Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Kiedy należy wykluczyć wykonawcę z uwagi na wprowadzenie zamawiającego w błąd?

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 13 maja 2020
Kiedy należy wykluczyć wykonawcę z uwagi na wprowadzenie zamawiającego w błąd?

W świetle art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające zamawiającego w błąd, mogące mieć istotny wpływ na jego decyzje podejmowane w postępowaniu. Izba wskazuje, że wykluczenie wykonawcy na ww. podstawie prawnej jest możliwe w przypadku łącznego wystąpienia okoliczności, o których mowa w tej regulacji (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 25 lutego 2020 r., sygn. akt KIO 273/20)

Powyższa podstawa wykluczenia wykonawcy z postępowania znajdzie zatem zastosowanie, jeżeli wykonawcy będzie można przypisać lekkomyślność lub niedbalstwo w zależności od stanu jego świadomości.

Przy lekkomyślności dłużnik (wykonawca) zdaje sobie sprawę z tego, że określone zachowanie może prowadzić do naruszenia zobowiązania, ale bezpodstawnie sądzi, iż uda mu się jednak tego uniknąć.

Przy niedbalstwie natomiast dłużnik (wykonawca) nie zdaje sobie sprawy, choć powinien, że określone zachowanie będzie prowadzić do naruszenia przez niego zobowiązania.

Z kolei pod pojęciem „informacje wprowadzające w błąd zamawiającego”, o których mowa w ww. przepisie, należy rozumieć takie informacje, które pozostają w sprzeczności z istniejącym stanem faktycznym. Innymi słowy są to informacje nieprawdziwe, niezgodne z rzeczywistością, a których podanie przez wykonawcę skutkuje mylnym przekonaniem zamawiającego co do istniejącej rzeczywistości.

Istotna jest zatem treść informacji podanych przez wykonawcę, jak również to, jaki skutek mogły one wywołać w świadomości danego zamawiającego. Jednocześnie podkreślić należy, iż w świetle ww. przepisu wykluczeniu podlega wykonawca za podanie wprowadzających w błąd informacji, które nie muszą wpływać na działania zamawiającego, ale wystarczy, że mogą mieć istotny wpływ na podejmowane przez niego w postępowaniu decyzje.

Więcej o podstawach wykluczenia wykonawcy z postępowania przeczytasz w artykułach:

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

specjalistka z zakresu zamówień publicznych zawodowo związana z największą instytucją zamawiającą w Polsce działającą w branży inwestycji infrastrukturalnych, uczestniczka procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy Pzp, członkini...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Zasady wprowadzania i zmiany podwykonawców na etapie realizacji umowy

Pytanie: Wykonawca składając ofertę, nie wskazał w niej danych podwykonawcy oraz zakresu robót, jaki zamierza powierzyć podwykonawcy. Nie polegał również na zasobach innych podmiotów. W zawartej z wykonawcą umowie widnieje...

Czytaj więcej »
Zamiana cen między dwiema częściami zamówienia nie stanowi oczywistej omyłki możliwej do poprawienia

Pytanie: W przetargu nieograniczonym podzielonym na dwie części, tj.:1)     przebudowa stacji uzdatniania wody,2)     rozbudowa sieci kanalizacyjnejwpłynęła oferta wykonawcy, który zaoferował następujące ceny: dla części 1 –...

Czytaj więcej »

Aktualności

Zmiany w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019) zostały przyjęte bez poprawek przez Senat. Projekt zmian w ustawie trafił do podpisu Prezydenta. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r. wraz z nową...
04.12.2020 Czytaj więcej »
Czy wejście w życie nowej ustawy Pzp zostanie przesunięte na 1 lipca 2021 r.?
Trwają prace nad zmianami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – w tym przepisów...
03.12.2020 Czytaj więcej »
Szczególne instrumenty i procedury ustawowe w 2021 roku – konkurs i zamówienia na usługi społeczne, cz. II
Nowa ustawa Pzp wprowadziła wiele zmian w przepisach dotyczących konkursu. Ich celem  jest zachęcenie zamawiających do częstszego stosowania omawianego trybu. Całkowitą nową rewolucyjną formuła objęto także postępowania dotyczące zamawiania usług...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel