Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Jak przygotować ofertę, która wygra przetarg?

Dodano: 13 lutego 2020
Jak przygotować ofertę, która wygra przetarg?

Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to zestaw wielu różnych dokumentów, których treść musi odpowiadać wymogom zamawiającego. Wykonawca, który ubiega się o zamówienie publiczne, musi zdawać sobie sprawę z tego, że brak informacji w danym dokumencie może przesądzić o być albo nie być w postępowaniu.

W kwestii składanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wypowiada się często Krajowa Izba Odwoławcza. Aby jednak uniknąć sprawy przed Izbą, polecamy skorzystanie ze szkolenia on-line, w którym nasz ekspert krok po kroku omawia najważniejsze kwestie związane z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego.

Sprawdź program e-kursu i obejrzyj go już dzisiaj: Jak skutecznie ubiegać się o zamówienie publiczne? Poniżej przedstawiamy jedno z orzeczeń KIO dotyczące referencji, jakie wykonawca złożył z ofertą, by potwierdzić spełnianie warunku udziału.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że treść oświadczenia składanego przez wykonawcę w wykazie i w referencjach nie musi być identyczna, bowiem cel i rola tych dokumentów jest inna (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 13 grudnia 2019 r., sygn. akt KIO 2423/19). W praktyce referencje często nie są wystawiane na potrzeby danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zatem ich treść nie musi w pełni odpowiadać treści postawionego warunku udziału w danym postępowaniu.

Należy jednak podkreślić, że składane dokumenty na potwierdzenie należytego wykonania określonych umów lub zamówień muszą zawierać treść spójną z treścią złożonego przez wykonawcę wykazu (te same nazwy zamówień, okresy realizacji oraz taki sam zakres), aby była możliwa identyfikacja wskazanych zadań. Jednocześnie zamawiający musi wyjaśnić i ocenić wszelkie nieścisłości i wątpliwości wynikające z niespójności treści tych dokumentów. Nie może on samodzielnie domyślać się fatów, których wykonawca wprost nie wskazał w przedłożonych dokumentach. Obowiązek i ciężar jednoznacznego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia spoczywa na wykonawcy.

Autor:

Redakcja

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Zamówienia z wolnej ręki

Poznaj nowe przepisy Prawa zamówień publicznych

22 września (wtorek) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Kiedy niewłaściwie opisane kryteria oceny ofert zmuszają do unieważnienia postępowania?

Pytanie: W przetargu na dostawę sprzętu informatycznego mamy dwa okresy gwarancji – 36 i 60 miesięcy. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. W jaki sposób dokonać oceny ofert?

Czytaj więcej »
Kiedy wykluczyć wykonawcę za popełnienie przestępstw przeciwko środowisku, prawu pracy i socjalnemu?

Pytanie: Informacja podawana przez wykonawcę w dokumencie JEDZ w sekcji III punkt C dotycząca naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa środowiskowego, prawa socjalnego i prawa pracy stanowi obligatoryjną przesłankę na podstawę...

Czytaj więcej »

Aktualności

Nie każda nieusuwalna wada postępowania zobowiązuje do jego unieważnienia
Unieważnienie postępowania, w sytuacji gdy wedle przypuszczenia zamawiającego jest ono obarczone nieusuwalną wadą, musi być dokładnie przeanalizowane i bezsprzecznie dowiedzione. Sam fakt, że postępowanie obarczone jest wadą, nie jest wystarczającą...
Jaki potencjał podmiotu trzeciego wolno udostępniać i jak dobrze udostępnić zasoby?
Wykonawcy, którzy samodzielnie nie spełniają określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, mogą „pożyczyć” potencjał od podmiotu trzeciego. Niestety nie wszystkie zasoby można udostępniać, bo część z nich jest ściśle związana z...
Wykonawca, który wprowadził zamawiającego w błąd, powinien zostać wykluczony z postępowania
Jeżeli wykonawca przedstawił w złożonej przez siebie ofercie informacje odnośnie do  oferowanego przedmiotu zamówienia, punktowane w ramach kryterium pozacenowego, pozostające w sprzeczności z faktami, zaś odwołujący prawidłowo odczytał te...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel