Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Odrzucenie oferty musi być dobrze opisane i umotywowane

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 5 sierpnia 2019
odrzucenie oferty

Wykonawca musi otrzymać konkretne informacje, które pozwolą mu odnieść się do zarzucanych jego ofercie nieprawidłowości. W przeciwnym razie jego prawo do skutecznego korzystania ze środków ochrony prawnej zostaje naruszone (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 21 maja 2019 r., sygn. akt KIO 803/19).

Uzasadnienie czynności odrzucenia oferty podane przez zamawiającego musi czynić zadość wymogom wskazanym w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. W przeciwnym razie zamawiający ogranicza prawo wykonawcy do skutecznego zaskarżenia tej czynności.

Za niewłaściwe działanie uznać należy sytuację, w której zamawiający ograniczył się do stwierdzenia, że złożenie oferty przez wykonawcę stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ponieważ wykonawca złożył ofertę, w której, w celu uzyskania największej liczby punktów, zastosował manipulację cenową poprzez ustalenie cen na poziomie, który świadczy o ich oderwaniu od jakichkolwiek rynkowych realiów cenowych.

Zamawiający jest zobowiązany wskazać, czy rzekoma manipulacja dotyczy jednego, kilku, czy też może wszystkich spośród oferowanych produktów. Musi także poinformować, czy w jego ocenie − nierealność cen miałaby polegać na ich zawyżeniu czy zaniżeniu, a także − na jakiej podstawie zamawiający tę realność oceniał. Wykonawca powinien być poinformowany również:

  • w jaki sposób owa manipulacja miałaby wpłynąć na ocenę oferty wykonawcy i
  • o ile różniłaby się liczba przyznanych ofercie wykonawcy punktów, gdyby ceny były realne.

Więcej na temat zasad odrzucania ofert przeczytasz tutaj:

Podstawa prawna

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium!

Rozwiąż problemy pojawiające się w praktycznym stosowaniu komunikacji elektronicznej 

Transmisja online

22 stycznia (środa), godz. 10-11

Oglądaj >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Niemożność kalkulacji ceny na podstawie siwz to powód unieważnienia postępowania

Pytanie: Formularz cenowy składa się z pozycji, w których podaje się cenę jednostkową za roboczogodzinę i liczbę roboczogodzin. W trakcie wykonywania zamówienia w zależności od rodzaju prac określa się wynagrodzenie przeliczane...

Czytaj więcej »
Artykuł 6a Pzp pozwala nie stosować ustawy, gdy część zamówienia nie przekracza 30.000 euro

Pytanie: Zamawiający realizuje projekt dofinansowany z UE, w którym niezbędne jest zatrudnienie 1 eksperta merytorycznego i koordynatora merytorycznego, którzy wejdą w skład zespołu projektowego. Eksperci są żołnierzami...

karol-jaworski
Karol Jaworski
22.01.2020
Czytaj więcej »

Aktualności

Odpowiedzialność za błędy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – jak odpowie kierownik? (cz. III)
Z dwóch poprzednich części artykułu dowiedziałeś się, jak odpowiada zamawiający jako podmiot oraz jak kształtuje się odpowiedzialność osób, które wykonują czynności w przetargu a jednocześnie podlegają regułom dyscypliny finansów publicznych. W...
Charakter przyjętego wynagrodzenia nie jest przeszkodą, by szczegółowo zbadać ofertę
Niezależnie od przyjętego w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego modelu należnego wykonawcy wynagrodzenia żaden przepis ustawy Pzp nie zwalnia zamawiającego z obowiązków w zakresie badania oferty, w wyniku którego powstać może...
Czy kosztorys ofertowy musi być wypełniony zgodnie z przedmiarem robót?
Odrzucenie oferty odwołującego z uwagi na niezgodność oferty z treścią siwz ze względu na wypełnienie kosztorysu ofertowego niezgodnie z przedmiarem robót jest prawidłowe (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 15 października 2019 r., sygn. akt KIO...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel