Poleć znajomemu

Podpis elektroniczny od 18 października br. – praktyczne aspekty

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

Dodano: 10 września 2018
5f86fede198e1b6cd74c71f764bf99781f45725a-small

Dowiedz się, czy podpis elektroniczny używany w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinien być opatrzony adnotacją, że jest wykorzystywany w imieniu danego podmiotu np. przedsiębiorstwa wykonawcy. Sprawdź także, czy osoba fizyczna, która dysponuje podpisem, może go używać w celach prywatnych. Przygotuj się na stosowanie przepisów o elektronizacji zamówień unijnych już dziś.  

Czytelnik zwrócił się do nas z zapytaniem, czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie wymagany konkretny rodzaj kwalifikowanego podpisu. Ma wątpliwości, które z poniższych rozwiązań będzie właściwe:

1)      osoba dysponuje standardowym podpisem ze swoim imieniem i nazwiskiem i może z niego korzystać  w celach służbowych  z załączeniem odpowiedniego pełnomocnictwa nadanego przez pracodawcę oraz ten sam rodzaj podpisu wykorzystywać do celów prywatnych (np. w kontaktach z urzędami),

2)      kwalifikowany podpis elektroniczny zawiera identyfikację firmy, którą reprezentuje dana osoba fizyczna.

Ważne przy tym, że pracownik zawsze załącza do oferty pełnomocnictwo, ponieważ nie figuruje w dokumentach firmowych jako osoba uprawniona do reprezentacji.

Komentarz eksperta

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymagany będzie ważny kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony przez jedno z uprawnionych centrów certyfikujących.

 

Ważne

W art. 10a ust. 5 ustawy Pzp wymaga się, aby JEDZ, oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest przyporządkowany wyłącznie do składającej go osoby (np. Jana Kowalskiego). Jest on sporządzany przez tę osobę za pomocą podlegających jej wyłącznej kontroli bezpiecznych urządzeń oraz danych służących do składania podpisu. Jest przy tym również powiązany z danymi, do których został dołączony w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza ich zmiana jest rozpoznawalna.

Kwalifikowany podpis elektroniczny może zawierać (a zatem nie musi), informacje określające w czyim imieniu występuje subskrybent. To oznacza, że można wykorzystać kwalifikowany podpis elektroniczny „standardowy”, gdzie jest imię i nazwisko osoby, dla której podpis został przyporządkowany (używany również w celach prywatnych). Nie jest wymagane, aby był to kwalifikowany podpis elektroniczny z identyfikacją firmy, którą reprezentuje dana osoba.

Bez względu na to, którą z „form” podpisu wybierze pracownik wykonawcy, zawsze należy przedstawić pełnomocnictwo, z którego będzie wynikać jego prawo do reprezentacji danego podmiotu (jeżeli nie wynika ono z zasad reprezentacji zawartych w odpowiednich dokumentach rejestrowych). Są to zatem niezależne od siebie kwestie.

Przypominam o naszym bezpłatnym internetowym szkoleniu na temat elektronizacji zamówień publicznych. Transmisja 19 września br. Zapisz się już dziś!

Autor:

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych,

w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007–2008, w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiają

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Szkolenie prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

11 października 2018 r. w Warszawie

Więcej informacji >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak ocenić zaświadczenia z KRK, w przypadku zmian w KRS, które nie zostały ujawnione w odpisie?

Pytanie: Wykonawca złożył wraz z ofertą 22 zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Piętnaście sztuk jest zgodnych z informacjami wynikającymi z Krajowego Rejestru Sądowego. Brakuje sześciu zaświadczeń, dla osób które...

agata-smerd
Agata Smerd
21.09.2018
Czytaj więcej »
Siwz w zamówieniach obronnych – publikować czy nie?

Pytanie: Czy zgodnie z art. 131ia pkt 1 ustawy Pzp zasadą jest, że w przypadku postępowań w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (dot. przetargu ograniczonego) siwz zamieszczamy na stronie internetowej, a dopiero w sytuacji...

karol-jaworski
Karol Jaworski
21.09.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Od 19 września br. zmiany w przesłankach unieważnienia postępowania – bądź na bieżąco
Wprowadzone w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp nowe rozwiązanie daje zamawiającym możliwość unieważnienia postępowania we wszystkich przypadkach nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Nowy...
Wykonawca, który w sposób zawiniony wprowadza zamawiającego w błąd, może być wykluczony z procedury
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające go w błąd, jeśli mogą mieć one istotny wpływ na jego decyzje podejmowane w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy...
Zakupy poniżej 30.000 euro – sprawdź, co zyskasz, regulując zasady ich dokonywania
Zamawiający, nie mając sprecyzowanej polityki dokonywania drobnych zamówień, często narażają się na działania doraźne. Tracą przy tym, bo planowanie zakupów, biorąc pod uwagę tzw. efekt skali, jest po prostu efektywniejsze. Zapewnia też bardziej...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel