Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

POSTANOWIENIE

Dodano: 30 maja 2018

Postanowienie jest – obok wyroku – postacią orzeczenia.

Krajowa Izba Odwoławcza wydaje postanowienie w przypadkach, kiedy w ustawie nie przewidziano wydania wyroku, tj. w kwestiach innych niż uwzględnienie albo oddalenie odwołania – na przykład w przypadku odrzucenia odwołania, oddalenia wniosku dowodowego, w sprawie wniosku zamawiającego o uchylenie zakazu zawarcia umowy czy zgłoszonej opozycji (art. 183 ust. 1 i 192 ust. 1 Pzp).

W związku z tym, że postanowienie wydawane przez Izbę jest rodzajem orzeczenia, zastosowanie znajdują wszystkie przepisy ustawy, w których mowa jest o orzeczeniu. Oznacza to, że postanowienie ogłaszane jest po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu jawnym wraz z podaniem ustnych motywów rozstrzygnięcia. Ponadto w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego (art. 192 ust. 6, art. 196 ust. 1 i 4 Pzp).

Na postanowienie Izby przysługuje skarga do sądu. Wyjątkowo skarga nie przysługuje w przypadkach wskazanych w ustawie. Chodzi na przykład o postanowienie w przedmiocie wniosku zamawiającego o uchylenie zakazu zawarcia umowy czy zgłoszenia opozycji przeciw przystąpieniu wykonawcy (art. 183 ust. 4, art. 198a ust. 1, art. 185 ust. 4 Pzp).

Na gruncie ustawy postanowienie wydawane może być przez Prezesa KIO i Prezesa UZP. Przykładowo Prezes KIO wydaje postanowienie w przedmiocie zwrotu odwołania w przypadku nieuiszczenia wpisu oraz w sprawie wyłączenia członka Izby od orzekania. Prezes UZP rozstrzyga w formie postanowienia o wyłączeniu pracownika UZP od czynności w postępowaniu kontrolnym (art. 162 ust. 3, art. 187 ust. 6, art. 188 ust. 5 Pzp).

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ─ art. 162 ust. 3, art. 183 ust. 1 i 4, art. 185 ust. 4, art. 187 ust. 6, art. 188 ust. 5, art. 192 ust. 1 i 6, art. 196 ust. 1 i 4, art. 198a ust. 1.

Autor:

Grzegorz Mazurek

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
postanowienie
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Komisja przetargowa

Organizacja. Działalność. Odpowiedzialność.

 24 września (wtorek), godz. 10-11

Transmisja live

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy przeprowadzenie stażu zawodowego w porozumieniu z uczelnią stanowi zamówienie publiczne?

Pytanie: W ramach porozumienia zawartego z uczelnią zmierzamy przeprowadzić staże zawodowe dla studentów. Czy wynagrodzenie za staż zawodowy (studenci i ich opiekunowie) jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy Pzp?...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
17.09.2019
Czytaj więcej »
Braki w JEDZ, które zamawiający może sam naprawić – jakie czynności podjąć?

Pytanie: W postępowaniu prowadzonym w procedurze unijnej ofertę złożyła spółka cywilna. Do oferty każdy wspólnik złożył we własnym imieniu JEDZ. Jeden ze wspólników w swoim JEDZ w pozycji NIP wskazał NIP spółki cywilnej a nie...

Czytaj więcej »

Aktualności

Zamawiający ma obowiązek wyjaśnić siwz w określonym terminie a nie ją modyfikować
Zamawiający nie musi zmieniać siwz, w sytuacji gdy otrzymuje od wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji. Jest to jedynie jego uprawnienie (wyrok KIO z 3 czerwca 2019 r., sygn. akt KIO 871/19).
Uwaga z wykluczaniem wykonawców z uwagi na odstąpienie od umowy z ich winy
Wykazanie zasadności zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp to niejednokrotnie skomplikowany i czasochłonny proces, zwłaszcza w sytuacji gdy dotyczy długoterminowych umów na roboty budowlane. Spory związane z realizacją takich umów mają często...
Nasza ekspertka z nagrodą Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pani Andrzela Gawrońska-Baran 12 września 2019 r. podczas gali z okazji XXV-lecia Urzędu Zamówień Publicznych została uhonorowana przez Prezesa UZP Nagrodą – statuetką „LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS” za...
13.09.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel