Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW

Dodano: 29 maja 2018

Należy przez to rozumieć ograniczony w czasie, elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są powszechnie dostępne usługi, dostawy lub roboty budowlane (art. 2 ust. 2a ustawy ─ Prawo zamówień publicznych).

Procedurę dynamicznego systemu zakupów reguluje Dział III Rozdział 2 Pzp – art. 102–104 g Pzp. Do dynamicznego systemu zakupów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przetargu ograniczonego (art. 102 ust. 1 Pzp).

Dynamiczny system zakupów to postępowanie przebiegające w pełni drogą elektroniczną. Mogą z niego korzystać zarówno pojedynczy, jak i centralni zamawiający. Dostęp do systemu jest bezpłatny.

Na stronie internetowej zamawiającego publikuje się ogłoszenie o zamówieniu, określenie przedmiotu zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów wraz z szacowaną ilością zakupów oraz informację o sposobie funkcjonowania dynamicznego systemu zakupów.Zamawiający może dowolnie decydować o okresie trwania dynamicznego systemu zakupów.

Dynamiczny system zakupów może zostać podzielony na kategorie dostaw, usług lub robót budowlanych. Wartość dynamicznego systemu zakupów to łączna wartość objętych systemem zamówień dostaw, usług czy robót budowlanych, które są zaplanowane w okresie trwania dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający jednocześnie zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu. Termin na składanie ofert, na każde zamówienie udzielane w ramach dynamicznego systemu, nie może być krótszy niż 10 dni. W zaproszeniu do składania ofert zamawiający może doprecyzować kryteria oceny ofert określone w ogłoszeniu o zamówieniu, w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców. Zamawiający może wymagać, aby oferty zostały złożone w postaci katalogów elektronicznych.

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ─ art. 102–104g.

Autor:

Izabela Jachowicz-Pietrzyk

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
cena zakupu
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapisz się na bezpłatne webinarium!

Wadium w nowym Prawie zamówień publicznych

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

24 czerwca godz. 10 -11

Transmisja online na żywo

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy przy rozliczeniu barterowym konieczne jest stosowanie ustawy Pzp?

Pytanie: Podmiot A zobowiązany do stosowania ustawy Pzp ma wykonać usługę na rzecz podmiotu B, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp. Wynagrodzenie należne podmiotowi A nie będzie mieć formy pieniężnej. Zapłata...

Czytaj więcej »
Różne zapisy ceny – zasady korekty ofert

Pytanie: W postępowaniu na usługę społeczną wpłynęły 3 oferty. Wykonawcy w złożonych formularzach ofertowych zapisali ceny w następujący sposób: Oferta nr 1 – 5,496.00 złotych brutto. Oferta nr 2 – 7200,00 złotych brutto...

Czytaj więcej »

Aktualności

Umowy w sprawie zamówień publicznych w nowym Pzp od 2021 r.
Nowe Prawo zamówień publicznych modyfikuje wiele rozwiązań w odniesieniu do umów w sprawie zamówień publicznych, począwszy od zakresu jej treści do kwestii związanych z etapem realizacji zamówienia i zmianami umowy. Z artykułu dowiesz się, jakie...
Na ile zamawiający musi dogłębnie przeanalizować dane do oceny kryteriów?
Artykuł 91 ust. 2d ustawy Pzp wymaga, aby zamawiający określił kryteria oceny ofert w sposób umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawcę. Nie można tego jednak utożsamiać z obowiązkiem zamawiającego weryfikacji...
Polska wersja kalkulatorów kosztów cyklu życia (LCC) już dostępna
Urząd Zamówień Publicznych opracował na zlecenie Komisji Europejskiej polską wersję narzędzi do obliczania kosztów cyklu życia (LCC) dla komputerów i monitorów, oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacji drogowej oraz oświetlenia do wnętrz. Są one...
02.06.2020 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel