Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Podpis elektroniczny od 18 października br. – praktyczne aspekty

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

Dodano: 10 września 2018
5f86fede198e1b6cd74c71f764bf99781f45725a-small

Dowiedz się, czy podpis elektroniczny używany w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinien być opatrzony adnotacją, że jest wykorzystywany w imieniu danego podmiotu np. przedsiębiorstwa wykonawcy. Sprawdź także, czy osoba fizyczna, która dysponuje podpisem, może go używać w celach prywatnych. Przygotuj się na stosowanie przepisów o elektronizacji zamówień unijnych już dziś.  

Czytelnik zwrócił się do nas z zapytaniem, czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie wymagany konkretny rodzaj kwalifikowanego podpisu. Ma wątpliwości, które z poniższych rozwiązań będzie właściwe:

1)      osoba dysponuje standardowym podpisem ze swoim imieniem i nazwiskiem i może z niego korzystać  w celach służbowych  z załączeniem odpowiedniego pełnomocnictwa nadanego przez pracodawcę oraz ten sam rodzaj podpisu wykorzystywać do celów prywatnych (np. w kontaktach z urzędami),

2)      kwalifikowany podpis elektroniczny zawiera identyfikację firmy, którą reprezentuje dana osoba fizyczna.

Ważne przy tym, że pracownik zawsze załącza do oferty pełnomocnictwo, ponieważ nie figuruje w dokumentach firmowych jako osoba uprawniona do reprezentacji.

Komentarz eksperta

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymagany będzie ważny kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony przez jedno z uprawnionych centrów certyfikujących.

 

Ważne

W art. 10a ust. 5 ustawy Pzp wymaga się, aby JEDZ, oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest przyporządkowany wyłącznie do składającej go osoby (np. Jana Kowalskiego). Jest on sporządzany przez tę osobę za pomocą podlegających jej wyłącznej kontroli bezpiecznych urządzeń oraz danych służących do składania podpisu. Jest przy tym również powiązany z danymi, do których został dołączony w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza ich zmiana jest rozpoznawalna.

Kwalifikowany podpis elektroniczny może zawierać (a zatem nie musi), informacje określające w czyim imieniu występuje subskrybent. To oznacza, że można wykorzystać kwalifikowany podpis elektroniczny „standardowy”, gdzie jest imię i nazwisko osoby, dla której podpis został przyporządkowany (używany również w celach prywatnych). Nie jest wymagane, aby był to kwalifikowany podpis elektroniczny z identyfikacją firmy, którą reprezentuje dana osoba.

Bez względu na to, którą z „form” podpisu wybierze pracownik wykonawcy, zawsze należy przedstawić pełnomocnictwo, z którego będzie wynikać jego prawo do reprezentacji danego podmiotu (jeżeli nie wynika ono z zasad reprezentacji zawartych w odpowiednich dokumentach rejestrowych). Są to zatem niezależne od siebie kwestie.

Przypominam o naszym bezpłatnym internetowym szkoleniu na temat elektronizacji zamówień publicznych. Transmisja 19 września br. Zapisz się już dziś!

Autor:

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych,

w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007–2008, w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiają

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zaplanuj szkolenie!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się i odbierz rabat >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Kiedy faktycznie można zlecić zamówienie z wolnej ręki z uwagi na monopol rynkowy?

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg w procedurze unijnej na zakup aparatury badawczej. W dniu otwarcia ofert została pobrana jedyna złożona oferta z platformy do obsługi elektronicznych zamówień publicznych. Niestety w terminie...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
25.06.2019
Czytaj więcej »
Szacowanie zamówień w wieloletnich projektach unijnych

Pytanie: Zamawiający realizuje kilkuletni program unijny. W okresie 2019−2023 chce przeprowadzić szkolenia dla 70 osób. Treść szkoleń nie została opisana w projekcie, gdyż zależy od potrzeb zrekrutowanych uczestników i...

Czytaj więcej »

Aktualności

Nieścisłości w ofercie zamawiający może wyjaśnić w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, nawet jeżeli dotyczą kryteriów
Artykuł 87 ust. 1 ustawy Pzp daje zamawiającemu możliwość wyjaśnienia treści złożonej oferty. Co za tym idzie, nie może być tak, że informacje oczywiste i niepowodujące merytorycznej zmiany treści oferty, a niezamieszczone przez wykonawcę...
25.06.2019 Czytaj więcej »
Na czym polega oddłużanie?
Oddłużanie to proces, który stosują kancelarie prawne oraz firmy oddłużeniowe. Jego celem jest doradztwo mające pomóc w likwidacji zobowiązania finansowego. W Polsce działa coraz większa liczba firm oddłużeniowych, która pomaga zadłużonym osobom...
24.06.2019 Czytaj więcej »
Zamawiający musi precyzyjnie uzasadnić podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania
Ogólnikowe stwierdzenia, że określony dokument jest nieprawidłowy, nie są wystarczające −  wykonawca nie może domyślać się, czego od niego oczekuje zamawiający (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 października 2018 r., sygn. akt KIO...
24.06.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel