Poleć znajomemu

Już wkrótce wyższe progi unijne i nowy kurs euro w zamówieniach publicznych

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 12 grudnia 2017
849a9ae65e8ee053900901630565069961937a57-medium

Dnia 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie nowe rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmieniające wysokość progów unijnych, od których zależy obowiązek przekazywania ogłoszeń do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej oraz średni kurs złotego w stosunku do euro. Omawiane regulacje przełożą się w praktyce na to, iż zamawiający więcej zakupów będą mogli zrealizować w „łagodniejszych” i szybszych procedurach (poniżej tzw. progów unijnych).  

Aktualnie kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749. Projekt nowego rozporządzenia w tym zakresie przewiduje, że od nowego roku będzie to wartość 4,3117. Zamawiający będą mieli więc obowiązek zastosować ustawę Pzp do zakupów od wartości 129.351 zł (30.000 euro). 

Podwyższeniu ulegną kwoty zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Dotychczasowe wartości:

1)      135.000 lub 209.00 euro (418.000 euro przy zamówieniach sektorowych oraz w dziedzinach z obronności i bezpieczeństwa) – dla dostaw i usług,

2)      5.225.000 euro dla robót budowlanych

zwiększą się do:

1)      144.000 lub 221.000 euro (443.000 euro dla zamówień sektorowych i z dziedzin obronności i bezpieczeństwa) – dla dostaw i usług,

2)      5.548.000 euro – dla robót budowlanych.  

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie omawianych regulacji zastosowanie znajdą dotychczasowe przepisy.

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Słowa kluczowe:
kurs europrogi unijne
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Obowiązki zamawiającego związane ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Pytanie: Moje pytanie dotyczy zwrotu gwarancji i rękojmi na wykonane prace. Gwarancja została udzielona na okres 15 lat i wniesiona gotówką na konto wskazane przez zamawiającego. 70% kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostało...

Czytaj więcej »
Zamówienie podprogowe ale finansowane ze środków UE nie może być opisane za pomocą znaków towarowych

Pytanie: Musimy zamówić kilka regałów, stołów i krzeseł w ramach inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych. Zamówienie ma wartość do 30.000 euro. Czy w tej sytuacji możemy w dokumentacji postępowania wprost użyć nazw...

Czytaj więcej »

Aktualności

Zamówienia na usługi społeczne – kompleksowe opracowanie UZP, które pomoże Ci przejść przez procedurę
Zamawiający wiedzą, że względem usług społecznych obowiązują ich mniej rygorystyczne procedury niż przy zamówieniach tzw. klasycznych. Niestety fakt odsyłania przy tego rodzaju postępowaniach do przepisów ogólnych ustawy Pzp...
9 ważnych pytań o elektronizację zamówień publicznych – wskazówki praktyków
Dziś weszły w życie regulacje związane z elektronicznym przekazywaniem dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej progom unijnym lub wyższej od nich. Praktyczne stosowanie nowej formy komunikacji dopiero nabierze...
18.10.2018 Czytaj więcej »
Od dziś tylko elektroniczna komunikacja w postępowaniach unijnych
Począwszy od 18 października br. w postępowaniach równych progom unijnym lub od nich wyższych zamawiający i wykonawcy mogą komunikować się tylko drogą elektroniczną. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkie dokumenty...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel