Poleć znajomemu

Są chętni do realizacji Farmy Wiatrowej Myślino

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 23 września 2013
zakład przemysłowy

Siedem firm jest zainteresowanych udziałem w przetargu ogłoszonym przez firmę Energa na dostawę, montaż i uruchomienie turbin wiatrowych w ramach projektu Farma Wiatrowa Myślino. Postępowanie jest prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Swoje oferty w postępowaniu złożyli wykonawcy z różnych krajów: Vestas-Poland, juwi Energia Odnawialna, niemieckie Vensys Energy, Enercon i REpower System, General Electric International z USA oraz konsorcjum złożone z hiszpańskiej Gamesa Eolica i Gamesa Wind Poland. Spośród nich zamawiający wybierze pięciu wykonawców, którzy zostaną zaproszeniu do złożenia ofert wstępnych. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty mają być brane pod uwagę wskaźniki ekonomiczne (95%) oraz cena (5%).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 10 fabrycznie nowych, kompletnie wyposażonych siłowni wiatrowych dla Farmy Wiatrowej Myślino. Ich łączna zainstalowana moc nie może być mniejsza niż 20 MW, ale też nie większa niż 25 MW. Maksymalna wysokość wieży ponad poziom terenu ma wynosić 110 metrów; maksymalna wysokość wieży wraz wirnikiem w jego skrajnej pozycji pionowej – 160 metrów ponad poziomem terenu, a maksymalna średnica wirnika turbiny – 100 metrów.

Wykonawca dostarczy również oraz zainstaluje system zdalnego sterowania oraz systemu monitorującego i zbierającego dane. System ten musi zapewnić utrzymywanie parametrów technicznych farmy. Dodatkowo firma, która wygra przetarg przeprowadzi testy ruchowe oraz próby odbiorcze zamontowanych siłowni wiatrowych.

Zamawiający wymaga także, aby udział towarów nie pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców nie przekraczał 50%.

Wybrany wykonawca ma zrealizować zamówienie w przeciągu 47 miesięcy. Przez kolejnych 36 miesięcy będzie również świadczył usługi serwisu gwarancyjnego.

Jest to już kolejny przetarg na dostawę turbin Farmy Wiatrowej Myślino. Pierwszy został unieważniony w sierpniu, gdyż nie złożono w nim żadnej oferty. Wcześniej do postępowania spośród kilku oferentów zakwalifikowano tylko Vestas-Poland.

Autor:

Wioleta Szczygielska

Źródło:

Energa

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Redaktor prowadząca miesięczników "Ochrona danych osobowych" i "Dokumentacja ODO", redaktor portalu PoradyODO.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Szkolenie prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

11 października 2018 r. w Warszawie

Więcej informacji >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy nieterminowa realizacja robót to powód zatrzymania części zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Pytanie: Gmina zawarła umowę z partnerem prywatnym na realizację robót budowlanych i utrzymanie obiektów. Czy jeżeli wykonawca nie wywiązał się w terminie z realizacji robót, wówczas zamawiający musi zatrzymać wniesione przez...

Czytaj więcej »
Kiedy warto przystąpić do odwołania?

Pytanie: Moja oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z uwagi na to że jej treść nie odpowiadała treści siwz. Nie złożyłem w tej sprawie odwołania. W postępowaniu z analogicznego powodu została...

Czytaj więcej »

Aktualności

UZP pomaga bezbłędnie i sprawnie zamówić usługi społeczne
Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie WWW opinię prawną dotyczącą zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej progom z art. 138g ustawy Pzp lub je przekraczającej. Zagadnienia te potraktował na tyle...
Od 19 września br. zmiany w przesłankach unieważnienia postępowania – bądź na bieżąco
Wprowadzone w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp nowe rozwiązanie daje zamawiającym możliwość unieważnienia postępowania we wszystkich przypadkach nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Nowy...
Wykonawca, który w sposób zawiniony wprowadza zamawiającego w błąd, może być wykluczony z procedury
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające go w błąd, jeśli mogą mieć one istotny wpływ na jego decyzje podejmowane w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel