Poleć znajomemu

Już wkrótce wyższe progi unijne i nowy kurs euro w zamówieniach publicznych

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano:
849a9ae65e8ee053900901630565069961937a57-medium

Dnia 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie nowe rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmieniające wysokość progów unijnych, od których zależy obowiązek przekazywania ogłoszeń do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej oraz średni kurs złotego w stosunku do euro. Omawiane regulacje przełożą się w praktyce na to, iż zamawiający więcej zakupów będą mogli zrealizować w „łagodniejszych” i szybszych procedurach (poniżej tzw. progów unijnych).  

Aktualnie kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749. Projekt nowego rozporządzenia w tym zakresie przewiduje, że od nowego roku będzie to wartość 4,3117. Zamawiający będą mieli więc obowiązek zastosować ustawę Pzp do zakupów od wartości 129.351 zł (30.000 euro). 

Podwyższeniu ulegną kwoty zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Dotychczasowe wartości:

1)      135.000 lub 209.00 euro (418.000 euro przy zamówieniach sektorowych oraz w dziedzinach z obronności i bezpieczeństwa) – dla dostaw i usług,

2)      5.225.000 euro dla robót budowlanych

zwiększą się do:

1)      144.000 lub 221.000 euro (443.000 euro dla zamówień sektorowych i z dziedzin obronności i bezpieczeństwa) – dla dostaw i usług,

2)      5.548.000 euro – dla robót budowlanych.  

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie omawianych regulacji zastosowanie znajdą dotychczasowe przepisy.

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Słowa kluczowe:
kurs europrogi unijne
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Podział zamówienia na części 

Zasady. Wartość szacunkowa. Warunki udziału

24 lipca (środa) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Kiedy wolno połączyć dostawy, usługi i roboty budowlane?

Pytanie: Otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Zdrowia na tomograf komputerowy. Czy możemy przeprowadzić jedno postępowanie na dostawę tomografu, usługę teleradiologii i wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach będących w stanie...

Czytaj więcej »
Status SPZOZ jako zamawiającego – sprawdź, jak wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pytanie: Reprezentuję samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – szpital powiatowy. Jaki rodzaj zamawiającego zaznaczyć w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia na stronie BZP w sekcji I.2?

Czytaj więcej »

Aktualności

Konsorcjum w postępowaniu – zasady stawiania warunków i łączenia potencjałów konsorcjantów, cz. I
Jeśli wymogi zamawiającego w postępowaniu nie pozwalają wykonawcy ubiegać się o zamówienie, rozwiązaniem może być zawiązanie konsorcjum. Połączenie potencjałów jest nierzadko jedynym sposobem na zdobycie publicznego kontraktu. Ale uwaga! Nie...
Termin na złożenie wyjaśnienia dotyczącego rażąco niskiej ceny jest nieprzywracalny
Złożenie przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty po upływie terminu wyznaczonego przez zamawiającego należy traktować na równi z sytuacją, w której wyjaśnienia w ogóle nie zostały złożone, co  skutkuje odrzuceniem oferty...
Jasna i czytelna komunikacja z wykonawcą – zamawiający musi o niej pamiętać
W zawiadomieniu o wykluczeniu wykonawcy z postępowania zamawiający powinien precyzyjnie opisać swoją motywację, odnosząc się do treści przedłożonych dokumentów. Przeciwne jego działanie narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp (wyrok Krajowej...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel