Poleć znajomemu

Wykonawca, który nie płaci podatków, może być wykluczony z postępowania

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 5 września 2018
f335bd7eef7d27a99214e1413ec9f8cf8c541fb4-small

Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia wzięcia udziału w postępowaniu tym wykonawcom, którzy posiadają zaległości w zakresie podatków. Chodzi również o te zaległości, które nie zostały potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 22 maja 2018 r., sygn. akt KIO 899/18).

Dyspozycja art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp wskazuje na wykluczenie z postępowania wykonawcy, który naruszył swoje obowiązki w zakresie płatności podatków, co zamawiający jest w stanie wykazać stosownymi środkami dowodowymi. Chodzi o takie naruszenie obowiązków w zakresie płatności, które nie zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu ani też ostateczną decyzją administracyjną o zaleganiu z płatnością podatku.

W sytuacji, gdy wobec wykonawcy wydano taką decyzję administracyjną lub wyrok sądu, zamawiający jest zobowiązany go wykluczyć. Jest to przesłanka obligatoryjna, wynikająca wprost z ustawy Pzp, a jej zastosowanie nie wymaga uprzedniego wskazania takiej podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, siwz lub zaproszeniu do negocjacji.

 

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia na roboty budowlane 

Specyfika postępowania

Transmisja live

23 listopada (piątek), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Reguły korzystania z doświadczenia w realizacji prac w roli podwykonawcy

Pytanie: Czy wykonawca powołując się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, może wskazać robotę budowlaną, w której podmiot trzeci brał udział jako podwykonawca?

Czytaj więcej »
Zamówienia poniżej 30.000 euro – pamiętaj o zasadach związanych z dyscypliną finansów publicznych

Pytanie: W regulaminie zlecania zamówień do 30.000 euro mamy zapis, że do kwoty 50.000 zł netto wolno nam negocjować z jednym wykonawcą bez procedury opisanej w regulaminie. Jednocześnie szacując wartość zamówienia, stosujemy...

Czytaj więcej »

Aktualności

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia – 8 ważnych aspektów, o których trzeba pamiętać
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest w swym złożeniu jawne, a zamawiający ma prawo ograniczyć dostęp do informacji z nim związanych tylko w przypadkach określonych w ustawie. Pełna jawność procedur sprawiła, że każdy zainteresowany...
Kiedy warunek jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, a kiedy nie?
Ocena proporcjonalności określonego warunku udziału w postępowaniu musi być dokonywana przez pryzmat konkretnego przedmiotu zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 10 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1481/18).
Planowane zmiany Pzp w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Dnia 14 czerwca 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO). Zmianom mają ulec ustawowe regulacje związane z zasadą...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel