Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Z instytucji „self-cleaning” można skorzystać dopiero w kolejnym postępowaniu po tym „przegranym”

Dodano: 14 maja 2018
943c443c7959ec932a8b12b41a283b78984c18b3-medium

W przypadku przesłanki wykluczenia z pkt 17 art. 24 ust. 1 ustawy Pzp uznać należy, że dopuszczalność samooczyszczenia „aktualizuje się” najwcześniej w następnym  postępowaniu, w którym bierze udział wykonawca. Dopiero bowiem w przypadku kolejnej procedury fakt istnienia podstawy wykluczenia jest już wykonawcy znany (wykonawca został uprzednio, w innym postępowaniu wykluczony i ciąży na nim odium podmiotu przedstawiającego zamawiającemu informacje wprowadzające go w błąd) – wyrok KIO z 13 lutego 2018 r. (sygn. akt KIO 185/18).

Nie jest możliwe, aby efekt działań samooczyszczających (podanie wyłącznie informacji, które nie wprowadzają w błąd) nastąpił jeszcze w tym postępowaniu (informacje wprowadzające w błąd już przedstawiono). Decyzja o skorzystaniu z procedury samooczyszczenia musi być każdorazowo decyzją własną wykonawcy świadomego swojego »aktu nierzetelności«, nie zaś procedurą wymuszoną przez zamawiającego »na wezwanie«, której uruchomienie powodowałoby powstanie po stronie wykonawcy obowiązku odpowiedzi na takie wezwanie (jak np. w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp).

Odwołujący nie przedstawił w toku postępowania przed zamawiającym żadnych dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. Stąd nie sposób uznać, że zamawiający w jakikolwiek sposób uchybił obowiązkowi, który sprowadza się do przyjęcia takich dowodów, a dopiero w dalszej kolejności, w przypadku ich złożenia, oceny takich dowodów.

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Elektroniczna komunikacja w praktyce

Problemy. Wyzwania. Rozwiązania

23 stycznia (środa), godz. 11-12

Transmisja live

Zapisz się >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Ponowne zlecanie zamówień częściowych – o zasadach szacowania

Pytanie: Do planu zamówień na 2018 rok zostały zgłoszone dwa zamówienia o tym samym przedmiocie. Wartość każdego z nich nie przekraczała progów unijnych, jednak ich suma tak. Zamówienia zostały zakwalifikowane jako zakupy tego...

Czytaj więcej »
Unieważnienie procedury z wolnej ręki z uwagi na nieusuwalną wadę – sprawdź szczegóły

Pytanie: W postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest leasing operacyjny samochodów typu Traffic, zaproszenie do negocjacji oraz negocjacje były...

Czytaj więcej »

Aktualności

Siwz – najważniejsze elementy dokumentu, których nie można pominąć, cz. I
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest najistotniejszym dokumentem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Określa bowiem zasady, jakimi będzie się kierował zamawiający, wybierając najkorzystniejszą ofertę. Jest także pewnego...
W postępowaniach podprogowych można odwołać się na wybór najkorzystniejszej oferty
Odwołanie się do art. 92 ust. 1 ustawy Pzp w brzmieniu po wejściu w życie ustawy nowelizującej wymaga wskazania, że przesłanka „wybór najkorzystniejszej oferty” nie obejmuje możliwości zaskarżania zaniechania odrzucania innych niż oferta...
Nie każde zatrudnienie osoby pozbawionej wolności spełnia wymóg dla zamówienia zastrzeżonego
Zatrudnienie przez wykonawcę osoby odbywającej karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, zatrudnionej uprzednio na podstawie umowy o pracę przez innego pracodawcę, a więc już aktywnej zawodowo, nie jest równoznaczne ze spełnieniem...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel