Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Jak według KIO ocenić ofertę, w której certyfikat potwierdzający parametry sprzętu złożono w obcym języku?

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 10 września 2019
oferta w języku obcym

Izba uznała, że zamawiający nie mógł ocenić oferty w kryterium pozacenowym, gdyż złożone certyfikaty nie zostały przetłumaczone na język polski. Wykonawca próbował przekonać, że brak wyraźnego wskazania w siwz przy opisie dotyczącym certyfikatów na obowiązek ich przedłożenia wraz z tłumaczeniem, oznaczał, że złożone dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przyjęte jako jego deklaracja co do posiadanych właściwości ochronnych monitora. KIO stwierdziła jednak, że wystarczający był tu zapis o obowiązku złożenia oferty w języku polskim (wyrok KIO z 16 kwietnia 2019 r., sygn. akt KIO 583/19).

W odniesieniu do zarzutów odwołania punktem odniesienia były zapisy siwz opisujące zasady oceny ofert w kryterium „ergonomia monitora”. Zarówno odwołujący, jak i przystępujący zaoferowali monitory z ochroną oczu flicker-free (brak migotania) oraz low blue light (niska emisja niebieskiego światła). Jednocześnie oświadczyli, iż posiadają certyfikaty i załączyli do oferty dokumenty, które miały stanowić podstawę do przyznania im punktów w kryterium poza cenowym.

W przypadku oferty odwołującego dokumentami tymi były certyfikaty sporządzone w języku obcym złożone bez tłumaczenia. Przystępujący przedłożył oświadczenie przedstawiciela producenta monitorów, które miało być równoważne dla żądanych certyfikatów. Zamawiający nie przyznał dodatkowych punktów żadnej z dwóch ofert.

Izba uznała, że należało tu zastosować ogólną zasadę opisaną w art. 9 ust. 2 ustawy Pzp prowadzenia postępowania w języku polskim. Ważne jest, iż zamawiający nie przewidział od niej wyjątku, dopuszczając złożenie dokumentu sporządzonego w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym (art. 9 ust. 3 ustawy Pzp). Aby taki wyjątek mógł mieć zastosowanie, zamawiający musiałby wyraźnie wskazać go w siwz, czego w tym postępowaniu nie uczynił.

Izba następnie rozważała, czy brak tłumaczenia mógł być uzupełniony w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Stwierdziła, że certyfikat nie był dokumentem wymaganym w celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia wymagania zamawiającego. Zatem jego brak nie oznaczał, iż oferta byłaby uznana za niezgodną z treścią siwz i na tej podstawie odrzucona. Certyfikat nie był więc dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania. Brak certyfikatu, czy też jego złożenie bez tłumaczenia oznaczały, że zamawiający oceniał oferty według dwóch pozostałych kryteriów i taka czynność nastąpiła w postępowaniu. KIO uznała, że zamawiający podjął właściwe decyzje i oddaliła odwołanie.

Źródło: www.uzp.gov.pl, Informator nr 2/2019

Więcej o ocenie dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeczytasz m.in. w artykułach:

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium!

Rozwiąż problemy pojawiające się w praktycznym stosowaniu komunikacji elektronicznej 

Transmisja online

22 stycznia (środa), godz. 10-11

Oglądaj >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Wymogi prawne przy zmianie podwykonawcy w trakcie wykonywania umowy

Pytanie: Wykonawca na etapie składania ofert przedstawił zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia mu wymaganej w warunkach udziału w postępowaniu wiedzy i doświadczenia. Jednocześnie podmiot ten stał się podwykonawcą...

Czytaj więcej »
Czy najem sali na szkolenie podlega ustawie Pzp?

Pytanie: W jakiej procedurze udzielić zamówienia realizowanego ze środków UE, którego przedmiotem jest tylko wynajem sali szkoleniowej bez żadnych dodatkowych usług? Wartość zamówienia przekracza 30.000 euro. Czy można...

Czytaj więcej »

Aktualności

Czy będą opóźnienia w budowie platformy e-Zamówienia?
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak poinformował na stronie WWW UZP, iż unieważniono postępowanie na wybór wykonawcy, który zbuduje platformę e-Zamówienia. Prezes zapewnia jednocześnie, że „aktualnie nie ma obaw co do przyszłego...
28.01.2020 Czytaj więcej »
Reguły odpowiedzialności zamawiającego za prowadzenie postępowania
Osoby, które wykonują czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą prawną odpowiedzialność za błędy, niedopatrzenia i zaniechania. Odpowiedzialność dotyczy także zamawiającego jako instytucji czy inaczej podmiotu. Poniżej...
Odpowiedzialność za błędy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – jak odpowie kierownik? (cz. III)
Z dwóch poprzednich części artykułu dowiedziałeś się, jak odpowiada zamawiający jako podmiot oraz jak kształtuje się odpowiedzialność osób, które wykonują czynności w przetargu a jednocześnie podlegają regułom dyscypliny finansów publicznych. W...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel