Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

POSTANOWIENIE

Dodano: 30 maja 2018

Postanowienie jest – obok wyroku – postacią orzeczenia.

Krajowa Izba Odwoławcza wydaje postanowienie w przypadkach, kiedy w ustawie nie przewidziano wydania wyroku, tj. w kwestiach innych niż uwzględnienie albo oddalenie odwołania – na przykład w przypadku odrzucenia odwołania, oddalenia wniosku dowodowego, w sprawie wniosku zamawiającego o uchylenie zakazu zawarcia umowy czy zgłoszonej opozycji (art. 183 ust. 1 i 192 ust. 1 Pzp).

W związku z tym, że postanowienie wydawane przez Izbę jest rodzajem orzeczenia, zastosowanie znajdują wszystkie przepisy ustawy, w których mowa jest o orzeczeniu. Oznacza to, że postanowienie ogłaszane jest po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu jawnym wraz z podaniem ustnych motywów rozstrzygnięcia. Ponadto w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego (art. 192 ust. 6, art. 196 ust. 1 i 4 Pzp).

Na postanowienie Izby przysługuje skarga do sądu. Wyjątkowo skarga nie przysługuje w przypadkach wskazanych w ustawie. Chodzi na przykład o postanowienie w przedmiocie wniosku zamawiającego o uchylenie zakazu zawarcia umowy czy zgłoszenia opozycji przeciw przystąpieniu wykonawcy (art. 183 ust. 4, art. 198a ust. 1, art. 185 ust. 4 Pzp).

Na gruncie ustawy postanowienie wydawane może być przez Prezesa KIO i Prezesa UZP. Przykładowo Prezes KIO wydaje postanowienie w przedmiocie zwrotu odwołania w przypadku nieuiszczenia wpisu oraz w sprawie wyłączenia członka Izby od orzekania. Prezes UZP rozstrzyga w formie postanowienia o wyłączeniu pracownika UZP od czynności w postępowaniu kontrolnym (art. 162 ust. 3, art. 187 ust. 6, art. 188 ust. 5 Pzp).

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ─ art. 162 ust. 3, art. 183 ust. 1 i 4, art. 185 ust. 4, art. 187 ust. 6, art. 188 ust. 5, art. 192 ust. 1 i 6, art. 196 ust. 1 i 4, art. 198a ust. 1.

Autor:

Grzegorz Mazurek

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
postanowienie
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Oglądaj już dziś BEZPŁATNE webinarium!

Jak poprawnie przygotować i złożyć ofertę w przetargu

Praktyczne wskazówki dla wykonawców

Transmisja 19 czerwca od godz. 10

Oglądaj >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy w związku z obowiązkiem odbierania elektronicznych FV konieczne są dodatkowe zapisy siwz?

Pytanie: Od dnia 18 kwietnia 2019 r. zamawiający ma obowiązek odbierać elektroniczne faktury dotyczące zamówień publicznych. Proszę o przykład zapisu siwz w tej sprawie.

Czytaj więcej »
Czy wartość szacunkowa zamówienia zawiera podatek akcyzowy?

Pytanie: Czy akcyza stanowi część kwoty netto? Przykładowo do ceny energii oprócz VAT jest doliczana akcyza. Czy wartość netto, na podstawie której stwierdza się, czy dany zakup ma być realizowany zgodnie z ustawą Pzp, powinna...

Czytaj więcej »

Aktualności

Podstawy do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu powinny mieć solidne uzasadnienie
Przez sam fakt, że to wykonawca podał niepełne dane dotyczące zakresu realizowanych przez siebie zamówień, nie można mu przypisywać automatycznie zachowań w postaci „zamierzonego działania”, „rażącego niedbalstwa” czy też „lekkomyślności”...
Wydatkowanie środków unijnych – sprawdź, jak oszacować zamówienia zgodnie z Pzp i wytycznymi, cz. II
Czynnością poprzedzającą wszczęcie każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również w przypadku ponoszenia wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE, jest oszacowanie wartości zamówienia, którego zamawiający...
Ocena dowodów dotyczących wysokości zaoferowanej ceny musi być rzetelna
Referencje dotyczące realizacji innego zamówienia nie mogą stanowić podstawy do oceny wyjaśnień oferowanej ceny w danym postępowaniu tym bardziej, gdy usługa była świadczona w innym systemie i de facto dotyczyła innego zakresu prac (wyrok KIO z 9...
18.06.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel