Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Kierownik jednostki powinien znać regulacje prawne niezbędne do realizacji zadań podmiotu

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 24 marca 2021
Kierownik jednostki powinien znać regulacje prawne niezbędne do realizacji zadań podmiotu

Od kierownika jednostki sektora finansów publicznych można i należy wymagać takiej znajomości przepisów dotyczących działalności tej jednostki, aby mógł realizować zadania bez naruszenia prawa. Jest to aktualne nawet wówczas, gdy pewne okoliczności utrudniłyby mu prawidłowe realizowanie tych zadań. Ustawodawca przywiązuje do poprawnego sporządzania sprawozdań budżetowych istotną wagę. Ewentualny fakt, że sprawozdanie było przygotowywane w sprawie nie przez kierownika jednostki, nie zwalniał go z konieczności weryfikacji poprawności i terminowości przedłożonego dokumentu (orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z 12 października 2020 r., sygn. akt BDF1.4800.89.2019).

Sprawozdawczość budżetowa jest jednym z bardzo ważnych elementów spełnienia zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Pozwala też ocenić realizację m.in. dochodów budżetowych i wydatków w ciągu roku budżetowego i po jego zakończeniu. Wszelkie nieprawdziwe dane, niezgodne z prowadzoną ewidencją księgową, wprowadzają w błąd otrzymującego sprawozdanie. Prowadzą także do fałszowania sprawozdawczości zbiorczej, na podstawie której podejmuje się decyzje dotyczące finansów publicznych.

GKO podzieliła pogląd NSA, zgodnie z którym sprawozdanie stanowi dokument o szczególnym znaczeniu. Dane zawarte w sprawozdaniu stanowią źródło informacji niezbędnych do oceny poziomu dochodów i wydatków budżetowych w różnych odcinkach czasu oraz kontroli prawidłowości wykonania budżetu w toku i po zakończeniu roku budżetowego, co wymaga zachowania pewnej ciągłości. Stanowi ona też ważny element planowania finansowego.

Dlatego brak prawdziwej i terminowej informacji może wprowadzać w błąd, utrudnić kontrolę i planowanie wydatków i przychodów oraz narusza zasadę jawności i przejrzystości finansów publicznych (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 listopada 2014 r., sygn. akt  II GSK 1533/13).

Autor:

Agata Hryc-Ląd

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

specjalistka z zakresu zamówień publicznych zawodowo związana z największą instytucją zamawiającą w Polsce działającą w branży inwestycji infrastrukturalnych, uczestniczka procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy Pzp, członkini...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Pzp

21 kwietnia, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jakie kryteria oceny ofert zastosować w przypadku zamówienia na dostawę sprzętu medycznego?

Pytanie: Jesteśmy szpitalem sp. z o.o., z 90-proc. udziałem samorządu powiatowego i 10-proc. udziałem samorządu gminnego. Ogłaszamy przetarg na dostawę sprzętu medycznego, który w 85% jest finansowany przez Unię Europejską. W...

Czytaj więcej »
Jak opublikować informacje o udzieleniu zamówień odrębnych?

Pytanie: Zamawiający w celu pilnego zakupu komputerów, tabletów, monitorów i rzutników do pracy zdalnej chce skorzystać z art. 6a ust. 1 specustawy. Zgodnie z ust. 2 wspomnianej ustaw zamawiający ma obowiązek wpisania w...

karol-jaworski
Karol Jaworski
10.04.2021
Czytaj więcej »

Aktualności

Ile pieniędzy otrzymała Polska w ramach funduszy europejskich?
Fundusze pochodzące z Unii Europejskiej to z pewnością jedna z najważniejszych korzyści, jakie Polska odnosi dzięki obecności we Wspólnocie. Olbrzymie kwoty nie tylko przemawiają do wyobraźni. Przede wszystkim przekładają się na kształt otaczającej...
07.04.2021 Czytaj więcej »
Opisz przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV
Wspólny Słownik Zamówień CPV określony unijnym rozporządzeniem zawiera drzewo kodów o różnych stopniach szczegółowości. Opisując zamówienie za pomocą kodu CPV, powinieneś znaleźć kod maksymalnie zbliżony do przedmiotu zamówienia. Może się także...
Niezgodność oferty z siwz należy rozpatrywać pod kątem jej treści, a nie formy
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Interpretacja powyższego przepisu nakazuje odniesienie normy tego przepisu do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel