Poleć znajomemu

Wykluczenie wykonawcy za zaległości w opłatach publicznoprawnych – przegląd ważnych orzeczeń KIO

Krzysztof Hodt

Autor: Krzysztof Hodt

Dodano: 17 czerwca 2020
Wykluczenie wykonawcy za zaległości w opłatach publicznoprawnych – przegląd ważnych orzeczeń KIO

Przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) dają zamawiającemu możliwość ustanowienia w dokumentacji postępowania przesłanki wykluczenia wykonawcy z uwagi na zaległości w opłacaniu podatków, opłat i składek. Przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp wskazuje, że wykluczeniu podlega wykonawca, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne bądź zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne bądź zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Przedstawiamy artykuł dotyczący ważnych orzeczeń KIO w tym temacie. 

Aby uniknąć błędów w stosowaniu przepisu, warto zapoznać się z uchwałą KIO dotyczącą dokumentów, jakich może wymagać zamawiający na potwierdzenie braku istnienia przesłanki z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. Istotny jest również wyrok, w którym Izba rozstrzyga, czy wykluczenie wykonawcy na podstawie omawianego przepisu wymaga ostatecznej decyzji administracyjnej. Ostatni z prezentowanych wyroków dotyczy możliwości uregulowania zaległych podatków i opłat już po złożeniu oferty.

Pozostało jeszcze 95 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

  • 4 519 fachowych porad prawnych
  • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
  • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
  • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
  • ponad 200 wzorów dokumentów
  • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
  • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Krzysztof Hodt

Autor: Krzysztof Hodt

specjalista ds zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem, aktualnie pracownik jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia do 30 000 euro w nowym Prawie zamówień publicznych

22 lipca (środa) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Niedoprecyzowane w siwz kryteria oceny ofert mogą powodować konieczność unieważnienia procedury

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę produktów do laboratorium mikrobiologicznego. W kryterium oceny ofert posiada termin dostaw cząstkowych nie dłuższy niż 5 dni oraz termin rozpatrzenia reklamacji nie dłuższy...

Czytaj więcej »
Zamawiający sektorowy udziela zamówienia podprogowego – jak opisać przedmiot zamówienia?

Pytanie: Zamawiający sektorowy przygotowuje opis przedmiotu zamówienia na dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progów unijnych, a więc postępowanie...

Czytaj więcej »

Aktualności

Wadium w nowej ustawie Pzp – formy, wysokość, zasady zwrotu i zatrzymania
Regulacje dotyczące wadium przewidziane w ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 r., dalej: „nowa ustawa Pzp”) w znacznym stopniu różnią się od dotychczasowych rozwiązań zawartych w ustawie Pzp. Wymagają w...
Różne terminy płatności dla MŚP i dużych firm? Uwaga na zarzut nierównego traktowania
Wprowadzenie zróżnicowanego terminu zapłaty za należyte wykonanie tego samego świadczenia w zależności od statusu wykonawcy jako MŚP albo dużego przedsiębiorcy oznacza odmienne traktowanie wykonawców, którzy jednakowo wykonują przedmiot zamówienia...
Jak w praktyce powinna przebiegać weryfikacja ofert pod kątem informacji dotyczących kryteriów oceny?
Wymogu przepisu art. 91 ust. 2d ustawy Pzp, aby zamawiający określił kryteria oceny ofert w sposób umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawcę, nie należy utożsamiać z obowiązkiem weryfikacji przedstawianych przez wykonawców...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel