Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Jak według KIO ocenić ofertę, w której certyfikat potwierdzający parametry sprzętu złożono w obcym języku?

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 10 września 2019
oferta w języku obcym

Izba uznała, że zamawiający nie mógł ocenić oferty w kryterium pozacenowym, gdyż złożone certyfikaty nie zostały przetłumaczone na język polski. Wykonawca próbował przekonać, że brak wyraźnego wskazania w siwz przy opisie dotyczącym certyfikatów na obowiązek ich przedłożenia wraz z tłumaczeniem, oznaczał, że złożone dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przyjęte jako jego deklaracja co do posiadanych właściwości ochronnych monitora. KIO stwierdziła jednak, że wystarczający był tu zapis o obowiązku złożenia oferty w języku polskim (wyrok KIO z 16 kwietnia 2019 r., sygn. akt KIO 583/19).

W odniesieniu do zarzutów odwołania punktem odniesienia były zapisy siwz opisujące zasady oceny ofert w kryterium „ergonomia monitora”. Zarówno odwołujący, jak i przystępujący zaoferowali monitory z ochroną oczu flicker-free (brak migotania) oraz low blue light (niska emisja niebieskiego światła). Jednocześnie oświadczyli, iż posiadają certyfikaty i załączyli do oferty dokumenty, które miały stanowić podstawę do przyznania im punktów w kryterium poza cenowym.

W przypadku oferty odwołującego dokumentami tymi były certyfikaty sporządzone w języku obcym złożone bez tłumaczenia. Przystępujący przedłożył oświadczenie przedstawiciela producenta monitorów, które miało być równoważne dla żądanych certyfikatów. Zamawiający nie przyznał dodatkowych punktów żadnej z dwóch ofert.

Izba uznała, że należało tu zastosować ogólną zasadę opisaną w art. 9 ust. 2 ustawy Pzp prowadzenia postępowania w języku polskim. Ważne jest, iż zamawiający nie przewidział od niej wyjątku, dopuszczając złożenie dokumentu sporządzonego w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym (art. 9 ust. 3 ustawy Pzp). Aby taki wyjątek mógł mieć zastosowanie, zamawiający musiałby wyraźnie wskazać go w siwz, czego w tym postępowaniu nie uczynił.

Izba następnie rozważała, czy brak tłumaczenia mógł być uzupełniony w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Stwierdziła, że certyfikat nie był dokumentem wymaganym w celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia wymagania zamawiającego. Zatem jego brak nie oznaczał, iż oferta byłaby uznana za niezgodną z treścią siwz i na tej podstawie odrzucona. Certyfikat nie był więc dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania. Brak certyfikatu, czy też jego złożenie bez tłumaczenia oznaczały, że zamawiający oceniał oferty według dwóch pozostałych kryteriów i taka czynność nastąpiła w postępowaniu. KIO uznała, że zamawiający podjął właściwe decyzje i oddaliła odwołanie.

Źródło: www.uzp.gov.pl, Informator nr 2/2019

Więcej o ocenie dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeczytasz m.in. w artykułach:

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Komisja przetargowa

Organizacja. Działalność. Odpowiedzialność.

 24 września (wtorek), godz. 10-11

Transmisja live

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy oświadczenie o spełnianiu warunków złoży każdy konsorcjant?

Pytanie: Czy w świetle art. 25a ust. 6 ustawy Pzp oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?

Czytaj więcej »
Brak załącznika do oferty z parametrami sprzętu nie zawsze będzie podstawą jej odrzucenia

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę sprzętu informatycznego w reżimie unijnym. W treści siwz znalazły się m.in. następujące zapisy:Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za...

Czytaj więcej »

Aktualności

Pomocnicze działania zakupowe, współpraca z centralnym zamawiającym – ułatwienia w uzyskiwaniu zamówień (cz. I)
Główna zasada wpisana w postanowienia ustawy Pzp wynikająca z jej art. 15 ust. 1 wskazuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Od tej reguły przewidziano jednak wyjątki w postaci narzędzi, które pozwalają...
Zamawiający ma obowiązek wyjaśnić siwz w określonym terminie a nie ją modyfikować
Zamawiający nie musi zmieniać siwz, w sytuacji gdy otrzymuje od wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji. Jest to jedynie jego uprawnienie (wyrok KIO z 3 czerwca 2019 r., sygn. akt KIO 871/19).
Uwaga z wykluczaniem wykonawców z uwagi na odstąpienie od umowy z ich winy
Wykazanie zasadności zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp to niejednokrotnie skomplikowany i czasochłonny proces, zwłaszcza w sytuacji gdy dotyczy długoterminowych umów na roboty budowlane. Spory związane z realizacją takich umów mają często...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel