Poleć znajomemu

Wyśrubowane wymogi związane z doświadczeniem wykonawców nie muszą naruszać zasady uczciwej konkurencji

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano:
f0febb2a8e70d5e4c9acb06fa886e0b6b40d43cb-medium

W postępowaniach o rozbudowanym przedmiocie zamówienia wykonawca, który nie ma możliwości ubiegania się samodzielnie o uzyskanie zamówienia, powinien zadbać o utworzenie konsorcjum albo posiłkować się zasobem podmiotów trzecich. Skoro zamawiający opisał przedmiot zamówienia stosownie do swoich potrzeb, a wykonawcy nie zostali pozbawieni możliwości złożenia oferty, nie sposób uznać, że zamawiający naruszył przepisy ustawy Pzp i że opis warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia został dokonany w taki sposób, że ogranicza uczciwą konkurencję i uniemożliwia faktyczne ubieganie się o zamówienie wykonawcom samodzielnie, pomimo istniejącej możliwości posiłkowania się potencjałem podmiotu trzeciego (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 23 czerwca 2017 r. sygn. akt KIO 1117/17, KIO 1128/17).

Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi. W świetle ww. przepisu jedynym warunkiem koniecznym dla takiego zastrzeżenia jest to, aby dotyczyło ono kluczowych części zamówienia. Nieuzasadnione będzie twierdzenie, że nie jest możliwe złożenie oferty, bowiem dopuszczalne jest stworzenie konsorcjum z udziałem podmiotów, które wykonają kluczową część zamówienia. W szczególności ma to miejsce w odniesieniu do zamówień prowadzonych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porozmawiaj z ekspertem!

 BEZPŁATNE 

Konsultacje telefoniczne

z Prawa zamówień publicznych

27 lutego (wtorek), godz. 10-12

Porad udziela dr A. Gawrońska-Baran

Dowiedz się więcej >> 

Porady

Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, zaciągając kredyt, musi stosować ustawę Pzp?

Pytanie: Czy szpital mający status SP ZOZ, w myśl art. 4 pkt 3ja ustawy Pzp może bez postępowania przetargowego zaciągnąć kredyt, którego szacowana wartość odsetek przekroczy 30.000 euro?

Czytaj więcej »
Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia – dzielić czy nie dzielić?

Pytanie: Szpital – spółka prawa handlowego otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich w ramach programu RPO WO 2014–2020 na zakup sprzętu i wyposażenia do oddziału chorób wewnętrznych. Lista sprzętu liczy aż 37 pozycji, od...

Czytaj więcej »

Aktualności

Wymóg zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym musi mieć uzasadnienie
Ograniczenie grup wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia musi być uzasadnione przedmiotem zamówienia oraz nie może godzić w zasady proporcjonalności i równego traktowania podmiotów. Ma to również zastosowanie do wymogu...
Interpretacja wyroku TSUE w sprawie ESAPROJEKT w 3 orzeczeniach KIO – praktyczne wskazówki dla zamawiających i wykonawców
KIO coraz częściej przypomina główne tezy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt Sp. z o.o. przeciwko województwu łódzkiemu, bazując na nich w wydawanych orzeczeniach. Poniżej omawiamy...
Kiedy, w ocenie UZP, dopuszczalne jest skorzystanie z trybu z wolnej ręki z uwagi na tzw. monopol na rynku?
Występowanie na rynku danych dostaw, usług lub robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia publicznego, konkurencji w postaci co najmniej 2 wykonawców zdolnych do realizacji tego zamówienia, stanowi przeszkodę do zastosowania trybu z...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel