Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Wykonawca, który w sposób zawiniony wprowadza zamawiającego w błąd, może być wykluczony z procedury

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 19 września 2018
4823de2501320f23b5f3558e3fe2d433b738848a-medium

Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające go w błąd, jeśli mogą mieć one istotny wpływ na jego decyzje podejmowane w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp). Jeżeli z zestawienia danych przedstawionych przez wykonawcę z oczekiwaniami zamawiającego wynika, że działający z należytą starannością wykonawca powinien mieć świadomość, iż przedstawione informacje tym oczekiwaniom nie odpowiadają, a mimo to potwierdził okoliczność przeciwną, to bez wątpienia stanowi to podstawę przypisania mu winy w postaci lekkomyślności lub niedbalstwa (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 20 lipca 2018 r., sygn. akt KIO 1319/18).

Wypełniając formularz dotyczący kryteriów pozacenowych, wykonawca składa oświadczenie, że poszczególne osoby posiadają doświadczenie zgodne z opisem w danym kryterium. Informacje te mają bezpośredni wpływ na przyznawaną wykonawcom punktację, a w konsekwencji na ranking ofert, mogą więc istotnie wpłynąć na wynik postępowania. Mają zatem znaczący wpływ na decyzje zamawiającego.

Jeśli podanie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji w tym zakresie nastąpiło w sposób zawiniony, to ziszcza się obligatoryjna przesłanka wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.Przy czym wystarczające jest wykazanie nieumyślnej winy wykonawcy w postaci:

  • lekkomyślności (jest ona rozumiana jako brak zamiaru co do bezprawnego działania, jednak przy świadomości, że działanie może naruszać prawo), lub
  • niedbalstwa – kiedy wykonawca wprost nie przewiduje skutku, jakim jest wprowadzenie zamawiającego w błąd, ale skutek ten mógł i powinien był przewidzieć.

Należyta staranność profesjonalisty nakłada na wykonawcę, który składa ofertę, dokumenty i oświadczenia, aby upewnił się, czy deklarowany w nich stan rzeczy odpowiada rzeczywistości. Z uwagi na wzrost znaczenia oświadczeń własnych wykonawców na skutek implementacji dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE należy stosować wyższy miernik oceny związany z rzetelnością prezentowanych przez nich danych, w szczególności przy weryfikacji prawdziwości informacji przedkładanych w postępowaniu.

W odniesieniu natomiast do lekkomyślności lub niedbalstwa, kwestia ta pozostaje w sferze ocen zamawiającego, który nie dysponuje środkami pozwalającymi przedstawić dowody na stopień winy wykonawcy.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium!

Zamówienia drobne

Posłuchaj porad naszego eksperta

Początek dziś (20 lutego) o godz. 10

Oglądaj już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Kiedy konieczne a kiedy niedopuszczalne będzie wezwanie wykonawcy do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego?

Pytanie: Zamawiający podczas sprawdzania JEDZ, stwierdził, że jeden z wykonawców na potwierdzenie zdolności technicznej wskazał, iż dysponuje harwesterem na podstawie umowy najmu, a kolejnym na podstawie umowy dzierżawy (w...

Czytaj więcej »
Tryb z wolnej ręki nie jest przeciwwskazaniem do tego, by żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Pytanie: Zamawiający planuje udzielić zamówienia z wolnej ręki w trybie unijnym. W związku z tym że w postępowaniu nie ma oferty wykonawcy, zamawiający uważa, że nie ma podstaw do żądania zabezpieczenia należytego wykonania...

Czytaj więcej »

Aktualności

Dokumenty elektroniczne wydawane przez urzędy – jak je oceniać? Cz. II
Od 18 października 2018 r. postępowania tzw. unijne są prowadzone przy użyciu elektronicznej formy komunikacji między zamawiającym a wykonawcami. Konsekwencją tej regulacji są m.in. problemy związane oceną dokumentów wydawanych elektronicznie przez...
Skan wystawionej pisemnie gwarancji wadialnej nie stanowi właściwej formy wniesienia wadium
Izba orzekła, że zamawiający słusznie odrzucił ofertę wykonawcy, do której załączono gwarancję wadialną opatrzoną własnoręcznym podpisem, tj. w formie pisemnej. Późniejsze jej zeskanowanie i ponowne podpisanie – tym razem – kwalifikowanym podpisem...
Z kontroli UZP – kiedy wymagać od wykonawców, by zatrudniali pracowników na umowę o pracę?
W przypadku określonych czynności objętych przedmiotem zamówienia na roboty budowlane bądź usługi zamawiający musi dopilnować, aby wykonawca zatrudnił swoich pracowników na umowę o pracę. Kiedy wymóg jest konieczny? Jak właściwie ocenić, które...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel