Poleć znajomemu

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano:
55d44ec7d0ba1374f79635834b2ce83a364a4929-medium

Ze  zobowiązania podmiotu trzeciego musi wynikać w sposób niebudzący wątpliwości, jaki zasób zostaje udostępniony wykonawcy oraz jaki jest zakres realizacji części zamówienia, do którego wykonania zobowiązuje się dany podmiot odpowiednio do udostępnianych zasobów. Wątpliwości czy błędy w treści takiego zobowiązania powinny być w pierwszej kolejności poddane procedurze z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 7 czerwca 2018 r.; sygn. akt KIO 974/18, KIO 993/18, KIO 1032/18).

Bezsporne jest, że zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia mieści się w dyspozycji art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, jako dokument potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Dokument ten pozwala bowiem na udowodnienie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu poprzez poleganie na zdolnościach innych podmiotów.

Dlatego sam fakt powzięcia wątpliwości co do treści złożonego zobowiązania nie może skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, w związku z brakiem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający jest zobowiązany w takim przypadku przeprowadzić procedurę wskazaną w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Konsorcjum wykonawców 

Warunki udziału. Dokumentacja. Odpowiedzialność stron

28 sierpnia (wtorek) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Nie wolno uzupełniać oferty o elementy dotyczące kryteriów oceny ofert

Pytanie: Zamawiający jako kryterium oceny ofert opisał wykonanie dokumentacji projektowych z wykorzystaniem materiałów naturalnych. W formularzu została zamieszczona tabela, w której wykonawca był zobowiązany wpisać rodzaj...

monika-winsche
Monika Winsche
21.08.2018
Czytaj więcej »
Zamówienie finansowane ze środków unijnych – czy możliwa jest dostawa w częściach?

Pytanie: Czy w programach unijnych możliwe jest udzielenie zamówienia na podstawie szacowania, w którym określono, że dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w 3 partiach w ciągu roku? Łączna kwota zamówień nie przekracza 20.000...

Czytaj więcej »

Aktualności

Sprawozdanie prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 roku
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych każdego roku sporządza dokument podsumowujący działalność Urzędu, funkcjonowanie całego systemu zamówień publicznych oraz obejmujący wnioski i rekomendacje na przyszłość. Dnia 20 lipca br. Rada Ministrów...
21.08.2018 Czytaj więcej »
Zwiększ konkurencyjność zamówienia – zastosuj w umowie płatności częściowe
Urząd Zamówień Publicznych przypomina na swojej stronie WWW, że ustawa Pzp pozwala zamawiającym na stosowanie w umowach płatności częściowych dla wykonawców realizujących zamówienia. Stosując tę konstrukcję, masz szansę poszerzyć grono...
9 ważnych problemów związanych z szacowaniem zamówień i podpowiedzi eksperta (cz. II)
Podczas określania wartości zamówienia często pojawiają się wątpliwości, bo nie każdy przypadek odpowiada wprost okolicznościom przewidzianym w ustawie Pzp. Zamawiający zwracają się do nas z pytaniami: jak określić wartość nieplanowanego...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel