Poleć znajomemu

Informacje z KRK nie mogą być wystawione po terminie składania ofert

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 4 lipca 2018
5b7c7f86effc46eec07a7fcbd8d865b061560e65-medium

Złożenie przez wykonawcę informacji z KRK datowanych po upływie terminu składania ofert jest wystarczające dla stwierdzenia, czy wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 1 marca 2018 r., sygn. akt KIO 280/18).

Przywołania wymaga stanowisko prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wyrażone w informacji o wyniku kontroli uprzedniej z 11 kwietnia 2017 r. (znak: UZP/DKUE/KU/31/17) oraz KIO wyrażone w wyroku z 19 października 2017 r. (sygn. akt KIO 2056/17) następująco: „Warunki udziału w postępowaniu muszą być zatem spełnione już na dzień składania ofert i trwać przez cały okres postępowania, natomiast dowody składane na potwierdzenie tych warunków mają być aktualne na dzień ich składania.

Zgodnie zatem z konstrukcją przyjętą przez ustawodawcę wystarczające jest złożenie przez wykonawcę dokumentu aktualnego na dzień jego składania, albowiem ma on potwierdzać określony warunek udziału w postępowaniu, który ma zostać spełniony nie tylko na dzień składania ofert, ale przez cały czas od momentu złożenia oferty, aż do momentu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. To samo dotyczy braku podstaw wykluczenia. Na tym zatem polega podstawowa różnica w stosunku do poprzednio obowiązującego stanu prawnego, kiedy to spełnianie warunków udziału w postępowaniu podlegało badaniu tylko na dzień składania ofert”.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Komentarze: 2
Zaloguj się aby dodać komentarz
Anna Nowak

KRK

Proszę o uściślenie: tytuł artykułu sugeruje, że informacje z KRK nie mogą być wystawione po terminie składania ofert, natomiast treść artykułu temu zaprzecza: "Złożenie przez wykonawcę informacji z KRK datowanych po upływie terminu składania ofert Zobacz więcej
6 lipiec 2018 o 14:02
Justyna Rek-Pawłowska

-

Dziękuję za uwagę. W tytule omyłkowo wystąpiło słowo "nie". Dokonaliśmy poprawki.
13 wrzesień 2018 o 11:04

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Upewnij się, czy masz obowiązek powołać zespół do nadzoru nad realizacją zamówienia

Pytanie: Czy w art. 20a ustawy Pzp, który stanowi „W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, do nadzoru nad realizacją...

Czytaj więcej »
Zamówienia unijne – jak wydać zaoszczędzone środki?

Pytanie: Realizujemy projekt unijny, w ramach którego były zaplanowane kursy dla uczniów, np. kurs menedżera gastronomii, florysty itp. Z szacowania dokonanego dla wszystkich zaplanowanych w projekcie kursów wynikało, że należy...

agata-smerd
Agata Smerd
26.09.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Jakie skutki ma skrótowe podanie nazwy wykonawcy w zawiadomieniu o wyborze jego oferty?
Czynność wyboru najkorzystniejszej oferty jest działaniem pierwotnym w stosunku do zawiadomienia o jej dokonaniu. Zawiadomienie to ma charakter jedyne informacyjny (wyrok KIO z 9 sierpnia 2018 r., sygn. akt  KIO 1459/18).
Nowy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Dnia 13 września br. odwołano dotychczasową prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzatę Stręciwilk. Zastąpił ją dotychczasowy wiceprezes Urzędu Hubert Nowak.
25.09.2018 Czytaj więcej »
Zamówienia sektorowe – katalog ułatwień proceduralnych i ważnych uprawnień zamawiającego
Zamówienie sektorowe realizowane jest w celu wykonania jednego z rodzajów działalności, prowadzonej w sektorach wydobywczych, gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Zamówienia sektorowe są obłożone mniejszym rygorem...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel