Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

UZP o elektronicznych zaświadczeniach z Krajowego Rejestru Karnego

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 24 listopada 2020
UZP o elektronicznych zaświadczeniach z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 5, 6 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w progach unijnych sporządzona w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego nie wymaga dodatkowego opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp lub przez podwykonawcę.

Aby pozyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wykonawca może złożyćzapytanie lub wniosek za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wówczas w odpowiedzi na taki wniosek informacja o osobie bądź podmiocie zbiorowym oraz inne pisma w postępowaniu toczącym się na podstawie tego zapytania lub wniosku są także doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o KRK, informację o osobie oraz o podmiocie zbiorowym doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do ich wydania. Natomiast tryb udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 powyższego rozporządzenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz rejestru karnego państwa obcego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udziela się przez elektroniczną platformę usług Ministerstwa Sprawiedliwości. Platforma ta umożliwia:

  • złożenie zapytania lub wniosku,
  • otrzymanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego lub informacji z rejestru karnego państwa obcego oraz
  • składanie i doręczanie innych pism w postępowaniu toczącym się na podstawie zapytania lub wniosku.

Elektroniczna informacja z Krajowego Rejestru Karnego jest wydawana jako dokument w formacie XML opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wydany dokument ma postać pliku XML, który można zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD).

Wnioskodawca otrzymuje archiwum w formacie zip zawierające:

  • plik xml z odpowiedzią,
  • plik z kwalifikowanym podpisem elektronicznym odpowiedzi oraz
  • wizualizację odpowiedzi w formacie pdf.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia określonych art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 5, 6 ustawy Pzp wykonawca może przedłożyć taki właśnie oryginalny dokument stanowiący informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie i informację o podmiocie zbiorowym. Wykonawca powinien przekazać wówczas zamawiającemu co najmniej dwa pliki, tj.:

1)     xml z odpowiedzią oraz

2)     plik z kwalifikowanym podpisem elektronicznym odpowiedzi.

Wykonawca nie powinien opatrywać takiego oryginału dokumentu dodatkowo swoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat urzędowych zaświadczeń potwierdzających warunki udziału w postępowaniu zajrzyj do artykułów:

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Dostosowanie regulaminów wewnętrznych do nowego Pzp

18 lutego, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Zamówienie dostaw energii przez zamawiających sektorowych a stosowanie nowej ustawy Pzp

Pytanie: Zamawiający sektorowy udzielający zamówień sektorowych zgodnie z art. 364 nowej ustawy Pzp nie stosuje jej przepisów do zamawiania dostaw energii oraz paliw do wytwarzania energii. Czy w tym przepisie mowa jest o...

Czytaj więcej »
Wariant II trybu podstawowego a oferty z rażąco niską ceną

Pytanie: Jak powinien zachować się zamawiający, jeśli w trybie podstawowym przewidzi możliwość negocjacji (wariant II)? Przykładowo negocjacjom ma podlegać np.: kryterium ceny. Co w sytuacji, gdy na otwarciu okaże się, że...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
20.01.2021
Czytaj więcej »

Aktualności

Internetowe repozytorium zaświadczeń e-Certis w orzecznictwie KIO
Baza e-Certis to narzędzie wspierające zamawiających w weryfikacji zagranicznych dokumentów. Czy dane zawarte w tym repozytorium mają wiążący charakter? Co zrobić w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami złożonymi przez wykonawcę a informacjami...
Nie zapomnij opublikować planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok
Zamawiający w terminie 30 dni od daty przyjęcia budżetu lub planu finansowego ma obowiązek opublikować plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dany rok finansowy. Nowa ustawa Pzp zmieniła miejsce jego publikacji i wprowadziła obowiązek...
20.01.2021 Czytaj więcej »
Zamówienia do 130.000 zł – praktyczne aspekty ich zlecania
Aktualnie wiele pytań naszych Czytelników dotyczy sposobu i reguł zlecania zamówień podprogowych o wartościach poniżej 130.000 zł. Warto pamiętać, że regulacja art. 2 ust. 2 nowej ustawy Pzp, która zobowiązywała zamawiających do stosowania...
18.01.2021 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel