Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Odwołanie imprezy lipcowej w kwietniu nie znajduje uzasadnienia

Katarzyna Pyrka

Autor: Katarzyna Pyrka

Dodano: 21 kwietnia 2020
Pytanie:

Urząd gminy organizuje imprezę masową w lipcu br. W związku z pandemią koronawirusa postanowiono odwołać imprezę. Czy te okoliczności uzasadniają rozwiązanie umów z wykonawcami z powodu wystąpienia siły wyższej tj. pandemii?

Odpowiedź:

W mojej ocenie na tę chwilę brak jest uzasadnienia dla czynności odstąpienia od zawartych przez zamawiającego umów.

Artykuł 145 ust. 1 ustawy Pzp jako przepis bezwzględnie obowiązujący daje zamawiającemu jednostronne prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że:

  • wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
  • dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu

– w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Biorąc pod uwagę charakter przedmiotu zamówienia oraz pandemię koronawirusa czynność odstąpienia od umów może moim zdaniem nastąpić, wówczas gdy stan epidemii zostanie utrzymany, a aktualne obostrzenia obowiązujące do 13 kwietnia 2020 r. [odpowiedź była udzielana 10 kwietnia br. – przyp. redakcji] zostaną podtrzymane w wydłużonym czasie.

Póki co zakaz organizowania imprez masowych nie wydłużył się na tyle, by z całą pewnością stwierdzić, iż niemożliwa będzie ich organizacja w lipcu 2020 roku.

Wskazówki UZP

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych zawartą w publikacji „Umowy o zamówienie publiczne w zarysie”: „Uprawnienie z art. 145 Pzp przysługuje jednak wyłącznie zamawiającemu, a nie wykonawcy, nawet gdy ziszczą się wszystkie przewidziane w tym przepisie okoliczności.

Jednocześnie zamawiający może, lecz nie musi, skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia. Z drugiej strony w żadnym zakresie uprawnienie zamawiającego nie ma charakteru swobodnego, gdyż zostało ściśle uwarunkowane ustawowo. Będzie bezskuteczne, jeśli zostanie wykonane przy braku choćby pojedynczej przesłanki (…).

Uwarunkowanie z art. 145 ust. 1 ma wymiar szczególny. Pod względem funkcjonalnym przypadek ten wprawdzie zbliża się do klauzuli rebus sic stantibus z art. 3571 kc, lecz jest jednak odmienny, nie pozwala na relację lex specialis derogat legi generali, choć obie dyspozycje mogą się nawzajem zazębiać.

Przepisu z art. 145 ust. 1 Pzp, z uwagi na jego wyjątkowy charakter, nie wolno interpretować rozszerzająco, tym bardziej, że mogłoby to prowadzić do kolizji pomiędzy indywidualnym interesem prywatnego wykonawcy a interesem publicznym, któremu tu trzeba dać pierwszeństwo. W szczególności istotna zmiana okoliczności może być nieco mniej intensywna niż nadzwyczajna zmiana, o której mowa w art. 3571 kc, choć w obu przypadkach liczy się zmiana okoliczności pomiędzy stanem z dnia zawarcia umowy a późniejszymi fazami jej wykonywania.

Zasadnicze przesłanki odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ust.1 Pzp są cztery, a mianowicie:

–  istotna zmiana okoliczności,

–  wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,

 –  nieprzewidywalność w chwili zawarcia umowy,

–  30 dniowy termin na wykonanie odstąpienia”.

Istotna zmiana okoliczności zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą to, jak sam przepis wskazuje, zmiana, która wystąpiła i uniemożliwia utrzymanie postanowień umowy w mocy bez uszczerbku dla interesu publicznego lub bezpieczeństwa publicznego bądź państwa. Podstawą odstąpienia nie może być „przewidywanie” zaistnienia zmiany okoliczności.

Gdy obowiązek izolacji się wydłuży…

Biorąc pod uwagę fakt, iż realizacja umowy przypada w lipcu 2020 roku, a funkcjonowanie  administracyjno-społeczne jest ściśle uzależnione od działań polskiego rządu, należy bacznie obserwować sytuację.

W mojej ocenie ewentualne decyzje o odstąpieniu od zawartych umów powinny mieć solidną podstawę, której upatrywałabym w przedłużeniu obostrzeń po 13 kwietnia 2020 r.

Odpowiedź udzielona:

21 kwietnia 2020 r.

Autor:

Katarzyna Pyrka

wieloletni praktyk, specjalista oraz  autor profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, doradca, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapisz się na bezpłatne webinarium!

Wadium w nowym Prawie zamówień publicznych

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

24 czerwca godz. 10 -11

Transmisja online na żywo

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Modyfikacje ogłoszenia a termin składania ofert

Pytanie: Zamawiający w postępowaniu przekraczającym próg 214.000 euro na mocy art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp wyznaczył termin składania ofert – 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dz.Urz. UE. Do...

Czytaj więcej »
Kolejne oferty dodatkowe o tych samych cenach zmuszają do unieważnienia postępowania

Pytanie: Jak powinniśmy postąpić, w sytuacji gdy na wezwanie otrzymaliśmy oferty dodatkowe o takich samych cenach (w jednym z pakietów na dostawę leków)? Otrzymaliśmy też inne droższe oferty, które mieszczą się w wartości...

Czytaj więcej »

Aktualności

Polska wersja kalkulatorów kosztów cyklu życia (LCC) już dostępna
Urząd Zamówień Publicznych opracował na zlecenie Komisji Europejskiej polską wersję narzędzi do obliczania kosztów cyklu życia (LCC) dla komputerów i monitorów, oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacji drogowej oraz oświetlenia do wnętrz. Są one...
02.06.2020 Czytaj więcej »
Interes w korzystaniu ze środków ochrony prawnej musi być rozumiany szeroko
Odwołanie może zostać skutecznie wniesione przez wykonawcę dążącego do wyeliminowania oferty konkurencji, mimo że cena oferty takiego wykonawcy przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (por. Krajowa Izba...
Ogłoszenia w postępowaniach – reguły związane z RODO oraz zmianą ogłoszenia, cz. II
W poniższym artykule omawiamy reguły zmiany ogłoszeń (oraz siwz) a także wymogi dotyczące klauzul RODO w ogłoszeniach i zasadach postępowania z danymi osobowymi ujawnianymi w treści ogłoszeń. Sprawdź, o czym musisz wiedzieć w związku z publikacją...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel