Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Kiedy wolno poprawić omyłkę polegającą na niezgodności oferty z siwz?

Dodano: 15 maja 2019
Kiedy wolno poprawić omyłkę

Artykuł 87 ust. 2 ustawy Pzp reguluje kwestie ingerencji podmiotu zamawiającego w treść złożonej przez wykonawcę oferty w przypadku dostrzeżenia określonych enumeratywnie trzech typów omyłek. Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nie wskazuje na „oczywistość” omyłki, lecz na jej „nieistotność” dla treści oferty, tj. stosunkowo niewielki zakres zmiany (uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 26 marca 2019 r., sygn. akt KIO/KU 18/19).

W dwóch pierwszych przypadkach uregulowanych w art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Pzp mowa jest o oczywistych omyłkach pisarskich i rachunkowych. Ostatni 3 punkt tego przepisu odnosi się do innych omyłek polegających na niezgodności oferty (w zasadzie o niezgodności jej treści) z siwz. Odmiennie niż w przypadku omyłek pisarskich i rachunkowych, w odniesieniu do innych omyłek ustawodawca nie posługuje się zwrotem „oczywistych”.

Oznacza to, że o ile omyłki pisarskie i rachunkowe muszą mieć taki charakter, a więc winny być one wynikiem niejako wewnętrznych rozbieżności treści złożonej oferty − a zatem winny być łatwo dostrzegalne i w taki sam sposób możliwe do poprawienia, to dla zaistnienia obowiązku zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp wystarczająca jest sama rozbieżność pomiędzy treścią oferty a treścią siwz. Oznacza to, że wystąpienie takiej rozbieżności uruchamia automatycznie proces jej oceny pod kątem spełnienia innych przesłanek ujętych we wskazanym wyżej przepisie. Jednym z tych elementów jest uznanie, że poprawienie zaistniałej rozbieżności nie może powodować istotnej zmiany w treści oferty.

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Specjalne szkolenie dla wykonawców!

Jak skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego

Naucz się, jak wygrywać przetargi!

 27 sierpnia (wtorek), Warszawa

Zapisz się i skorzystaj z rabatu>> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, może być znacząco niższa od jego wartości szacunkowej?

Pytanie: Jesteśmy jednostką kultury (zamawiający z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) i podlegamy dyscyplinie finansów publicznych. Przygotowuję postępowanie poniżej progów unijnych finansowane z projektu unijnego INTERREG. Czy...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
19.07.2019
Czytaj więcej »
Jak poprawnie i zgodnie z prawem uzupełnić informacje z KRK?

Pytanie: Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu został wezwany do złożenia informacji z KRK wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert...

Czytaj więcej »

Aktualności

Specyfika udzielania zamówień w służbie zdrowia − opis przedmiotu zamówienia, cz. I
Szpitale i inne podmioty lecznicze należą do katalogu zamawiających zobowiązanych do dokonywania zakupów w zgodzie z regulacjami ustawy Pzp. Jako podmioty świadczące usługi o doniosłym społecznym charakterze często mają duże problemy z odpowiednim...
17.07.2019 Czytaj więcej »
Od 12 lipca br. zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych w zakresie wyłączeń jej stosowania
Dnia 12 lipca br. weszły w życie zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53). Zmiany dotyczą art. 4 określającego wyłączenia stosowania ustawy Pzp w...
W toku prowadzonych wyjaśnień zamawiający może dojść do wniosku, że wykonawca podał nieprawdziwe informacje
Udzielone przez wykonawcę wyjaśnienia nie powinny automatycznie prowadzić do uznania przez zamawiającego, że oferta jest zgodna z siwz. Sam fakt udzielenia przez wykonawcę odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień nie zobowiązuje zamawiającego do...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel