresowo dokonuje przeglądów technicznych dźwigu windy w siedzibie zamawiającego.

Pewien zamawiający przygotowuje sprawozdanie o zamówieniach publicznych udzielonych w 2020 roku i w związku z tym ma kilka wątpliwości dotyczących ujęcia w nim określonych wydatków. Przeczytaj opracowanie i sprawdź, gdzie uwzględnić poszczególne zamówienia. 

1.     Zamawiający planował zakupy materiałów biurowych i atramentów do drukarek i kserokopiarek o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro. Chciał udzielić tego zamówienia w III częściach (co kwartał). I i II przetarg został przeprowadzony w trybie zapytania o cenę. Koronawirus m.in. wpłynął na to, że kolejny przetarg okazał się niepotrzebny, bo w wyniku pracy zdalnej powstały spore oszczędności. Gdzie należy ująć wydatek w sprawozdaniu – jako zakup powyżej czy poniżej 30.000 euro?

Wydatek poniesiony w związku z zakupem materiałów biurowych, powinien zostać ujęty w zestawieniu zamówień powyżej 30.000 euro. Istotna jest bowiem podstawa udzielenia zamówienia. Każda z części była procedowana wedle założenia zamawiającego, zgodnie z którym planowane było udzielenie zamówienia w częściach, a procedura została zastosowana stosownie do ich łącznej wartości. Nie ma przy tym znaczenia, że finalnie, zamawiający odstąpił od realizacji jednej z części.

2.     W 2019 roku w przetargu nieograniczonym z prawem opcji zakupiliśmy specjalistyczne urządzenia. Jednak montaż tych urządzeń został objęty prawem opcji, z którego skorzystaliśmy w 2020 roku. Gdzie powinnam ująć ten wydatek? Dodam, że zamówienie objęte prawem opcji stanowi wartość do 30.000 zł.

W sprawozdaniu zamieszcza się informacje o zamówieniach udzielonych w roku poprzedzającym złożenie sprawozdania. Będą to zatem wyłącznie informacje o postępowaniach, które w roku objętym sprawozdaniem zakończyły się podpisaniem umowy lub umowy ramowej. Zamówienie objęte prawem opcji jest udzielane na podstawie aneksu do umowy zawartej w 2019 roku. Dotyczy zatem umowy, której zamawiający nie wykazuje w tegorocznym sprawozdaniu za rok 2020.

3.     W 2020 roku urząd podpisał umowę na partycypowanie w kosztach remontu budynku starostwa powiatowego, w którym od lat wynajmujemy pomieszczenia. W tym roku udział w kosztach został określony na kwotę ponad 130.000 zł. Nie byliśmy jednak zamawiającym. W związku z tym nie wiem, czy powinnam wykazywać wydatek w sprawozdaniu.

Jeżeli zamawiający partycypował w kosztach w taki sposób, że w wyniku zawartej z wykonawcą remontu umowy, był zobowiązany do wypłaty części wynagrodzenia, wówczas finansowaną przez siebie część zamówienia powinien ująć we własnym sprawozdaniu. W przypadku przekazania środków na remont w inny sposób, nie ma możliwości dokonania oceny sytuacji bez szczegółowej analizy.

4.     Wybudowaliśmy windę. Teraz co roku musi ona przejść obowiązkowy przegląd, którego dokonuje Urząd Dozoru Technicznego. Czy ten wydatek (coroczny) powinnam ująć w sprawozdaniu do 30.000 euro czy ze względu na to że jest to obligatoryjna opłata wynikająca z przepisów dotyczących eksploatacji dźwigów osobowych, może zostać pominięta w sprawozdaniu?
5.     Czy w sprawozdaniu należy uwzględnić opłaty za przejazd autostradą?

Wydatki, które nie odpowiadają definicji zamówienia publicznego z art. 2 pkt 13 ustawy Pzp nie podlegają ujawnieniu w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach. Opłaty ponoszone na podstawie aktów prawa powszechnie obowiązującego, nie zaś na podstawie umowy, nie stanowią zamówienia publicznego. Tak będzie w odniesieniu do opłaty na rzecz UDT w wysokości narzuconej odgórnie w odpowiednim rozporządzeniu. Podobna sytuacja jest w przypadku opłat za przejazd autostradą, gdy podmiotem uprawnionym do pobierania opłat jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

 


Autor:

Katarzyna Bełdowska

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik kadry kierowniczej administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej

Katarzyna Bełdowska

Autor: Katarzyna Bełdowska

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Badanie i ocena ofert według nowych zasad Prawa zamówień publicznych w 2021 roku

17 marca, godz. 12-13

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak w praktyce dopuścić oferty równoważne według nowej ustawy Pzp?

Pytanie: Jak w obecnym stanie prawnym opisać w SWZ równoważność? Zdarza się, że w projekcie mogą wystąpić nazwy własne, dlatego też zawsze wskazywaliśmy w specyfikacji, że: „Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu...

Czytaj więcej »
Zasady publikacji planu postępowań, gdy zamówień będzie udzielać centralny zamawiający

Pytanie: Moje pytanie dotyczy planu postępowań. Jesteśmy jednostką organizacyjną i przetargi na media przeprowadza dla wszystkich jednostek miejskich centralny zamawiający, czyli gmina. Czy my jako MOSiR jesteśmy zobowiązani do...

Czytaj więcej »

Aktualności

Warunek udziału w postępowaniu nie może być spełniony dopiero na dzień podpisania umowy o zamówienie
Zgodnie z ustawą Pzp ocena spełniania przez wykonawcę wymaganych warunków poprzedza wybór najkorzystniejszej oferty. Skład orzekający uznał, że z postanowień siwz nie można było wywieźć, że warunek ma być spełniony dopiero na dzień podpisania umowy...
Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych – co nowego w dokumentach?
Razem z nową ustawą Pzp z 11 września 2019 r. weszło w życie także rozporządzenie z 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz...
Sprawozdanie o zamówieniach z 2020 roku – które wydatki w nim uwzględnić?
Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający są zobowiązani do przekazania rocznego sprawozdania w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Akt prawny, o...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel