Poleć znajomemu

Już wkrótce wyższe progi unijne i nowy kurs euro w zamówieniach publicznych

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano:
849a9ae65e8ee053900901630565069961937a57-medium

Dnia 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie nowe rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmieniające wysokość progów unijnych, od których zależy obowiązek przekazywania ogłoszeń do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej oraz średni kurs złotego w stosunku do euro. Omawiane regulacje przełożą się w praktyce na to, iż zamawiający więcej zakupów będą mogli zrealizować w „łagodniejszych” i szybszych procedurach (poniżej tzw. progów unijnych).  

Aktualnie kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749. Projekt nowego rozporządzenia w tym zakresie przewiduje, że od nowego roku będzie to wartość 4,3117. Zamawiający będą mieli więc obowiązek zastosować ustawę Pzp do zakupów od wartości 129.351 zł (30.000 euro). 

Podwyższeniu ulegną kwoty zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Dotychczasowe wartości:

1)      135.000 lub 209.00 euro (418.000 euro przy zamówieniach sektorowych oraz w dziedzinach z obronności i bezpieczeństwa) – dla dostaw i usług,

2)      5.225.000 euro dla robót budowlanych

zwiększą się do:

1)      144.000 lub 221.000 euro (443.000 euro dla zamówień sektorowych i z dziedzin obronności i bezpieczeństwa) – dla dostaw i usług,

2)      5.548.000 euro – dla robót budowlanych.  

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie omawianych regulacji zastosowanie znajdą dotychczasowe przepisy.

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej
Słowa kluczowe:
kurs europrogi unijne
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Zapisz się na webinarium!

Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich oraz doświadczenia zdobytego w konsorcjum

Wnioski z orzeczeń KIO i TSUE     

23 stycznia (wtorek), godz. 11

transmisja online

Zarezerwuj miejsce >> 

Porady

Reguły publikacji ogłoszenia w przypadku unieważnienia postępowania „unijnego”

Pytanie: Zamawiający unieważnił postępowanie o wartości powyżej progów unijnych. Czy ma obowiązek publikacji informacji o unieważnieniu w TED?

Czytaj więcej »
Unieważnienie przetargu z uwagi na brak dofinansowania nie dotyczy środków krajowych

Pytanie: Chcemy ogłosić przetarg nieograniczony na zakup wozów strażackich z możliwością składania ofert częściowych, ponieważ zamierzamy kupić dwa auta. Na jedno z nich staramy się o dofinansowanie ze środków krajowych...

monika-winsche
Monika Winsche
16.01.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Zasada pisemności w praktyce – orzeczenie KIO
Za podpis uważa się niepowtarzalny znak graficzny, charakterystyczny dla danej osoby, indywidualizujący w obrocie prawnym osobę, która go składa i wywodzący się od jej imienia i nazwiska. Podpis ma określony cel – jest potwierdzeniem złożonego...
Oczywiste pomyłki w ofercie podlegają bezwzględnej poprawie
Podanie w ofercie niewłaściwych jednostek miary - tj. „mm”, a nie wymaganych w siwz „ml”, przy określeniu pojemności asortymentu, wpisuje się w kategorię pomyłki pisarskiej, która winna być poprawiona w trybie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp...
Jak właściwie realizować zamówienia współfinansowane ze środków UE – część I
Perspektywa 2014–2020 jest w pełni realizacji. Wiele podmiotów otrzymuje środki z Unii Europejskiej przeznaczone na realizację konkretnego celu. Na co szczególnie uważać przy procedurze zawierania umowy współfinansowanej? Jakich błędów się...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel