Poleć znajomemu

Miejscy drogowcy chcą, by samorządy były beneficjentami Krajowego Funduszu Drogowego

Dodano:
samochód

Przygotowanie nowej ustawy o drogach publicznych, która uwzględniałaby specyfikę ulic w miastach to jeden z najważniejszych postulatów zgłoszonych na XIX Zjeździe Drogowców Miejskich.

Istnieją duże różnice pomiędzy drogami w miastach w stosunku do dróg zamiejskich. Dlatego tak ważne są spotkania takie jak Zjazd oraz stała działalność Komisji Drogownictwa Miejskiego – stwierdził przewodniczący KDM Czesław Wandzel, dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze. Ta specyfika, a jednocześnie źródło problemów, które muszą rozwiązywać miejscy drogowcy, wyraża się w natężeniu ruchu pojazdów, różnych funkcjach ulic jak i w powszechnym wykorzystywaniu pasa drogowego do umieszczania w nim sieci podziemnych i urządzeń naziemnych. Tej specyfiki nie uwzględnia ustawa o drogach publicznych z 1985 r., stąd na każdym spotkaniu miejskich drogowców pojawia się postulat opracowania jej od nowa. Niestety, w przygotowywanych aktach prawnych są widoczne dominujące poglądy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarządzającej drogami krajowymi – uważa Cz. Wandzel.

Wiceprezes Zarządu PKD Tadeusz Suwara przypomniał również przebieg i wnioski Forum Dróg Miejskich PKD, które odbyło się trzy lata temu w Łodzi. Wówczas zrealizowany został najważniejszy postulat dotyczący podniesienia norm hałasu, dzięki czemu ograniczono stosowanie ekranów akustycznych.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Podział zamówienia na części 

Zasady. Wartość szacunkowa. Warunki udziału

24 lipca (środa) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Cena 100% przy zamawianiu robót budowlanych? Pamiętaj o niezbędnych warunkach!

Pytanie: Na jednym z ostatnich szkoleń, prowadzący – uznany autorytet w zakresie zamówień publicznych – z pełnym przekonaniem przekazał informację, iż stosowanie kryterium ceny z wagą 100% w przetargu na roboty budowlane jest...

Czytaj więcej »
Kiedy wysłanie oświadczenia w treści maila jest skuteczne?

Pytanie: Zamawiający dopuszczał złożenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny i przedłużenie terminu związania ofertą za pomocą poczty elektronicznej. Wykonawca przesłał wyjaśnienia w treści maila, ale nie załączył do niego podpisanego i...

Czytaj więcej »

Aktualności

Konsorcjum w postępowaniu – zasady stawiania warunków i łączenia potencjałów konsorcjantów, cz. I
Jeśli wymogi zamawiającego w postępowaniu nie pozwalają wykonawcy ubiegać się o zamówienie, rozwiązaniem może być zawiązanie konsorcjum. Połączenie potencjałów jest nierzadko jedynym sposobem na zdobycie publicznego kontraktu. Ale uwaga! Nie...
Termin na złożenie wyjaśnienia dotyczącego rażąco niskiej ceny jest nieprzywracalny
Złożenie przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty po upływie terminu wyznaczonego przez zamawiającego należy traktować na równi z sytuacją, w której wyjaśnienia w ogóle nie zostały złożone, co  skutkuje odrzuceniem oferty...
Jasna i czytelna komunikacja z wykonawcą – zamawiający musi o niej pamiętać
W zawiadomieniu o wykluczeniu wykonawcy z postępowania zamawiający powinien precyzyjnie opisać swoją motywację, odnosząc się do treści przedłożonych dokumentów. Przeciwne jego działanie narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp (wyrok Krajowej...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel