Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Ogłoszono nabór kandydatów na członków Rady Zamówień Publicznych

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 12 sierpnia 2019
nabór kandydatów na członków Rady Zamówień Publicznych

Minister Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania zgłoszeń w naborze kandydatów na członków Rady Zamówień Publicznych. Termin zgłaszania kandydatur upływa 16 sierpnia 2019 r.

Rada Zamówień Publicznych jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Do jej zadań  należą w szczególności:

1)      wyrażanie opinii w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień, przedstawionych jej przez Prezesa UZP,

2)      opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień,

3)      opiniowanie rocznych sprawozdań Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień,

4)      ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie Prawo zamówień publicznych zadania w systemie zamówień.

Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać w szczególności:

  • kluby parlamentarne,
  • ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego,
  • ogólnokrajowe organizacje przedsiębiorców oraz Rada Dialogu Społecznego.

Członkiem Rady Zamówień Publicznych mogą być osoby, które:

1)      są obywatelami polskimi,

2)      korzystają z pełni praw publicznych,

3)      nie były karane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

4)      posiadają wiedzę i autorytet dające rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady.

Źródło: Informator UZP nr 2/2019

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium!

Rozwiąż problemy pojawiające się w praktycznym stosowaniu komunikacji elektronicznej 

Transmisja online

22 stycznia (środa), godz. 10-11

Oglądaj >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Niemożność kalkulacji ceny na podstawie siwz to powód unieważnienia postępowania

Pytanie: Formularz cenowy składa się z pozycji, w których podaje się cenę jednostkową za roboczogodzinę i liczbę roboczogodzin. W trakcie wykonywania zamówienia w zależności od rodzaju prac określa się wynagrodzenie przeliczane...

Czytaj więcej »
Artykuł 6a Pzp pozwala nie stosować ustawy, gdy część zamówienia nie przekracza 30.000 euro

Pytanie: Zamawiający realizuje projekt dofinansowany z UE, w którym niezbędne jest zatrudnienie 1 eksperta merytorycznego i koordynatora merytorycznego, którzy wejdą w skład zespołu projektowego. Eksperci są żołnierzami...

karol-jaworski
Karol Jaworski
22.01.2020
Czytaj więcej »

Aktualności

Odpowiedzialność za błędy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – jak odpowie kierownik? (cz. III)
Z dwóch poprzednich części artykułu dowiedziałeś się, jak odpowiada zamawiający jako podmiot oraz jak kształtuje się odpowiedzialność osób, które wykonują czynności w przetargu a jednocześnie podlegają regułom dyscypliny finansów publicznych. W...
Charakter przyjętego wynagrodzenia nie jest przeszkodą, by szczegółowo zbadać ofertę
Niezależnie od przyjętego w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego modelu należnego wykonawcy wynagrodzenia żaden przepis ustawy Pzp nie zwalnia zamawiającego z obowiązków w zakresie badania oferty, w wyniku którego powstać może...
Czy kosztorys ofertowy musi być wypełniony zgodnie z przedmiarem robót?
Odrzucenie oferty odwołującego z uwagi na niezgodność oferty z treścią siwz ze względu na wypełnienie kosztorysu ofertowego niezgodnie z przedmiarem robót jest prawidłowe (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 15 października 2019 r., sygn. akt KIO...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel