Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Wykonawca, który w sposób zawiniony wprowadza zamawiającego w błąd, może być wykluczony z procedury

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 19 września 2018
4823de2501320f23b5f3558e3fe2d433b738848a-medium

Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające go w błąd, jeśli mogą mieć one istotny wpływ na jego decyzje podejmowane w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp). Jeżeli z zestawienia danych przedstawionych przez wykonawcę z oczekiwaniami zamawiającego wynika, że działający z należytą starannością wykonawca powinien mieć świadomość, iż przedstawione informacje tym oczekiwaniom nie odpowiadają, a mimo to potwierdził okoliczność przeciwną, to bez wątpienia stanowi to podstawę przypisania mu winy w postaci lekkomyślności lub niedbalstwa (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 20 lipca 2018 r., sygn. akt KIO 1319/18).

Wypełniając formularz dotyczący kryteriów pozacenowych, wykonawca składa oświadczenie, że poszczególne osoby posiadają doświadczenie zgodne z opisem w danym kryterium. Informacje te mają bezpośredni wpływ na przyznawaną wykonawcom punktację, a w konsekwencji na ranking ofert, mogą więc istotnie wpłynąć na wynik postępowania. Mają zatem znaczący wpływ na decyzje zamawiającego.

Jeśli podanie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji w tym zakresie nastąpiło w sposób zawiniony, to ziszcza się obligatoryjna przesłanka wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.Przy czym wystarczające jest wykazanie nieumyślnej winy wykonawcy w postaci:

  • lekkomyślności (jest ona rozumiana jako brak zamiaru co do bezprawnego działania, jednak przy świadomości, że działanie może naruszać prawo), lub
  • niedbalstwa – kiedy wykonawca wprost nie przewiduje skutku, jakim jest wprowadzenie zamawiającego w błąd, ale skutek ten mógł i powinien był przewidzieć.

Należyta staranność profesjonalisty nakłada na wykonawcę, który składa ofertę, dokumenty i oświadczenia, aby upewnił się, czy deklarowany w nich stan rzeczy odpowiada rzeczywistości. Z uwagi na wzrost znaczenia oświadczeń własnych wykonawców na skutek implementacji dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE należy stosować wyższy miernik oceny związany z rzetelnością prezentowanych przez nich danych, w szczególności przy weryfikacji prawdziwości informacji przedkładanych w postępowaniu.

W odniesieniu natomiast do lekkomyślności lub niedbalstwa, kwestia ta pozostaje w sferze ocen zamawiającego, który nie dysponuje środkami pozwalającymi przedstawić dowody na stopień winy wykonawcy.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zaplanuj szkolenie!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się i odbierz rabat >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Dwie metody na realizację zamówienia przez kilku wykonawców

Pytanie: Czy w ramach jednego zamówienia publicznego (realizowanego w trybie zamawiania usług społecznych zgodnie z art. 138o ustawy Pzp lub z zasadą konkurencyjności) możliwe jest osiągnięcie celu zamawiającego − tj. wybór nie...

Czytaj więcej »
Ocena doświadczenia w ramach kryteriów oceny i warunków udziału w postępowaniu – sprawdź, czy jest dopuszczalna

Pytanie: W opracowanym przez nas postępowaniu wymagania dotyczące osób stanowią warunek udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert. W ramach warunków określono minimalny zakres kwalifikacji i doświadczenia wymagany od...

Czytaj więcej »

Aktualności

Na czym polega oddłużanie?
Oddłużanie to proces, który stosują kancelarie prawne oraz firmy oddłużeniowe. Jego celem jest doradztwo mające pomóc w likwidacji zobowiązania finansowego. W Polsce działa coraz większa liczba firm oddłużeniowych, która pomaga zadłużonym osobom...
24.06.2019 Czytaj więcej »
Zamawiający musi precyzyjnie uzasadnić podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania
Ogólnikowe stwierdzenia, że określony dokument jest nieprawidłowy, nie są wystarczające −  wykonawca nie może domyślać się, czego od niego oczekuje zamawiający (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 października 2018 r., sygn. akt KIO...
24.06.2019 Czytaj więcej »
Podstawy do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu powinny mieć solidne uzasadnienie
Przez sam fakt, że to wykonawca podał niepełne dane dotyczące zakresu realizowanych przez siebie zamówień, nie można mu przypisywać automatycznie zachowań w postaci „zamierzonego działania”, „rażącego niedbalstwa” czy też „lekkomyślności”...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel