Renata Dzikowska

Renata Dzikowska

Radca prawny, specjalizujący się przede wszystkim w prawie zamówień publicznych. Obecnie pełni funkcję naczelnika w Departamencie Kontroli UE Urzędu Zamówień Publicznych. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych szeroko pojętej tematyce zamówień publicznych.
272 artykułów na stronie

Zobacz, co możesz i powinieneś zrobić, gdy oferent poświadcza nieprawdę

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, przewidziano następujące kryteria oceny: 1. Cena oferty – waga 60 2. Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – waga 40. Za doświadczenie przewidziano następującą punktację: Doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przy robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej o długości sieci 4,0 km za liczbę robót 0 – 0 pkt, za liczbę robót 1 – 10 pkt, za liczbę robót 2 – 20 pkt, za liczbę robót 3 – 30 pkt, za liczbę robót 4 i więcej – 40 pkt. Oferent w ofercie wykazał w kolumnie określone zadania, podając, że długość sieci w każdym z nim przekraczała 4 km. Przejrzeliśmy w Internecie przetargi organizowane przez podane podmioty i okazało się, że niektóre zadania mają 4,0 km i powyżej, a niektóre nie. Zwróciliśmy się do oferenta o wyjaśnienie treści oferty, zadając pytanie: „Czy wyszczególnione w pkt 2 formularza ofertowego roboty w zakresie nadzoru inwestorskiego dotyczą robót kanalizacyjnych oraz czy każda z wymienionych usług z osobna dotyczyła nadzoru o długości sieci kanalizacyjnej 4,0 km”? W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo: „Informujemy, iż roboty w zakresie nadzoru inwestorskiego dotyczą robót kanalizacyjnych oraz każda z wymienionych usług z osobna dotyczyła nadzoru o długości sieci kanalizacyjnej nie mniejszej niż 4,0 km”. Jednocześnie zwróciliśmy się do podmiotów, na rzecz których oferent pełnił nadzór. I okazało się że zadania: • od 1–3 łącznie mają powyżej 6,0 km • zadanie 4 – powyżej 4,0 km • zadanie 5 – 3,5 km • zadanie 6 – nie była budowana kanalizacja. Czy teraz należy skierować kolejne pismo do oferenta o wyjaśnienie? Nie wie on o odpowiedziach podmiotów, na rzecz których wykonywał nadzór.
22 stycznia 2018Czytaj więcej »

Bezpłatne webinarium!

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców  

Przygotuj sie do zmian Pzp

Transmisja online

20 lutego (czwartek), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel