Poleć znajomemu

Już wkrótce wyższe progi unijne i nowy kurs euro w zamówieniach publicznych

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano:
849a9ae65e8ee053900901630565069961937a57-medium

Dnia 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie nowe rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmieniające wysokość progów unijnych, od których zależy obowiązek przekazywania ogłoszeń do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej oraz średni kurs złotego w stosunku do euro. Omawiane regulacje przełożą się w praktyce na to, iż zamawiający więcej zakupów będą mogli zrealizować w „łagodniejszych” i szybszych procedurach (poniżej tzw. progów unijnych).  

Aktualnie kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749. Projekt nowego rozporządzenia w tym zakresie przewiduje, że od nowego roku będzie to wartość 4,3117. Zamawiający będą mieli więc obowiązek zastosować ustawę Pzp do zakupów od wartości 129.351 zł (30.000 euro). 

Podwyższeniu ulegną kwoty zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Dotychczasowe wartości:

1)      135.000 lub 209.00 euro (418.000 euro przy zamówieniach sektorowych oraz w dziedzinach z obronności i bezpieczeństwa) – dla dostaw i usług,

2)      5.225.000 euro dla robót budowlanych

zwiększą się do:

1)      144.000 lub 221.000 euro (443.000 euro dla zamówień sektorowych i z dziedzin obronności i bezpieczeństwa) – dla dostaw i usług,

2)      5.548.000 euro – dla robót budowlanych.  

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie omawianych regulacji zastosowanie znajdą dotychczasowe przepisy.

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej
Słowa kluczowe:
kurs europrogi unijne
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

 Efektywne i spójne zamówienia publiczne... 

...czyli jak pracować szybciej, wydając mniej

18 kwietnia (środa), godz. 11

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

Porady

Usługi napraw i konserwacji sprzętu informatycznego oraz wsparcia w jego użytkowaniu oszacujesz odrębnie

Pytanie: Zamawiający w swojej jednostce jest zobowiązany do stosowania do opisu zamówienia kodów CPV: 1. Grupa główna: 50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne. Elementy składowe grupy: 50300000-8 Usługi w zakresie napraw i...

Czytaj więcej »
Zasady szacowania robót budowlanych, dostaw i usług objętych jednym projektem

Pytanie: W ramach dofinansowania projektu w jednym złożonym wniosku ujęliśmy: przebudowę kompleksu sportowo-dydaktycznego w postaci budowy boisk sportowych oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych: budowlanej, informatycznej oraz...

Czytaj więcej »

Aktualności

Czy dane dotyczące kryteriów oceny ofert mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?
Czy wykonawca może zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa dane, które są oceniane w ramach kryteriów pozacenowych np. kryterium kadra i jej doświadczenie? Kwestia nie jest jednoznaczna. Poznaj 3 opinie składów orzekających w tej sprawie...
4 ważne pytania o elektronizację zamówień publicznych – wskazówki dla zamawiających i wykonawców
Rynek zamówień publicznych przygotowuje się na elektronizację postępowań o udzielenie  zamówień publicznych, która po części będzie wdrażana już od 18 kwietnia 2018 r. Nasz ekspert podejmuje się wyjaśnienia niezwykle trudnych zagadnień...
Dane pracowników wykonawcy tajemnicą przedsiębiorstwa?
Kwestia tego, czy informacje zawarte w wykazie osób tj. dotyczące danych osób, które będą realizowały zamówienie wraz z opisem posiadanego przez nie doświadczenia, może zostać zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa, nie została w...
21.03.2018 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel