Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Odrzucenie oferty musi być dobrze opisane i umotywowane

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 5 sierpnia 2019
odrzucenie oferty

Wykonawca musi otrzymać konkretne informacje, które pozwolą mu odnieść się do zarzucanych jego ofercie nieprawidłowości. W przeciwnym razie jego prawo do skutecznego korzystania ze środków ochrony prawnej zostaje naruszone (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 21 maja 2019 r., sygn. akt KIO 803/19).

Uzasadnienie czynności odrzucenia oferty podane przez zamawiającego musi czynić zadość wymogom wskazanym w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. W przeciwnym razie zamawiający ogranicza prawo wykonawcy do skutecznego zaskarżenia tej czynności.

Za niewłaściwe działanie uznać należy sytuację, w której zamawiający ograniczył się do stwierdzenia, że złożenie oferty przez wykonawcę stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ponieważ wykonawca złożył ofertę, w której, w celu uzyskania największej liczby punktów, zastosował manipulację cenową poprzez ustalenie cen na poziomie, który świadczy o ich oderwaniu od jakichkolwiek rynkowych realiów cenowych.

Zamawiający jest zobowiązany wskazać, czy rzekoma manipulacja dotyczy jednego, kilku, czy też może wszystkich spośród oferowanych produktów. Musi także poinformować, czy w jego ocenie − nierealność cen miałaby polegać na ich zawyżeniu czy zaniżeniu, a także − na jakiej podstawie zamawiający tę realność oceniał. Wykonawca powinien być poinformowany również:

  • w jaki sposób owa manipulacja miałaby wpłynąć na ocenę oferty wykonawcy i
  • o ile różniłaby się liczba przyznanych ofercie wykonawcy punktów, gdyby ceny były realne.

Więcej na temat zasad odrzucania ofert przeczytasz tutaj:

Podstawa prawna

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

 13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak poprawić w ofercie brak wyceny jednej z pozycji?

Pytanie: Postępowanie jest prowadzone w procedurze odwróconej poniżej progów unijnych. Zamawiający jest zobowiązany do zbadania, czy oferty nie podlegają odrzuceniu przed oceną ofert. Czy zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2...

Czytaj więcej »
Ponowne przeliczanie punktów w procedurze odwróconej po wykluczeniu wykonawcy – tak czy nie?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie zgodnie z procedurą określoną w art. 24aa ustawy Pzp. Wpłynęły 4 oferty. Po otwarciu ofert od razu wykluczyliśmy jednego wykonawcę z uwagi na brak wadium. Nie było innych błędów w ofertach...

Czytaj więcej »

Aktualności

Rażąco niska cena – procedura wyjaśniająca w praktyce zamawiającego (cz. I)
Każdy zamawiający prędzej czy później spotka się z koniecznością wszczęcia procedury sprawdzającej rażąco niską cenę. Właściwe jej przeprowadzenie pozwala ustalić, czy cena wykonawcy jest rynkowa, czy też nie ma możliwości, aby za zaoferowane...
Korekta omyłek nie może w sposób znaczny zniekształcać oświadczenia woli wykonawcy
Z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp wynika zamiar ustawodawcy dopuszczenia do oceny w postępowaniu wszystkich ofert, nawet tych które zawierają błędy i niedoskonałości, byleby tylko nie prowadziło to do zniekształcenia woli wykonawcy w zakresie...
Podział zamówienia na części nie jest obowiązkiem zamawiającego
Brak podziału zamówienia na części nie zawsze znajdzie swoje negatywne czy też pozytywne przełożenie na ceny składanych ofert. Argumentami przemawiającymi za udzieleniem zamówienia w ramach jednej części zamówienia może być łatwość w dochodzeniu...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel