Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 8 sierpnia 2018
55d44ec7d0ba1374f79635834b2ce83a364a4929-medium

Ze  zobowiązania podmiotu trzeciego musi wynikać w sposób niebudzący wątpliwości, jaki zasób zostaje udostępniony wykonawcy oraz jaki jest zakres realizacji części zamówienia, do którego wykonania zobowiązuje się dany podmiot odpowiednio do udostępnianych zasobów. Wątpliwości czy błędy w treści takiego zobowiązania powinny być w pierwszej kolejności poddane procedurze z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 7 czerwca 2018 r.; sygn. akt KIO 974/18, KIO 993/18, KIO 1032/18).

Bezsporne jest, że zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia mieści się w dyspozycji art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, jako dokument potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Dokument ten pozwala bowiem na udowodnienie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu poprzez poleganie na zdolnościach innych podmiotów.

Dlatego sam fakt powzięcia wątpliwości co do treści złożonego zobowiązania nie może skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, w związku z brakiem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający jest zobowiązany w takim przypadku przeprowadzić procedurę wskazaną w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapraszamy na szkolenie!

Udzielanie zamówień publicznych do 30 tys. euro

Posłuchaj porad dr A. Gawrońskiej-Baran

1 kwietnia, Warszawa

Zapisz się już dziś>> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jaki kod CPV do zakupu i montażu opon samochodowych?

Pytanie: Jaki powinien być właściwy kod CPV dla zadania – zakup opon wraz z montażem (przełożenie, wyważanie)?

Czytaj więcej »
Zmiana i wyjaśnienie treści siwz – terminy i zasady

Pytanie: Prowadzimy przetarg nieograniczony na robotę budowlaną poniżej progów unijnych. Czy zamawiający musi odpowiadać na pytania wykonawcy zadane po upływie końca dnia, w którym mija połowa wyznaczonego terminu składania...

Czytaj więcej »

Aktualności

Jak sprawne realizować zielone zamówienia publiczne, cz. I
Zielone zamówienia publiczne do wymierne korzyści dla wszystkich. I nie ma w tym stwierdzeniu przesady, bo zamawiający, którzy starają się nabywać „ekologiczne” towary, usługi czy roboty, realizują politykę ograniczenia emisji CO2 i dbają o nasze...
Uzupełniany dokument może być opatrzony datą późniejszą niż termin składania ofert
W orzecznictwie Izby, w zakresie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, jest prezentowany pogląd, zgodnie z którym oświadczenie to powinno być aktualne na dzień składania ofert. Jednak kwestii tej nie należy mylić z datą...
Zmiany w Prawie zamówień publicznych szczególnie ważne dla wykonawców
Propozycje zapisów umów równoważące pozycje stron kontraktu w sprawie zamówienia publicznego, nowa procedura koncyliacyjna oraz uproszczenia proceduralne – m.in. o tych zmianach przewidywanych w nowym Prawie zamówień publicznych mówił 27 lutego br...
18.03.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel