Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Podpis elektroniczny od 18 października br. – praktyczne aspekty

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

Dodano: 10 września 2018
5f86fede198e1b6cd74c71f764bf99781f45725a-small

Dowiedz się, czy podpis elektroniczny używany w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinien być opatrzony adnotacją, że jest wykorzystywany w imieniu danego podmiotu np. przedsiębiorstwa wykonawcy. Sprawdź także, czy osoba fizyczna, która dysponuje podpisem, może go używać w celach prywatnych. Przygotuj się na stosowanie przepisów o elektronizacji zamówień unijnych już dziś.  

Czytelnik zwrócił się do nas z zapytaniem, czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie wymagany konkretny rodzaj kwalifikowanego podpisu. Ma wątpliwości, które z poniższych rozwiązań będzie właściwe:

1)      osoba dysponuje standardowym podpisem ze swoim imieniem i nazwiskiem i może z niego korzystać  w celach służbowych  z załączeniem odpowiedniego pełnomocnictwa nadanego przez pracodawcę oraz ten sam rodzaj podpisu wykorzystywać do celów prywatnych (np. w kontaktach z urzędami),

2)      kwalifikowany podpis elektroniczny zawiera identyfikację firmy, którą reprezentuje dana osoba fizyczna.

Ważne przy tym, że pracownik zawsze załącza do oferty pełnomocnictwo, ponieważ nie figuruje w dokumentach firmowych jako osoba uprawniona do reprezentacji.

Komentarz eksperta

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymagany będzie ważny kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony przez jedno z uprawnionych centrów certyfikujących.

 

Ważne

W art. 10a ust. 5 ustawy Pzp wymaga się, aby JEDZ, oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest przyporządkowany wyłącznie do składającej go osoby (np. Jana Kowalskiego). Jest on sporządzany przez tę osobę za pomocą podlegających jej wyłącznej kontroli bezpiecznych urządzeń oraz danych służących do składania podpisu. Jest przy tym również powiązany z danymi, do których został dołączony w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza ich zmiana jest rozpoznawalna.

Kwalifikowany podpis elektroniczny może zawierać (a zatem nie musi), informacje określające w czyim imieniu występuje subskrybent. To oznacza, że można wykorzystać kwalifikowany podpis elektroniczny „standardowy”, gdzie jest imię i nazwisko osoby, dla której podpis został przyporządkowany (używany również w celach prywatnych). Nie jest wymagane, aby był to kwalifikowany podpis elektroniczny z identyfikacją firmy, którą reprezentuje dana osoba.

Bez względu na to, którą z „form” podpisu wybierze pracownik wykonawcy, zawsze należy przedstawić pełnomocnictwo, z którego będzie wynikać jego prawo do reprezentacji danego podmiotu (jeżeli nie wynika ono z zasad reprezentacji zawartych w odpowiednich dokumentach rejestrowych). Są to zatem niezależne od siebie kwestie.

Przypominam o naszym bezpłatnym internetowym szkoleniu na temat elektronizacji zamówień publicznych. Transmisja 19 września br. Zapisz się już dziś!

Autor:

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych,

w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007–2008, w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiają

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapisz się na szkolenie!

Przetarg nieograniczony krok po kroku

Posłuchaj porad dr A. Gawrońskiej-Baran

25 lutego (poniedziałek), Warszawa

Skorzystaj z rabatu >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak zlecić nieprzewidziane w umowie prace o niewielkiej wartości?

Pytanie: W wyniku przetargu nieograniczonego na usługi projektowe w 2018 roku została zawarta umowa na kwotę 146.862 zł brutto z terminem wykonania do 17 czerwca 2019 r. W trakcie realizacji zamówienia zachodzi konieczność...

Czytaj więcej »
Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

Pytanie: W prowadzonym przez nas postępowaniu na dostawę instrumentów muzycznych została złożona tylko jedna oferta od spółki cywilnej. Z uwagi na fakt, że podpisał ją jeden wspólnik, i nie dołączono do niej pełnomocnictwa ani...

Czytaj więcej »

Aktualności

Na jakim etapie postępowania wykonawca ma obowiązek przeprowadzić procedurę „self-cleaning”?
W pewnym postępowaniu wykonawcą jest spółka jawna złożona z trzech wspólników: pana X, pana Y i pana Z. Dodatkowo spółka polega na zasobach innych podmiotów m.in. pana X, który prowadzi także jednoosobową działalność gospodarczą. Wykonawca w JEDZ...
Oświadczenia i dokumenty elektroniczne – kiedy wolno przedstawić kopię dokumentu i jak ją sporządzić? Cz. I
Jeżeli postępowanie dotyczy zamówienia o wartości równej progom unijnym lub od nich większej i zostało wszczęte począwszy od 18 października 2018 r., a więc jest objęte „pełną” elektronizacją, obowiązują w nim nowe reguły wypełnienia przez...
Wniosek o przedłużenie terminu składania ofert musi być uzasadniony
Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na przedłużenie terminu składania ofert, tak jak tego oczekuje wykonawca w szczególności, gdy już wcześniej przedłużył ten termin (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 9 listopada 2018 r., sygn. akt KIO...
13.02.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel