Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Nowelizacja ustawy o COVID-19 – najważniejsze zmiany w przetargach

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 1 kwietnia 2020
Dnia 31 marca br. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych

Dnia 31 marca br. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568). Wprowadza ona m.in. nowe przesłanki zmiany aktualnie realizowanych umów o zamówienia publiczne oraz reguluje zasady wnoszenia odwołań i prowadzenia kontroli uprzednich w czasie pandemii.

Dla rynku zamówień publicznych kluczowe znaczenie mają jej następujące przepisy:

 • na nowo sformułowany art. 6 ust. 1,
 • nowy art. 15r − dotyczący realizacji umów o zamówienie publiczne i 
 • nowy art. 15zzs ust. 3 i 6 − dotyczące kontroli uprzedniej i odwołań.

Najważniejsze dla uczestników rynku zamówień publicznych skutki nowelizacji ustawy o COVID można streścić w kilku punktach:

 1. Prezes UZP nadal będzie prowadził kontrole uprzednie.
 2. Terminy dotyczące postępowania odwoławczego zawarte w Dziale VI rozdziale 2 ustawy Pzp − w szczególności na wniesienie odwołania i przystąpienia do postępowania odwoławczego − nie ulegają wstrzymaniu ani zawieszeniu. W praktyce oznacza to, że wnoszenie odwołań do KIO jest dokonywane na niezmienionych zasadach.
 3. W okresie ogłoszonego stanu epidemii nie będą odbywały się rozprawy ani posiedzenia jawne przed KIO.
 4. Wprowadzono dodatkowe przesłanki, które umożliwią zmianę realizowanych aktualnie umów o zamówienia publiczne m.in. w odniesieniu do: terminu wykonania umowy (wraz z możliwością czasowego zawieszenia jej wykonywania), zakresu realizowanych prac i wysokości wynagrodzenia wykonawcy. 

Szczegóły poniżej.

Więcej wyłaczeń stosowania przepisów Pzp

Nowe brzmienie art. 6 ust. 1 rozszerza wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zastąpienie słowa „towary” słowem „dostawy”.

Kontrole uprzednie i postępowania odwoławcze 

Z punktu widzenia środków ochrony prawnej istotny jest nowy art. 15zzs ust. 3. Stanowi on, że wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów (zob. art. 15zzs ust. 1 pkt 10), nie dotyczy kontroli i postępowań wskazanych odpowiednio w dziale V rozdziale 3 oddziale 3 oraz dziale VI rozdziale 2 ustawy Pzp.

Oznacza to, że wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie dotyczy:

1)      kontroli uprzednich zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, prowadzonych przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz

2)      postępowań odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Dla uczestników rynku zamówień publicznych bardzo ważny jest również art. 15zzs ust. 6 ustawy, który stanowi, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych.

Ponadto zgodnie z art. 15zzs ust. 3 tej ustawy prezes UZP lub prezes KIO mogą wydać zarządzenia określające szczegółowe warunki organizacji pracy Krajowej Izby Odwoławczej związane z zapewnieniem prawidłowego toku jej urzędowania oraz stosowane środki zapewniające bezpieczeństwo, mając na względzie konieczność podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Co z aktualnie realizowanymi umowami w sprawie zamówień?

Omawiana nowelizacja ustawy o COVID-19 wprowadza także nowe warunki możliwych zmian w umowach w sprawie zamówień publicznych. Po spełnieniu określonych w tej ustawie przesłanek, możliwe będą w szczególności zmiany dotyczące (art. 15r):

1)      terminu wykonania umowy lub jej części (wraz z czasowym zawieszeniem wykonywania umowy lub jej części),

2)      sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,

3)      zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającego mu wynagrodzenia.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
 • Brak opłat!
 • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
 • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
 • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapisz się na bezpłatne webinarium!

Wadium w nowym Prawie zamówień publicznych

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

24 czerwca godz. 10 -11

Transmisja online na żywo

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy przy rozliczeniu barterowym konieczne jest stosowanie ustawy Pzp?

Pytanie: Podmiot A zobowiązany do stosowania ustawy Pzp ma wykonać usługę na rzecz podmiotu B, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp. Wynagrodzenie należne podmiotowi A nie będzie mieć formy pieniężnej. Zapłata...

Czytaj więcej »
Różne zapisy ceny – zasady korekty ofert

Pytanie: W postępowaniu na usługę społeczną wpłynęły 3 oferty. Wykonawcy w złożonych formularzach ofertowych zapisali ceny w następujący sposób: Oferta nr 1 – 5,496.00 złotych brutto. Oferta nr 2 – 7200,00 złotych brutto...

Czytaj więcej »

Aktualności

Umowy w sprawie zamówień publicznych w nowym Pzp od 2021 r.
Nowe Prawo zamówień publicznych modyfikuje wiele rozwiązań w odniesieniu do umów w sprawie zamówień publicznych, począwszy od zakresu jej treści do kwestii związanych z etapem realizacji zamówienia i zmianami umowy. Z artykułu dowiesz się, jakie...
Na ile zamawiający musi dogłębnie przeanalizować dane do oceny kryteriów?
Artykuł 91 ust. 2d ustawy Pzp wymaga, aby zamawiający określił kryteria oceny ofert w sposób umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawcę. Nie można tego jednak utożsamiać z obowiązkiem zamawiającego weryfikacji...
Polska wersja kalkulatorów kosztów cyklu życia (LCC) już dostępna
Urząd Zamówień Publicznych opracował na zlecenie Komisji Europejskiej polską wersję narzędzi do obliczania kosztów cyklu życia (LCC) dla komputerów i monitorów, oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacji drogowej oraz oświetlenia do wnętrz. Są one...
02.06.2020 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel