Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Rażąco niską cenę trzeba badać indywidualnie w każdym postępowaniu

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 9 lipca 2019
Rażąco niską cenę trzeba badać

Badanie okoliczności powodujących konieczność wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny wymaga indywidualnego podejścia. Ustawa Pzp nie zawiera definicji legalnej rażąco niskiej ceny i nie budzi wątpliwości fakt, że zarówno te przepisy, jak i wiążące ustawodawstwo Unii Europejskiej pozostawiają rozwinięcie tego pojęcia − jako klauzuli generalnej − orzecznictwu. Dlatego w każdym przypadku przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego, jeżeli jest taka potrzeba, należy kwestę rażąco niskiej ceny badać ad casum (por. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 sierpnia 2015 r., sygn. akt XXIII Ga 1072/15) − wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 4 czerwca 2019 r. (sygn. akt KIO 907/19).

Samo pojęcie rażąco niskiej ceny wymaga każdorazowo konkretyzacji w indywidualnej, ustalonej sytuacji. Także ustawa Pzp nie ma ustawowo określonego procentowego poziomu, na podstawie którego można by automatycznie uznać, kiedy wykonawca zaoferował rażąco niską cenę. Każdy przypadek − ze względu na przedmiot zamówienia, sposób jego realizacji, wartość zamówienia oraz uwarunkowania danego rynku − należy oceniać indywidualnie (por. postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z 17 stycznia 2006 r., sygn. akt II Ca 2194/05).

Judykatura zwraca uwagę, że „dysproporcja cen zaoferowanych przez kilku wykonawców nie daje jeszcze podstaw do założenia, że cena najniższa podana przez jednego z wykonawców jest rażąco niska, gdyż zależy to od efektywności oraz kosztów prowadzenia działalności określonego podmiotu. Po drugie, podstawą odrzucenia oferty jest zaoferowanie ceny »rażąco niskiej«, a nie ceny »niskiej«. Te dwa pojęcia nie są tożsame” − (por. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 21 czerwca 2010 r., sygn. akt XIX Ga 175/10).

O rażąco niskiej cenie – jej badania i wyjaśnianiu – przeczytasz tu i tu.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

UWAGA ZMIANY!

Bezpłatne webinarium

Nowe Prawo zamówień publicznych

Poznaj nowe przepisy Pzp

 23 października (środa)

transmisja live

Przygotuj się do zmian >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Gdy w procedurze jest tylko jedna oferta, nie trzeba sprawdzać przynależności do grupy kapitałowej

Pytanie: Czy w postępowaniu, w którym złożono tylko jedną ofertę, wykonawca musi w ciągu 3 dni od publikacji informacji z otwarcia ofert na stronie zamawiającego złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do...

Czytaj więcej »
Sprawdź warunki zatrzymania wadium, gdy wykonawca odmawia podpisania umowy

Pytanie: Zamawiający (jst) w przetargu w progach unijnych wybrał wykonawcę zamówienia, a następnie poinformował go o planowanej dacie podpisania umowy i obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca...

Czytaj więcej »

Aktualności

Zmiany w ofercie po zawarciu umowy? Sprawdź, czy to możliwe
Zamawiający powinien racjonalnie i oszczędnie gospodarować środkami publicznymi, mając na uwadze regulacje odnoszące się do zamówień publicznych. W praktyce występują jednak sytuacje, w których błędy w ofertach zostają zidentyfikowane na etapie...
Jaką datę powinno mieć uzupełniane w postępowaniu pełnomocnictwo?
Prawidłowe pełnomocnictwo przedłożone na wezwanie zamawiającego powinno potwierdzać umocowanie do dokonania danej czynności na dzień jej dokonania. Możliwe jest więc przedłożenie pełnomocnictwa z datą adekwatną do daty dokonania czynności, a także z...
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów może być kierowane jednokrotnie we wskazanym zakresie
Treść art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie budzi wątpliwości. To zamawiający jest podmiotem decydującym o zakresie koniecznego uzupełnienia dokumentów przez wykonawcę oraz momencie, w jakim to uzupełnienie powinno nastąpić. Dla zachowania zasady...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel