Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Jak przygotować informację o poprawkach w ofercie wykonawcy – wskazówki KIO

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 30 marca 2021
Jak przygotować informację o poprawkach w ofercie wykonawcy – wskazówki KIO

Zamawiający powinien podać faktyczne okoliczności poprawek dokonanych w ofercie odwołującego z zastosowaniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. W pierwszej kolejności zamawiający powinien zidentyfikować treść siwz, z którą treść oferty wykonawcy jest niezgodna, i wskazać, na czym ta niezgodność polega. Jeżeli bowiem siwz nie zawiera treści, z którą treść oferty wykonawcy pozostaje niezgodna, to odpada przyczyna, która uzasadniałaby ingerencję zamawiającego w ofertę wykonawcy. W sytuacji gdy wykonawca ocenia, że złożył ofertę zgodną co do treści z siwz, a zamawiający nie wskazuje, na czym dostrzeżone przez niego niezgodności polegają, nie sposób oczekiwać, aby wyraził zgodę na zmianę treści oferty. To z kolei – w konsekwencji – pozbawia go szans na uzyskanie zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 1 lutego 2021 r., sygn. akt KIO 3445/20).

W przedmiotowym postępowaniu zamawiający na etapie informowania odwołującego o:

  • wynikach postępowania,
  • dokonanych w jego ofercie poprawkach

nie wskazał niezgodności z siwz.

Jedynie, jak trafnie podniósł odwołujący – „przedstawił wyłącznie nowe, jego zdaniem właściwe, brzmienie oferty wykonawcy”, pozostawiając przekonanego o zgodności złożonej oferty z siwz wykonawcę.

Zamawiający, wiedząc, że po stronie odwołującego istnieją jedynie domysły co do podjętej przez zamawiającego czynności, tym bardziej powinien w zawiadomieniu o wynikach postępowania odnieść się do tych domysłów. Tego również nie uczynił.

Zamawiający nie podał okoliczności faktycznych odrzucenia oferty odwołującego. Nie uzasadnił uprzednio dokonanej czynności poprawy treści oferty odwołującego. W konsekwencji skład orzekający uznał, że zamawiający uchybił przepisom: art. 87 ust. 2 pkt 3 i art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, a w konsekwencji także art. 91 ust. 1 i art. 7 ustawy Pzp.

Więcej o korekcie omyłek w treści ofert znajdziesz tutaj: Porady/Ocena ofert/Omyłki.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

specjalistka z zakresu zamówień publicznych zawodowo związana z największą instytucją zamawiającą w Polsce działającą w branży inwestycji infrastrukturalnych, uczestniczka procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy Pzp, członkini...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Pzp

21 kwietnia, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jakie kryteria oceny ofert zastosować w przypadku zamówienia na dostawę sprzętu medycznego?

Pytanie: Jesteśmy szpitalem sp. z o.o., z 90-proc. udziałem samorządu powiatowego i 10-proc. udziałem samorządu gminnego. Ogłaszamy przetarg na dostawę sprzętu medycznego, który w 85% jest finansowany przez Unię Europejską. W...

Czytaj więcej »
Jak opublikować informacje o udzieleniu zamówień odrębnych?

Pytanie: Zamawiający w celu pilnego zakupu komputerów, tabletów, monitorów i rzutników do pracy zdalnej chce skorzystać z art. 6a ust. 1 specustawy. Zgodnie z ust. 2 wspomnianej ustaw zamawiający ma obowiązek wpisania w...

karol-jaworski
Karol Jaworski
10.04.2021
Czytaj więcej »

Aktualności

Ile pieniędzy otrzymała Polska w ramach funduszy europejskich?
Fundusze pochodzące z Unii Europejskiej to z pewnością jedna z najważniejszych korzyści, jakie Polska odnosi dzięki obecności we Wspólnocie. Olbrzymie kwoty nie tylko przemawiają do wyobraźni. Przede wszystkim przekładają się na kształt otaczającej...
07.04.2021 Czytaj więcej »
Opisz przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV
Wspólny Słownik Zamówień CPV określony unijnym rozporządzeniem zawiera drzewo kodów o różnych stopniach szczegółowości. Opisując zamówienie za pomocą kodu CPV, powinieneś znaleźć kod maksymalnie zbliżony do przedmiotu zamówienia. Może się także...
Niezgodność oferty z siwz należy rozpatrywać pod kątem jej treści, a nie formy
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Interpretacja powyższego przepisu nakazuje odniesienie normy tego przepisu do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel