Poleć znajomemu

RODO w postępowaniach o zamówienia publiczne (cz. I)

Katarzyna Bełdowska

Autor: Katarzyna Bełdowska

Dodano: 8 lipca 2020
RODO w postępowaniach o zamówienia publiczne

Od 25 maja 2018 r. dane osobowe muszą być chronione w sposób opisany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO). Przepisy te obowiązują już prawie 2 lata, ale ich stosowanie nadal budzi liczne wątpliwości. Nie zmieniła tego w sposób istotny nowelizacja ustawy Pzp, w której uregulowano m.in. materię stosowania RODO w zamówieniach publicznych. Tymczasem każdy zamawiający, udzielając zamówienia publicznego, musi zmierzyć się z problematyką należytej ochrony danych osobowych przekazywanych przez wykonawców w toku postępowania. W artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 • Kiedy należy uznać, że w postępowaniu przetwarzane są dane osobowe?
 • O jakich czynnościach w związku z RODO należy pamiętać, przygotowując podstawowe dokumenty zamówienia?
 • Jakich 10 informacji należy zawrzeć w klauzuli informacyjnej przekazywanej wykonawcom?
 • O czym pamiętać w związku z RODO, formułując zapisy projektowanej umowy z wykonawcą?

W kolejnej części artykułu przeczytasz m.in. o:

 • udostępnianiu danych osobowych i ich przetwarzaniu w trakcie postępowania,
 • zasadach postępowania z danymi tzw. wrażliwymi – które są zawarte np. w zaświadczeniach z KRK,
 • przetwarzaniu danych osobowych w zamówieniach poniżej 30.000 euro.

Zgodnie z RODO, prawo do ochrony danych osobowych osób fizycznych nie ma charakteru absolutnego i ulega ograniczeniu ze względu na interes publiczny lub usprawiedliwiony interes osób trzecich.

Zgodnie z artykułem 6 RODO, przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach i w takim zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1)      osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2)      przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3)      przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4)      przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

5)      przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

6)      przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Na zamawiającym, który prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób opisany w ustawie Pzp, z całą pewnością ciąży szereg prawnych obowiązków, do których realizacji niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ofertach.

Pod pojęciem przetwarzania należy rozumieć nie tylko udostępnianie danych, ale również wszelkie tak prozaiczne czynności, jak zbieranie, utrwalanie, przeglądanie czy przechowywanie danych (art. 4 RODO).

Zamawiający jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych zawartych w treści oferty, w sposób, w zakresie i w celu opisanym w ustawie Pzp, bez względu na to, czy uzyskał na to bezpośrednią zgodę osoby, której dane te dotyczą. Innymi słowy, wykonawca, który bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi się liczyć z tym, że jego dane będą przetwarzane. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas na podstawie przepisów prawa, a podstawą przetwarzania jest przesłanka niezbędności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podstawa prawna i sposób przetwarzania danych są tożsame dla wszystkichkategorii wykonawców wymienionych w art. 2 pkt 11 ustawy Pzp, tj. zarówno osób fizycznych, osób prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyły ofertę lub zawarły umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Ustawodawca nie wprowadził zatem wymogu, by każdy wykonawca był jednocześnie przedsiębiorcą, a osoba fizyczna może ubiegać się o udzielenie zamówienia zarówno w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, jak i jako osoba fizyczna takiej działalności nieprowadząca. Miarkowanie ochrony danych osobowych, w zależności od kręgu wykonawców, stałoby bowiem w oczywistej sprzeczności z zasadą równego traktowania wykonawców, wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Pozostało jeszcze 77 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

 • 4 519 fachowych porad prawnych
 • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
 • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
 • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
 • ponad 200 wzorów dokumentów
 • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
 • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Katarzyna Bełdowska

Autor: Katarzyna Bełdowska

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i...

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Zamówienia podzielone na części i zamówienia mieszane

Sprawdź, co zmieni się w nowym Pzp

26 sierpnia (środa) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Zamawiający może wymagać, aby zapytania do siwz były przesyłane tylko przez platformę do komunikacji

Pytanie: Czy zamawiający w przypadku prowadzenia postępowania w trybie elektronicznym, za pośrednictwem platformy zakupowej może wymagać od wykonawców przesyłania korespondencji (zapytań) wyłącznie za pośrednictwem portalu...

Czytaj więcej »
Czy odrzucając ofertę niezgodą z ustawą, zatrzymasz wykonawcy wadium?

Pytanie: Zamawiający odrzucił ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp. Powyższe jest uzasadnione tym, że wykonawca złożył przez platformę przetargową ofertę, którą „ręcznie”...

Czytaj więcej »

Aktualności

W odwołaniu należy sformułować konkretne zarzuty, a nie prosić zamawiającego o zmianę treści siwz
Postępowanie odwoławcze służy do zbadania poprawności czynności i zaniechań zamawiającego w zakresie wyznaczonym podniesionymi zarzutami. Ocena tego powinna nastąpić przez pryzmat wymagań stawianych w postępowaniu o zamówienie publiczne i z...
„Pożyczając” komuś zasoby ekonomiczne, trzeba zadbać o faktyczne i realne ich przekazanie
Potencjał ekonomiczny jest zasobem, który najtrudniej udostępnić. Wskaźniki takie jak wielkość obrotów, zysków czy płynność finansowa są bowiem ściśle związane z kondycją ekonomiczną danego podmiotu. Brak jest zatem możliwości przeniesienia ich...
Odwołanie w nowej ustawie Pzp – najważniejsze zasady dotyczące jego wnoszenia (cz. I)
Dnia 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: nowa ustawa Pzp), a wraz z nią, zmodyfikowane przepisy regulujące procedury odwoławcze, skargowe i pozasądowe, które umożliwiają podważanie...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel