Poleć znajomemu

Wyśrubowane wymogi związane z doświadczeniem wykonawców nie muszą naruszać zasady uczciwej konkurencji

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano:
f0febb2a8e70d5e4c9acb06fa886e0b6b40d43cb-medium

W postępowaniach o rozbudowanym przedmiocie zamówienia wykonawca, który nie ma możliwości ubiegania się samodzielnie o uzyskanie zamówienia, powinien zadbać o utworzenie konsorcjum albo posiłkować się zasobem podmiotów trzecich. Skoro zamawiający opisał przedmiot zamówienia stosownie do swoich potrzeb, a wykonawcy nie zostali pozbawieni możliwości złożenia oferty, nie sposób uznać, że zamawiający naruszył przepisy ustawy Pzp i że opis warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia został dokonany w taki sposób, że ogranicza uczciwą konkurencję i uniemożliwia faktyczne ubieganie się o zamówienie wykonawcom samodzielnie, pomimo istniejącej możliwości posiłkowania się potencjałem podmiotu trzeciego (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 23 czerwca 2017 r. sygn. akt KIO 1117/17, KIO 1128/17).

Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi. W świetle ww. przepisu jedynym warunkiem koniecznym dla takiego zastrzeżenia jest to, aby dotyczyło ono kluczowych części zamówienia. Nieuzasadnione będzie twierdzenie, że nie jest możliwe złożenie oferty, bowiem dopuszczalne jest stworzenie konsorcjum z udziałem podmiotów, które wykonają kluczową część zamówienia. W szczególności ma to miejsce w odniesieniu do zamówień prowadzonych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Oglądaj webinarium!

Zamówienia in-house 

Praktyka i orzecznictwo

20 czerwca (środa)

Transmisja online na żywo o godz. 11

Oglądaj już dziś >> 

Porady

Czy wolno unieważnić postępowanie z powodu niezgodności ogłoszenia i siwz?

Pytanie: Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu dofinansowanym ze środków unijnych. Złożono jedną ofertę, która mieści się w kwocie przeznaczonej na zamówienie. Po otwarciu ofert pracownik...

Czytaj więcej »
Zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa musi być uzasadnione

Pytanie: W postępowaniu dwóch oferentów korzysta z potencjału technicznego i zawodowego tego samego podmiotu trzeciego. W pierwszej ofercie zobowiązanie tego podmiotu wraz z jego dokumentami, wykazem robót (w tym dwie roboty na...

monika-winsche
Monika Winsche
20.06.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Negocjacje bez ogłoszenia – 6 ważnych pytań o reguły ich prowadzenia, które pomogą Ci w Twoim postępowaniu
Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Nie każdy jednak element...
Użycie sformułowania o ogólnym charakterze nie musi świadczyć o niejednoznacznym opisie przedmiotu zamówienia
Pojęcia takie jak „dobry stan techniczny i estetyczny” wobec wskazania w OPZ obowiązku utrzymania urządzeń w stanie nie gorszym niż pierwotny (np. konieczność usuwania ulotek, reklam, graffiti i innych) nie są nadmiernie nieprecyzyjne (wyrok...
KIO o zasadach łączenia potencjałów konsorcjantów
Istotą wspólnego ubiegania się o zamówienie jest łączenie potencjałów kilku wykonawców, które w sumie pozwalają wykazać fakt dysponowania kwalifikacjami odpowiednimi w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przepisy wynikające z art. 23 ust. 5...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel