Poleć znajomemu

PKP Intercity zgodnie z prawem odrzuciło ofertę Pesy

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 10 września 2013
młotek sędziowski i kodeks

Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że PKP Intercity słusznie odrzuciło ofertę firmy Pesa Bydgoszcz w przetargu na zakup 10 nowych lokomotyw spalinowych. Przewoźnik już planuje rozpisanie kolejnego postępowania, by jeszcze przed końcem 2015 roku na torach pojawiły się nowe lokomotywy.

W postępowaniu na zakup nowego taboru oferty złożyło 3 wykonawców: Newag, Pesa oraz Vossloh Espana. Jedyną ważną i podlegającą rozpatrzeniu ofertą była propozycja konsorcjum Newag. Spełniała ona wszystkie wymagania PKP Intercity. Jednak ze względu na zaproponowaną kwotę przewyższającą zaplanowane środki przetarg został unieważniony, a oferty pozostałych wykonawców odrzucone. Decyzję PKP Intercity zaskarżyła bydgoska Pesa. Firma składając ofertę zobowiązała się utrzymywać każdą z 10 lokomotyw spalinowych przez 12 lat za 1 grosz za przejechany kilometr. KIO potwierdziła stanowisko zamawiającego wskazując, że takie działania producenta są sprzeczne z dobrymi obyczajami i mają na celu utrudnianie innym wykonawcom dostępu do rynku w związku z czym stanowią czyn nieuczciwej konkurencji.

Realna cena utrzymania lokomotywy spalinowej to ok. 3 zł za kilometr jazdy” – poinformował Paweł Hordyński, członek zarządu do spraw finansowych PKP Intercity. „Naszym zdaniem zaproponowana stawka jest ceną nierealną, bowiem nie jest możliwe świadczenie usług utrzymania za cenę oferowaną przez bydgoskiego producenta” – dodał. Z tego powodu zamawiający zdecydował o odrzuceniu oferty Pesy, unieważnieniu przetargu oraz złożeniu do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienia o czynie nieuczciwej konkurencji.

Przewoźnik planuje rozpisanie kolejnego postępowania tak, by jeszcze przed końcem 2015 roku pierwsze pociągi kursujące na liniach niezelektryfikowanych mogły być prowadzone przez nowy tabor spalinowy. Zakup dziesięciu nowych lokomotyw spalinowych do prowadzenia pociągów pasażerskich ma być pierwszym tego typu zamówieniem w historii przewoźnika. Dotychczas PKP IC wynajmowało lokomotywy do prowadzenia swoich pociągów na niezelektryfikowanych liniach.

Autor:

Wioleta Szczygielska

Źródło:

PKP Intercity S.A.

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Redaktor prowadząca miesięczników "Ochrona danych osobowych" i "Dokumentacja ODO", redaktor portalu PoradyODO.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Szkolenie prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

11 października 2018 r. w Warszawie

Więcej informacji >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak ocenić zaświadczenia z KRK, w przypadku zmian w KRS, które nie zostały ujawnione w odpisie?

Pytanie: Wykonawca złożył wraz z ofertą 22 zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Piętnaście sztuk jest zgodnych z informacjami wynikającymi z Krajowego Rejestru Sądowego. Brakuje sześciu zaświadczeń, dla osób które...

agata-smerd
Agata Smerd
21.09.2018
Czytaj więcej »
Siwz w zamówieniach obronnych – publikować czy nie?

Pytanie: Czy zgodnie z art. 131ia pkt 1 ustawy Pzp zasadą jest, że w przypadku postępowań w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (dot. przetargu ograniczonego) siwz zamieszczamy na stronie internetowej, a dopiero w sytuacji...

karol-jaworski
Karol Jaworski
21.09.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Od 19 września br. zmiany w przesłankach unieważnienia postępowania – bądź na bieżąco
Wprowadzone w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp nowe rozwiązanie daje zamawiającym możliwość unieważnienia postępowania we wszystkich przypadkach nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Nowy...
Wykonawca, który w sposób zawiniony wprowadza zamawiającego w błąd, może być wykluczony z procedury
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające go w błąd, jeśli mogą mieć one istotny wpływ na jego decyzje podejmowane w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy...
Zakupy poniżej 30.000 euro – sprawdź, co zyskasz, regulując zasady ich dokonywania
Zamawiający, nie mając sprecyzowanej polityki dokonywania drobnych zamówień, często narażają się na działania doraźne. Tracą przy tym, bo planowanie zakupów, biorąc pod uwagę tzw. efekt skali, jest po prostu efektywniejsze. Zapewnia też bardziej...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel