Poleć znajomemu

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych – kiedy i dlaczego warto je wprowadzić?

Autor: Radosław Pilarski

Dodano: 22 lipca 2020
Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Zarówno przepisy unijne, jak i krajowe dotyczące zamówień publicznych dają instytucjom zamawiającym możliwość korzystania z szeregu instytucji mających na celu wdrażanie aspektów społecznych do zamówień. Wśród nich możemy wyróżnić m.in. aktywizację zawodową i społeczną osób społecznie marginalizowanych, zabezpieczenie sytuacji pracowników poprzez nałożenie wymogu zawierania umów o pracę, czy też odformalizowanie procesów przetargowych w stosunku do zamówień o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym i kulturowym.

  • Dyrektywy unijne nie wprowadzają rygorystycznej i ścisłej procedury przeprowadzania postępowań na usługi społeczne. Poszczególne kraje mają znaczną swobodę w określaniu reguł udzielania takich zamówień. Dzięki temu polski ustawodawca mógł wprowadzić do omawianej procedury wiele uproszczeń, a także zmniejszyć obciążenia administracyjne. Niezmienny pozostaje obowiązek przestrzegania podstawowych zasad przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji zainteresowanych wykonawców. Ważne jest również zagwarantowanie, aby zamawiający byli w stanie zastosować określone kryteria jakości przy wyborze wykonawców – aspekt społeczny nie może być nadrzędny względem interesu instytucji zamawiającej.
  • Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, jeśli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zamawiający jest zobowiązany zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Przepis ten wprost wskazuje, że wyjaśnienia wykonawcy powinny uwzględniać aspekty społeczne, tj. koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej.
  • Oprócz zamówień na usługi społeczne, które w sposób szczególny są nastawione na udział społeczeństwa w realizacji zamówień, instytucje zamawiające mogą również przenieść do „standardowych” zamówień aspekty społeczne. W szczególności zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu może zastrzec, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się określone grupy wykonawców. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć w ogłoszeniu zapis, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

Pozostało jeszcze 81 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

  • 4 519 fachowych porad prawnych
  • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
  • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
  • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
  • ponad 200 wzorów dokumentów
  • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
  • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Zamówienia podzielone na części i zamówienia mieszane

Sprawdź, co zmieni się w nowym Pzp

26 sierpnia (środa) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Zamawiający może wymagać, aby zapytania do siwz były przesyłane tylko przez platformę do komunikacji

Pytanie: Czy zamawiający w przypadku prowadzenia postępowania w trybie elektronicznym, za pośrednictwem platformy zakupowej może wymagać od wykonawców przesyłania korespondencji (zapytań) wyłącznie za pośrednictwem portalu...

Czytaj więcej »
Czy odrzucając ofertę niezgodą z ustawą, zatrzymasz wykonawcy wadium?

Pytanie: Zamawiający odrzucił ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp. Powyższe jest uzasadnione tym, że wykonawca złożył przez platformę przetargową ofertę, którą „ręcznie”...

Czytaj więcej »

Aktualności

W odwołaniu należy sformułować konkretne zarzuty, a nie prosić zamawiającego o zmianę treści siwz
Postępowanie odwoławcze służy do zbadania poprawności czynności i zaniechań zamawiającego w zakresie wyznaczonym podniesionymi zarzutami. Ocena tego powinna nastąpić przez pryzmat wymagań stawianych w postępowaniu o zamówienie publiczne i z...
„Pożyczając” komuś zasoby ekonomiczne, trzeba zadbać o faktyczne i realne ich przekazanie
Potencjał ekonomiczny jest zasobem, który najtrudniej udostępnić. Wskaźniki takie jak wielkość obrotów, zysków czy płynność finansowa są bowiem ściśle związane z kondycją ekonomiczną danego podmiotu. Brak jest zatem możliwości przeniesienia ich...
Odwołanie w nowej ustawie Pzp – najważniejsze zasady dotyczące jego wnoszenia (cz. I)
Dnia 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: nowa ustawa Pzp), a wraz z nią, zmodyfikowane przepisy regulujące procedury odwoławcze, skargowe i pozasądowe, które umożliwiają podważanie...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel