Poleć znajomemu

Podpis elektroniczny od 18 października br. – praktyczne aspekty

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

Dodano: 10 września 2018
5f86fede198e1b6cd74c71f764bf99781f45725a-small

Dowiedz się, czy podpis elektroniczny używany w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinien być opatrzony adnotacją, że jest wykorzystywany w imieniu danego podmiotu np. przedsiębiorstwa wykonawcy. Sprawdź także, czy osoba fizyczna, która dysponuje podpisem, może go używać w celach prywatnych. Przygotuj się na stosowanie przepisów o elektronizacji zamówień unijnych już dziś.  

Czytelnik zwrócił się do nas z zapytaniem, czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie wymagany konkretny rodzaj kwalifikowanego podpisu. Ma wątpliwości, które z poniższych rozwiązań będzie właściwe:

1)      osoba dysponuje standardowym podpisem ze swoim imieniem i nazwiskiem i może z niego korzystać  w celach służbowych  z załączeniem odpowiedniego pełnomocnictwa nadanego przez pracodawcę oraz ten sam rodzaj podpisu wykorzystywać do celów prywatnych (np. w kontaktach z urzędami),

2)      kwalifikowany podpis elektroniczny zawiera identyfikację firmy, którą reprezentuje dana osoba fizyczna.

Ważne przy tym, że pracownik zawsze załącza do oferty pełnomocnictwo, ponieważ nie figuruje w dokumentach firmowych jako osoba uprawniona do reprezentacji.

Komentarz eksperta

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymagany będzie ważny kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony przez jedno z uprawnionych centrów certyfikujących.

 

Ważne

W art. 10a ust. 5 ustawy Pzp wymaga się, aby JEDZ, oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest przyporządkowany wyłącznie do składającej go osoby (np. Jana Kowalskiego). Jest on sporządzany przez tę osobę za pomocą podlegających jej wyłącznej kontroli bezpiecznych urządzeń oraz danych służących do składania podpisu. Jest przy tym również powiązany z danymi, do których został dołączony w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza ich zmiana jest rozpoznawalna.

Kwalifikowany podpis elektroniczny może zawierać (a zatem nie musi), informacje określające w czyim imieniu występuje subskrybent. To oznacza, że można wykorzystać kwalifikowany podpis elektroniczny „standardowy”, gdzie jest imię i nazwisko osoby, dla której podpis został przyporządkowany (używany również w celach prywatnych). Nie jest wymagane, aby był to kwalifikowany podpis elektroniczny z identyfikacją firmy, którą reprezentuje dana osoba.

Bez względu na to, którą z „form” podpisu wybierze pracownik wykonawcy, zawsze należy przedstawić pełnomocnictwo, z którego będzie wynikać jego prawo do reprezentacji danego podmiotu (jeżeli nie wynika ono z zasad reprezentacji zawartych w odpowiednich dokumentach rejestrowych). Są to zatem niezależne od siebie kwestie.

Przypominam o naszym bezpłatnym internetowym szkoleniu na temat elektronizacji zamówień publicznych. Transmisja 19 września br. Zapisz się już dziś!

Autor:

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych,

w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007–2008, w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiają

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia na roboty budowlane 

Specyfika postępowania

Transmisja live

23 listopada (piątek), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Reguły korzystania z doświadczenia w realizacji prac w roli podwykonawcy

Pytanie: Czy wykonawca powołując się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, może wskazać robotę budowlaną, w której podmiot trzeci brał udział jako podwykonawca?

Czytaj więcej »
Zamówienia poniżej 30.000 euro – pamiętaj o zasadach związanych z dyscypliną finansów publicznych

Pytanie: W regulaminie zlecania zamówień do 30.000 euro mamy zapis, że do kwoty 50.000 zł netto wolno nam negocjować z jednym wykonawcą bez procedury opisanej w regulaminie. Jednocześnie szacując wartość zamówienia, stosujemy...

Czytaj więcej »

Aktualności

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia – 8 ważnych aspektów, o których trzeba pamiętać
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest w swym złożeniu jawne, a zamawiający ma prawo ograniczyć dostęp do informacji z nim związanych tylko w przypadkach określonych w ustawie. Pełna jawność procedur sprawiła, że każdy zainteresowany...
Kiedy warunek jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, a kiedy nie?
Ocena proporcjonalności określonego warunku udziału w postępowaniu musi być dokonywana przez pryzmat konkretnego przedmiotu zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 10 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1481/18).
Planowane zmiany Pzp w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Dnia 14 czerwca 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO). Zmianom mają ulec ustawowe regulacje związane z zasadą...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel