Poleć znajomemu

Z instytucji „self-cleaning” można skorzystać dopiero w kolejnym postępowaniu po tym „przegranym”

Dodano: 14 maja 2018
943c443c7959ec932a8b12b41a283b78984c18b3-medium

W przypadku przesłanki wykluczenia z pkt 17 art. 24 ust. 1 ustawy Pzp uznać należy, że dopuszczalność samooczyszczenia „aktualizuje się” najwcześniej w następnym  postępowaniu, w którym bierze udział wykonawca. Dopiero bowiem w przypadku kolejnej procedury fakt istnienia podstawy wykluczenia jest już wykonawcy znany (wykonawca został uprzednio, w innym postępowaniu wykluczony i ciąży na nim odium podmiotu przedstawiającego zamawiającemu informacje wprowadzające go w błąd) – wyrok KIO z 13 lutego 2018 r. (sygn. akt KIO 185/18).

Nie jest możliwe, aby efekt działań samooczyszczających (podanie wyłącznie informacji, które nie wprowadzają w błąd) nastąpił jeszcze w tym postępowaniu (informacje wprowadzające w błąd już przedstawiono). Decyzja o skorzystaniu z procedury samooczyszczenia musi być każdorazowo decyzją własną wykonawcy świadomego swojego »aktu nierzetelności«, nie zaś procedurą wymuszoną przez zamawiającego »na wezwanie«, której uruchomienie powodowałoby powstanie po stronie wykonawcy obowiązku odpowiedzi na takie wezwanie (jak np. w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp).

Odwołujący nie przedstawił w toku postępowania przed zamawiającym żadnych dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. Stąd nie sposób uznać, że zamawiający w jakikolwiek sposób uchybił obowiązkowi, który sprowadza się do przyjęcia takich dowodów, a dopiero w dalszej kolejności, w przypadku ich złożenia, oceny takich dowodów.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy zamawiający może ponownie wezwać do uzupełnienia dokumentu, jeśli wykonawca złożył go, ale w obcym języku?

Pytanie: Proszę o odpowiedź w sprawie decyzji o odrzuceniu oferty wykonawcy, który na wezwanie do złożenia dokumentów z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp nie odpowiedział na nie. Na ponowne wezwanie do uzupełnienia przedstawił...

agata-smerd
Agata Smerd
17.10.2018
Czytaj więcej »
Prawo opcji w praktyce zamawiającego – jak łatwo przejść 4 etapy postępowania

Pytanie: Przygotowuję unijny przetarg nieograniczony na dostawę mięsa z uwzględnieniem prawa opcji. Jak w tej sytuacji przygotować formularz ofertowy? Czy należy podać w nim wartość zamówienia podstawowego (czyli ilość x ceny...

Czytaj więcej »

Aktualności

Kiedy i komu należy przekazywać odpowiedzi na pytania do siwz – opinia UZP
UZP w Informatorze nr 2/2018 wyjaśnia wątpliwość: „Czy odpowiadając na pytania do SIWZ zamawiający może udzielić bezpośredniej odpowiedzi podmiotowi, który sformułował to pytanie?”. Autor opinii wskazuje, że zamawiający może to zrobić, ale musi...
16.10.2018 Czytaj więcej »
Uzasadnienie dla zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa musi być przekonujące
Uzasadnienie zastrzeżenia informacji zawartych w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny nie może być lakoniczne i ograniczać się wyłącznie do zadeklarowania spełniania przez nieujawnione dane przesłanek z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej...
15.10.2018 Czytaj więcej »
Elektronizacja zamówień publicznych – o czym powinien pamiętać wykonawca?
Za niespełna tydzień w postępowaniach unijnych zaczną obowiązywać przepisy w zakresie pełnej elektronizacji procedur zamówieniowych. Co to oznacza dla wykonawców? Zadbaj przede wszystkim o podpis elektroniczny, sprawdź też, jak poświadczyć kopie...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel