Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Od 18 kwietnia br. FV za realizację zamówienia będzie można przekazać za pośrednictwem platformy

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 7 stycznia 2019
faktura vat

Zamawiający już niedługo będą mieli obowiązek odbierania od wykonawcy faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Taka możliwość będzie także dotyczyć wysyłania i odbierania tą drogą innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych lub umów koncesji na roboty budowlane bądź usługi, jeżeli obie strony wyrażą zgodę na taki sposób przekazania dokumentów. Najważniejsze przepisy nowej ustawy wejdą w życie 18 kwietnia br.

Mowa o regulacjach ogłoszonej już w Dzienniku Ustaw ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191). Określa ona m.in. zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych m.in.:

 

  • zamówienia towaru lub usługi,
  • zawiadomienia o zbliżającej się dostawie,
  • potwierdzenia odbioru towaru lub usługi,
  • faktury korygującej,
  • dowodu księgowego

 

związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy elektronicznego fakturowania.

Ustawa nie odnosi się do kwestii pełnej elektronizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W świetle zakresu stosowania przedmiotowej ustawy, korzystanie przez zamawiającego z platformy elektronicznego fakturowania będzie dotyczyło wyłącznie etapu związanego z realizacją zamówienia publicznego.

Korzystanie z platformy

Zamawiający będą zobowiązani do posiadania konta na platformie i będą musieli założyć konto na platformie przed przewidywanym terminem otrzymania pierwszej ustrukturyzowanej FV. W przypadku gdy wykonawca będzie wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne dokumenty elektroniczne, wykorzysta własne konto na platformie, chyba że upoważni do ich wysyłania inną osobę lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Korzystanie z platformy będzie bezpłatne.

Sporządzenie FV

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna będzie składać się z danych wymaganych przepisami o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:

1)      informacje dotyczące odbiorcy płatności,

2)      wskazanie umowy zamówienia publicznego.

W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, poza wskazanymi powyżej danymi, będzie można także zamieścić inne informacje, jeżeli staną się niezbędne ze względu na specyfikę zamówień publicznych. Inny ustrukturyzowany dokument elektroniczny powinien zawierać wskazanie umowy zamówienia publicznego lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, których dotyczy.

Platformę stworzy minister właściwy do spraw gospodarki. Zamieści na niej dokumentację organizacyjno-techniczną platformy, która będzie zawierać w szczególności:

1)      opis funkcjonowania oraz korzystania z platformy,

2)      opisy, schematy, instrukcje i inne materiały dotyczące ustrukturyzowanej faktury elektronicznej oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych,

3)      wymagania techniczne i organizacyjne konta na platformie.

Ustawa nie będzie miała zastosowania do:

1)      zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 5 i 5b oraz art. 4b ust. 1 pkt 1–3, 5 i 6 ustawy Pzp,

2)      umów koncesji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o umowie koncesji.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Komentarze: 2
Zaloguj się aby dodać komentarz
Wojciech Bartz

Obowiązek Zamawiającego - brak go u Wykonawcy !

Czy zapis w Ustawie jest sposobem na ominięcie "obowiązywalności" czy raczej bublem prawnym ? Art. 4. 1. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marcaZobacz więcej
10 styczeń 2019 o 16:53
Justyna Rek-Pawłowska do: Wojciech Bartz

Odp: Obowiązek Zamawiającego - brak go u Wykonawcy !

Proszę śledzić dział Opinie i interpretacje na naszym Portalu, z pewnością odniesiemy się wkrótce do tego zagadnienia. Pozdrawiam w imieniu Redakcji.
Odpowiedz11 styczeń 2019 o 13:07

Zapraszamy na szkolenie!

Udzielanie zamówień publicznych do 30 tys. euro

Posłuchaj porad dr A. Gawrońskiej-Baran

1 kwietnia, Warszawa

Zapisz się już dziś>> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak poprawnie szacować roboty budowlane i usługi projektowe, jeśli zamawiający działa za pośrednictwem 10 oddziałów?

Pytanie: Jesteśmy spółką, która składa się z centrali oraz 10 oddziałów w różnych miejscach Polski. Oddziały nie posiadają osobnego numeru NIP, czyli co do zasady agregujemy zamówienia. Jeżeli chodzi o roboty budowlane to każdy...

Czytaj więcej »
Kto w powiecie pełni funkcję kierownika zamawiającego?

Pytanie: Kto jest kierownikiem zamawiającego w powiecie? Czy jest nim zarząd jako organ kolegialny, czy starosta? Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy Pzp kierownikiem jest osoba lub organ, który jest uprawniony do zarządzania...

Czytaj więcej »

Aktualności

Jak sprawne realizować zielone zamówienia publiczne, cz. I
Zielone zamówienia publiczne do wymierne korzyści dla wszystkich. I nie ma w tym stwierdzeniu przesady, bo zamawiający, którzy starają się nabywać „ekologiczne” towary, usługi czy roboty, realizują politykę ograniczenia emisji CO2 i dbają o nasze...
Uzupełniany dokument może być opatrzony datą późniejszą niż termin składania ofert
W orzecznictwie Izby, w zakresie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, jest prezentowany pogląd, zgodnie z którym oświadczenie to powinno być aktualne na dzień składania ofert. Jednak kwestii tej nie należy mylić z datą...
Zmiany w Prawie zamówień publicznych szczególnie ważne dla wykonawców
Propozycje zapisów umów równoważące pozycje stron kontraktu w sprawie zamówienia publicznego, nowa procedura koncyliacyjna oraz uproszczenia proceduralne – m.in. o tych zmianach przewidywanych w nowym Prawie zamówień publicznych mówił 27 lutego br...
18.03.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel