Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Rażąco niską cenę trzeba badać indywidualnie w każdym postępowaniu

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 9 lipca 2019
Rażąco niską cenę trzeba badać

Badanie okoliczności powodujących konieczność wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny wymaga indywidualnego podejścia. Ustawa Pzp nie zawiera definicji legalnej rażąco niskiej ceny i nie budzi wątpliwości fakt, że zarówno te przepisy, jak i wiążące ustawodawstwo Unii Europejskiej pozostawiają rozwinięcie tego pojęcia − jako klauzuli generalnej − orzecznictwu. Dlatego w każdym przypadku przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego, jeżeli jest taka potrzeba, należy kwestę rażąco niskiej ceny badać ad casum (por. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 sierpnia 2015 r., sygn. akt XXIII Ga 1072/15) − wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 4 czerwca 2019 r. (sygn. akt KIO 907/19).

Samo pojęcie rażąco niskiej ceny wymaga każdorazowo konkretyzacji w indywidualnej, ustalonej sytuacji. Także ustawa Pzp nie ma ustawowo określonego procentowego poziomu, na podstawie którego można by automatycznie uznać, kiedy wykonawca zaoferował rażąco niską cenę. Każdy przypadek − ze względu na przedmiot zamówienia, sposób jego realizacji, wartość zamówienia oraz uwarunkowania danego rynku − należy oceniać indywidualnie (por. postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z 17 stycznia 2006 r., sygn. akt II Ca 2194/05).

Judykatura zwraca uwagę, że „dysproporcja cen zaoferowanych przez kilku wykonawców nie daje jeszcze podstaw do założenia, że cena najniższa podana przez jednego z wykonawców jest rażąco niska, gdyż zależy to od efektywności oraz kosztów prowadzenia działalności określonego podmiotu. Po drugie, podstawą odrzucenia oferty jest zaoferowanie ceny »rażąco niskiej«, a nie ceny »niskiej«. Te dwa pojęcia nie są tożsame” − (por. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 21 czerwca 2010 r., sygn. akt XIX Ga 175/10).

O rażąco niskiej cenie – jej badania i wyjaśnianiu – przeczytasz tu i tu.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Specjalne szkolenie dla wykonawców!

Jak skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego

Naucz się, jak wygrywać przetargi!

 27 sierpnia (wtorek), Warszawa

Zapisz się i skorzystaj z rabatu>> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, może być znacząco niższa od jego wartości szacunkowej?

Pytanie: Jesteśmy jednostką kultury (zamawiający z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) i podlegamy dyscyplinie finansów publicznych. Przygotowuję postępowanie poniżej progów unijnych finansowane z projektu unijnego INTERREG. Czy...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
19.07.2019
Czytaj więcej »
Jak poprawnie i zgodnie z prawem uzupełnić informacje z KRK?

Pytanie: Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu został wezwany do złożenia informacji z KRK wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert...

Czytaj więcej »

Aktualności

Specyfika udzielania zamówień w służbie zdrowia − opis przedmiotu zamówienia, cz. I
Szpitale i inne podmioty lecznicze należą do katalogu zamawiających zobowiązanych do dokonywania zakupów w zgodzie z regulacjami ustawy Pzp. Jako podmioty świadczące usługi o doniosłym społecznym charakterze często mają duże problemy z odpowiednim...
17.07.2019 Czytaj więcej »
Od 12 lipca br. zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych w zakresie wyłączeń jej stosowania
Dnia 12 lipca br. weszły w życie zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53). Zmiany dotyczą art. 4 określającego wyłączenia stosowania ustawy Pzp w...
W toku prowadzonych wyjaśnień zamawiający może dojść do wniosku, że wykonawca podał nieprawdziwe informacje
Udzielone przez wykonawcę wyjaśnienia nie powinny automatycznie prowadzić do uznania przez zamawiającego, że oferta jest zgodna z siwz. Sam fakt udzielenia przez wykonawcę odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień nie zobowiązuje zamawiającego do...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel