Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Jeszcze 2 tygodnie na złożenie sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2020 roku

Dodano: 16 lutego 2021
Jeszcze 2 tygodnie na złożenie sprawozdania o udzielonych zamówieniach

Do 1 marca br. należy przekazać prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdanie o udzielonych w ubiegłym roku zamówieniach publicznych. UZP przypomina, że sprawozdanie za 2020 rok należy przygotować zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2020 r. oraz na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038).

Sprawozdanie przekazuje się tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem strony http://sr.uzp.gov.pl po wypełnieniu formularza zgodnego z rozporządzeniem w sprawie sprawozdania. Aby przekazać sprawozdanie, należy posiadać login i hasło do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Warto pamiętać, że sprawozdanie zawiera m.in. informacje dotyczące zamówień wyłączonych od stosowania ustawy Pzp z uwagi na wartość podprogową tj. 30.000 euro w 2020 roku a także zamówień sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa poniżej progów unijnych.

Poniżej lista 18 pytań naszych Czytelników związanych z wypełnianiem i przekazywaniem sprawozdania, które mogą się okazać pomocne także dla Ciebie. Kliknij na link, przejdź do artykułu i uzyskaj praktyczne wskazówki:

 1. Czy należy wykazać w sprawozdaniu zamówienie, które powierzono centralnemu zamawiającemu?
 2. Wybór oferty w 2019 r. podpisanie umowy w 2020 r. – kiedy wykazać zamówienie w sprawozdaniu?
 3. Jak właściwie wskazać w sprawozdaniu rocznym zamówienie na pożyczkę obrotową?
 4. Kto w praktyce wypełni sprawozdanie o zamówieniach udzielonych w ubiegłym roku?
 5. Jak wypełnić sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w przypadku ofert częściowych?
 6. Czy opłata za pobyt mieszkańca gminy w DPS musi być uwzględniona w rocznym sprawozdaniu?
 7. Sprawozdanie z udzielonych zamówień – praktyczne wskazówki związane z jego przygotowaniem
 8. Usługi prawne i dzierżawy, badanie bilansu – czy uwzględnić je w rocznym sprawozdaniu?
 9. Sprawdź, czy opłaty za dozór techniczny i ewidencyjne za okresowe badania techniczne należy ujawnić w sprawozdaniu rocznym
 10. W którym miejscu sprawozdania z udzielonych zamówień uwzględnić wartość corocznie odnawianej licencji?
 11. Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp – w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?
 12. Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach – co z umowami zlecenia zawartymi poza ustawą Pzp?
 13. Czy do sprawozdania należy wpisać umowę o zamówienie podpisaną w jednym a realizowaną w kolejnym roku?
 14. Jak wykazywać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach wspólne umowy kilku zamawiających?
 15. Czy sprawozdanie za 2020 rok powinno uwzględniać umowy zlecenia?
 16. Kto wypełni roczne sprawozdanie, gdy gmina udzieliła zamówienia na rzecz swojej jednostki?
 17. Czy w sprawozdaniu należy uwzględnić dotacje przyznane ze środków publicznych poza ustawą Pzp?
 18. Czy opłatę za badanie urządzenia przez UDT należy uwzględnić w sprawozdaniu o zamówieniach?
 19. Jak w praktyce uwzględnić zamówienia poniżej 30.000 euro w rocznym sprawozdaniu?
 20. Czy koszty na wypłatę odszkodowań zgodnie z decyzją ZRID należy uwzględnić w sprawozdaniu o zamówieniach?

Opracowanie:

Redakcja  

 

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
 • Brak opłat!
 • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
 • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
 • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Badanie i ocena ofert według nowych zasad Prawa zamówień publicznych w 2021 roku

17 marca, godz. 12-13

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak w praktyce dopuścić oferty równoważne według nowej ustawy Pzp?

Pytanie: Jak w obecnym stanie prawnym opisać w SWZ równoważność? Zdarza się, że w projekcie mogą wystąpić nazwy własne, dlatego też zawsze wskazywaliśmy w specyfikacji, że: „Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu...

Czytaj więcej »
Zasady publikacji planu postępowań, gdy zamówień będzie udzielać centralny zamawiający

Pytanie: Moje pytanie dotyczy planu postępowań. Jesteśmy jednostką organizacyjną i przetargi na media przeprowadza dla wszystkich jednostek miejskich centralny zamawiający, czyli gmina. Czy my jako MOSiR jesteśmy zobowiązani do...

Czytaj więcej »

Aktualności

Warunek udziału w postępowaniu nie może być spełniony dopiero na dzień podpisania umowy o zamówienie
Zgodnie z ustawą Pzp ocena spełniania przez wykonawcę wymaganych warunków poprzedza wybór najkorzystniejszej oferty. Skład orzekający uznał, że z postanowień siwz nie można było wywieźć, że warunek ma być spełniony dopiero na dzień podpisania umowy...
Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych – co nowego w dokumentach?
Razem z nową ustawą Pzp z 11 września 2019 r. weszło w życie także rozporządzenie z 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz...
Sprawozdanie o zamówieniach z 2020 roku – które wydatki w nim uwzględnić?
Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający są zobowiązani do przekazania rocznego sprawozdania w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Akt prawny, o...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel