Poleć znajomemu

Z instytucji „self-cleaning” można skorzystać dopiero w kolejnym postępowaniu po tym „przegranym”

Dodano:
943c443c7959ec932a8b12b41a283b78984c18b3-medium

W przypadku przesłanki wykluczenia z pkt 17 art. 24 ust. 1 ustawy Pzp uznać należy, że dopuszczalność samooczyszczenia „aktualizuje się” najwcześniej w następnym  postępowaniu, w którym bierze udział wykonawca. Dopiero bowiem w przypadku kolejnej procedury fakt istnienia podstawy wykluczenia jest już wykonawcy znany (wykonawca został uprzednio, w innym postępowaniu wykluczony i ciąży na nim odium podmiotu przedstawiającego zamawiającemu informacje wprowadzające go w błąd) – wyrok KIO z 13 lutego 2018 r. (sygn. akt KIO 185/18).

Nie jest możliwe, aby efekt działań samooczyszczających (podanie wyłącznie informacji, które nie wprowadzają w błąd) nastąpił jeszcze w tym postępowaniu (informacje wprowadzające w błąd już przedstawiono). Decyzja o skorzystaniu z procedury samooczyszczenia musi być każdorazowo decyzją własną wykonawcy świadomego swojego »aktu nierzetelności«, nie zaś procedurą wymuszoną przez zamawiającego »na wezwanie«, której uruchomienie powodowałoby powstanie po stronie wykonawcy obowiązku odpowiedzi na takie wezwanie (jak np. w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp).

Odwołujący nie przedstawił w toku postępowania przed zamawiającym żadnych dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. Stąd nie sposób uznać, że zamawiający w jakikolwiek sposób uchybił obowiązkowi, który sprowadza się do przyjęcia takich dowodów, a dopiero w dalszej kolejności, w przypadku ich złożenia, oceny takich dowodów.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia in-house 

Praktyka i orzecznictwo

20 czerwca (środa), godz. 11

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

Porady

Czy konieczny jest podpis kierownika zamawiającego na ogłoszeniu o zamówieniu?

Pytanie: Czy ogłoszenie o zamówieniu, o zmianie ogłoszenia oraz o udzieleniu zamówienia powinny być podpisane przez kierownika zamawiającego? Przed wysłaniem czy po publikacji?

Krzysztof Hodt
23.05.2018
Czytaj więcej »
O elektronizacji zamówień publicznych w pigułce – sprawdź, czy wiesz już wszystko

Pytanie: Przepisy ustawy Pzp w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, znajdują zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia...

Czytaj więcej »

Aktualności

RODO a zamówienia publiczne – 4 wybrane elementy szczególnie ważne dla uczestników postępowań
Po 25 maja 2018 r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia...
Wykonawca, wykazując swoje doświadczenie, może powołać się na kilka realizowanych przez siebie umów
Dopuszczalne jest, aby wykonawca wykazywał swoje doświadczenie, powołując się łącznie na dwie lub większą liczbę umów jako jedno zamówienie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której instytucja zamawiająca wykluczyła taką możliwość na podstawie...
Zasady składania oświadczeń w zakresie wyłączenia się z procedury konkursowej
W przypadku konkursów ostateczna lista wykonawców jest znana wraz z upływem terminu na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Zatem terminem właściwym dla złożenia odpowiedniego oświadczenia o braku lub istnieniu...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel