Poleć znajomemu

Zamówienia bagatelne poniżej 130.000 zł – o czym musisz pamiętać dokonując takich zakupów

Krzysztof Hodt

Autor: Krzysztof Hodt

Dodano: 10 lutego 2021
Zamówienia „bagatelne” poniżej 130.000 zł – o czym musisz pamiętać, dokonując takich zakupów

Ustawodawca zdecydował się na określenie w nowej ustawie Pzp tzw. progu bagatelności. Oznacza on kwotę zakupu, od której trzeba stosować ustawę Pzp, wynosi ona 130.000 zł. Jest to wartość zamówienia, poniżej której zamawiający ma prawo do bezpośredniego, czyli z pominięciem przepisów ustawy Pzp, udzielenia zamówienia. Ostatecznie nowa ustawa Pzp nie zawiera przepisów, które także w przypadku zamówień o wartościach niższych niż 130.000 zł nazywanych potocznie zamówieniami bagatelnymi zobowiązywały do zastosowania pewnych określonych ustawowych reguł – zostały z niej wykreślone z datą 1 stycznia 2021 r. Nie oznacza to jednak, że zamawiający mogą zupełnie dowolnie wydatkować powierzone im środki – także te w ramach zamówień bagatelnych poniżej 130.000 zł. W artykule przeczytasz m.in. o tym:

1) jakie przepisy jesteś zobowiązany stosować do zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000 zł,

2) jak wygląda kwestia właściwego oszacowania niewielkich zamówień,

3) jak rozwiązać najczęściej pojawiające się problemy związane z udzielaniem zamówień podprogowych.

Polecam Twojej uwadze także artykuł dotyczący tworzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł oraz Wzór Regulaminu, który możesz dostosować do potrzeb własnej jednostki i łatwo wykorzystać w praktyce.

 • Skoro w przypadku postępowań do 130.000 zł zamawiający nie mogą stosować przepisów ustawy Pzp, czy oznacza to, że mają w tym zakresie pełną dowolność? Odpowiedź na tak postawione pytanie jest negatywna. Zdecydowana większość zamawiających to podmioty należące do sektora finansów publicznych. Z racji tego, że wydatkują one publiczne pieniądze, muszą mieć na uwadze przepisy ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.Zamawiający musi zatem pamiętać, że brak obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp, nie powoduje całkowitej dowolności w wydatkowaniu środków publicznych.
 • Zamawiający ma obowiązek oszacować wartość zamówienia zgodnie z regułami wskazanymi w ustawie Pzp. Prowadzi to zatem do sytuacji, w której zamawiający stosując przepisy ustawy Pzp dotyczące sposobu szacowania zamówienia, ustali, że brak jest obowiązku udzielenia zamówienia w trybie regulowanych przez ustawę Pzp. Orzecznictwo KIO dotyczące tej kwestii, wydane w oparciu o przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r., nadal pozostanie aktualne.
 • Niekiedy zdarza się, że zamawiający samodzielnie nie jest w stanie oszacować wartości przedmiotu zamówienia. Najczęściej sytuacja taka będzie dotyczyła usług intelektualnych, które polegają na wykonaniu jakiegoś dzieła (np. projektu, systemu komputerowego). Przyczyna tego jest oczywista – każdy z wykonawców może całkowicie inaczej wyceniać swoją wiedzę i umiejętności, a co za tym idzie pracować za różne stawki. Jeżeli przedmiotem zamówienia mają być tego typu usługi, to nie ma żadnych przeszkód, aby przed przeprowadzeniem postępowania zwrócić się do potencjalnych wykonawców o przedstawienie wyceny.
 • Może wystąpić sytuacja, że ceny ofertowe, jakie zaproponują wykonawcy, przekraczają próg bagatelności. Dzieję się tak najczęściej przy prowadzeniu postępowań w progu powyżej 20.000 zł i to takich, gdzie wartość szacunkowa jest zbliżona do granicy 130.000 zł. Dalsze czynności zamawiającego powinny zależeć od liczby ofert przekraczających „próg bagatelności”.
 • W postępowaniach do 130.000 zł zdarzają się przypadki złożenia przez wykonawcę oferty z ceną, która według zamawiającego może być rażąco niska. Jeżeli prowadzimy postępowanie w progu powyżej 20.000 zł, to nie stanowi to problemu. W ogłoszeniu przewidziane się bowiem zasady wyjaśniania rażąco niskich cen. Postępujemy zatem, zgodnie z przewidzianymi regułami. Trudniejsza sytuacja jest w przypadku postępowań prowadzonych w progu powyżej 5.000 zł do 20.000 zł.
 • Może zdarzyć się sytuacja, w której ofertę w postępowaniu do 130.000 zł złoży wykonawca, z którym zamawiający rozwiązał wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego (bez względu na to czy zawartą w wyniku postępowania do progu bagatelności, czy na bazie przepisów ustawy Pzp). Na pewno nie wystąpi to w postępowaniu powyżej 5.000 do 20.000 zł, ponieważ zamawiający takiego wykonawcy po prostu nie zaprosi do złożenia oferty.

Pozostało jeszcze 83 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

 • 4 519 fachowych porad prawnych
 • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
 • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
 • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
 • ponad 200 wzorów dokumentów
 • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
 • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Krzysztof Hodt

Autor: Krzysztof Hodt

specjalista ds zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem, aktualnie pracownik jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Badanie i ocena ofert według nowych zasad Prawa zamówień publicznych w 2021 roku

17 marca, godz. 12-13

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak w praktyce dopuścić oferty równoważne według nowej ustawy Pzp?

Pytanie: Jak w obecnym stanie prawnym opisać w SWZ równoważność? Zdarza się, że w projekcie mogą wystąpić nazwy własne, dlatego też zawsze wskazywaliśmy w specyfikacji, że: „Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu...

Czytaj więcej »
Zasady publikacji planu postępowań, gdy zamówień będzie udzielać centralny zamawiający

Pytanie: Moje pytanie dotyczy planu postępowań. Jesteśmy jednostką organizacyjną i przetargi na media przeprowadza dla wszystkich jednostek miejskich centralny zamawiający, czyli gmina. Czy my jako MOSiR jesteśmy zobowiązani do...

Czytaj więcej »

Aktualności

Warunek udziału w postępowaniu nie może być spełniony dopiero na dzień podpisania umowy o zamówienie
Zgodnie z ustawą Pzp ocena spełniania przez wykonawcę wymaganych warunków poprzedza wybór najkorzystniejszej oferty. Skład orzekający uznał, że z postanowień siwz nie można było wywieźć, że warunek ma być spełniony dopiero na dzień podpisania umowy...
Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych – co nowego w dokumentach?
Razem z nową ustawą Pzp z 11 września 2019 r. weszło w życie także rozporządzenie z 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz...
Sprawozdanie o zamówieniach z 2020 roku – które wydatki w nim uwzględnić?
Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający są zobowiązani do przekazania rocznego sprawozdania w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Akt prawny, o...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel