Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 8 sierpnia 2018
55d44ec7d0ba1374f79635834b2ce83a364a4929-medium

Ze  zobowiązania podmiotu trzeciego musi wynikać w sposób niebudzący wątpliwości, jaki zasób zostaje udostępniony wykonawcy oraz jaki jest zakres realizacji części zamówienia, do którego wykonania zobowiązuje się dany podmiot odpowiednio do udostępnianych zasobów. Wątpliwości czy błędy w treści takiego zobowiązania powinny być w pierwszej kolejności poddane procedurze z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 7 czerwca 2018 r.; sygn. akt KIO 974/18, KIO 993/18, KIO 1032/18).

Bezsporne jest, że zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia mieści się w dyspozycji art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, jako dokument potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Dokument ten pozwala bowiem na udowodnienie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu poprzez poleganie na zdolnościach innych podmiotów.

Dlatego sam fakt powzięcia wątpliwości co do treści złożonego zobowiązania nie może skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, w związku z brakiem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający jest zobowiązany w takim przypadku przeprowadzić procedurę wskazaną w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Elektronizacja zamówień publicznych po zmianach przepisów

dr A. Gawrońska-Baran

Warszawa, 16 stycznia 2019 r.

Więcej >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Podział zamówienia na części a wymóg dotyczący sprzętu do realizacji umowy

Pytanie: Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony z podziałem na 3 części. W zakresie warunku potencjału technicznego określił, że wykonawca może wykazać ten sam sprzęt we wszystkich częściach. Zamawiający sformułował też...

Czytaj więcej »
Wykonawca może oferować własny produkt i nie załączyć karty katalogowej

Pytanie: Zamawiający w przetargu nieograniczonym w formularzu wykaz sprzętu, który należało złożyć wraz z formularzem oferty wymagał od wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy, typu/modelu, kodu produktu/numeru katalogowego...

Czytaj więcej »

Aktualności

Ważne aspekty związane z zabezpieczeniem należytego wykonania długoletniej umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwiększa szanse powodzenia w realizacji przedsięwzięcia. Niestety zabezpieczenie projektów wieloletnich jest trudne i z reguły kosztowne. Warto natomiast wiedzieć, że inwestycje realizowane w okresie...
Zamawiający nie może sobie pozwolić na wielokrotne wyjaśnianie treści oferty celem jej „ratowania”
Zamawiający nie może w sposób nieuzasadniony prowadzić procedury z wykonawcą poprzez wielokrotne wzywanie do wyjaśnień, w szczególności, gdy wykonawca składa wyjaśnienia niepełne i niekompletne (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 sierpnia 2018 r...
12.12.2018 Czytaj więcej »
Od 10 grudnia br. działa tylko produkcyjna wersja miniPortalu
Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że dostęp do testowej wersji miniPortalu został wczoraj zamknięty. 
11.12.2018 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel