Poleć znajomemu

Prace nad zmianami Pzp należy prowadzić wspólnie

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 18 września 2013
prezes

Obecnie przygotowywane są cztery odrębne projekty nowelizacji przepisów Prawa zamówień publicznych. Zdaniem eksperta Pracodawców RP Jacka Cieplaka nie jest to prawidłowy sposób działania. „W celu uniknięcia coraz to nowych, zaskakujących zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych należy skonsolidować pracę projektodawców nad tym dokumentem” – twierdzi ekspert. 

Urząd Zamówień Publicznych, posłowie Platformy Obywatelskiej, Ruchu Palikota oraz Rada Ministrów – to cztery podmioty, które przygotowują własne projekty zmian w Prawie zamówień publicznych. Mają one na celu ułatwienie prowadzenia przetargów w Polsce. Jednak część ekspertów twierdzi, że tworzenie jednocześnie tak wielu projektów zmiany jednej ustawy nie jest dobrym rozwiązaniem i należy skupić się na przygotowaniu wspólnego stanowiska. „Najwyższy czas, by skonsolidować prace wszystkich projektodawców i stworzyć przepisy, które spowodują, że więcej przedsiębiorców będzie mogło uczestniczyć w przetargach, bez obaw o swoje interesy ekonomiczne i prawne” – mówi ekspert Pracodawców RP Jacek Cieplak.

Ekspert podkreśla też, że z punktu widzenia przedsiębiorców niekorzystne jest to, że przepisy prawa zamówień publicznych zmieniane są wielokrotnie w bardzo krótkim czasie. Często też dotyczą one tych samych przepisów Pzp, np. art. 24 czy art. 90. "Prowadzi to do tego, że przedsiębiorcy nie są w stanie wypracować i przyjąć jednolitego systemu pracy przy zamówieniach publicznych" – mówi Cieplak. W jego opinii częste zmiany w zakresie tych samych regulacji są dokonywane w sposób nie do końca przemyślany, niepoprzedzony staranną i rzetelną analizą problemów, których rozwiązaniu służyć mają kolejne nowelizacje.

Autor:

Wioleta Szczygielska

Źródło:

Pracodawcy RP

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Redaktor prowadząca miesięczników "Ochrona danych osobowych" i "Dokumentacja ODO", redaktor portalu PoradyODO.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Szkolenie prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

11 października 2018 r. w Warszawie

Więcej informacji >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak ocenić zaświadczenia z KRK, w przypadku zmian w KRS, które nie zostały ujawnione w odpisie?

Pytanie: Wykonawca złożył wraz z ofertą 22 zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Piętnaście sztuk jest zgodnych z informacjami wynikającymi z Krajowego Rejestru Sądowego. Brakuje sześciu zaświadczeń, dla osób które...

agata-smerd
Agata Smerd
21.09.2018
Czytaj więcej »
Siwz w zamówieniach obronnych – publikować czy nie?

Pytanie: Czy zgodnie z art. 131ia pkt 1 ustawy Pzp zasadą jest, że w przypadku postępowań w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (dot. przetargu ograniczonego) siwz zamieszczamy na stronie internetowej, a dopiero w sytuacji...

karol-jaworski
Karol Jaworski
21.09.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Od 19 września br. zmiany w przesłankach unieważnienia postępowania – bądź na bieżąco
Wprowadzone w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp nowe rozwiązanie daje zamawiającym możliwość unieważnienia postępowania we wszystkich przypadkach nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Nowy...
Wykonawca, który w sposób zawiniony wprowadza zamawiającego w błąd, może być wykluczony z procedury
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające go w błąd, jeśli mogą mieć one istotny wpływ na jego decyzje podejmowane w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy...
Zakupy poniżej 30.000 euro – sprawdź, co zyskasz, regulując zasady ich dokonywania
Zamawiający, nie mając sprecyzowanej polityki dokonywania drobnych zamówień, często narażają się na działania doraźne. Tracą przy tym, bo planowanie zakupów, biorąc pod uwagę tzw. efekt skali, jest po prostu efektywniejsze. Zapewnia też bardziej...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel