Poleć znajomemu

Są chętni do realizacji Farmy Wiatrowej Myślino

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano:
zakład przemysłowy

Siedem firm jest zainteresowanych udziałem w przetargu ogłoszonym przez firmę Energa na dostawę, montaż i uruchomienie turbin wiatrowych w ramach projektu Farma Wiatrowa Myślino. Postępowanie jest prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Swoje oferty w postępowaniu złożyli wykonawcy z różnych krajów: Vestas-Poland, juwi Energia Odnawialna, niemieckie Vensys Energy, Enercon i REpower System, General Electric International z USA oraz konsorcjum złożone z hiszpańskiej Gamesa Eolica i Gamesa Wind Poland. Spośród nich zamawiający wybierze pięciu wykonawców, którzy zostaną zaproszeniu do złożenia ofert wstępnych. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty mają być brane pod uwagę wskaźniki ekonomiczne (95%) oraz cena (5%).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 10 fabrycznie nowych, kompletnie wyposażonych siłowni wiatrowych dla Farmy Wiatrowej Myślino. Ich łączna zainstalowana moc nie może być mniejsza niż 20 MW, ale też nie większa niż 25 MW. Maksymalna wysokość wieży ponad poziom terenu ma wynosić 110 metrów; maksymalna wysokość wieży wraz wirnikiem w jego skrajnej pozycji pionowej – 160 metrów ponad poziomem terenu, a maksymalna średnica wirnika turbiny – 100 metrów.

Wykonawca dostarczy również oraz zainstaluje system zdalnego sterowania oraz systemu monitorującego i zbierającego dane. System ten musi zapewnić utrzymywanie parametrów technicznych farmy. Dodatkowo firma, która wygra przetarg przeprowadzi testy ruchowe oraz próby odbiorcze zamontowanych siłowni wiatrowych.

Zamawiający wymaga także, aby udział towarów nie pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców nie przekraczał 50%.

Wybrany wykonawca ma zrealizować zamówienie w przeciągu 47 miesięcy. Przez kolejnych 36 miesięcy będzie również świadczył usługi serwisu gwarancyjnego.

Jest to już kolejny przetarg na dostawę turbin Farmy Wiatrowej Myślino. Pierwszy został unieważniony w sierpniu, gdyż nie złożono w nim żadnej oferty. Wcześniej do postępowania spośród kilku oferentów zakwalifikowano tylko Vestas-Poland.

Autor:

Wioleta Szczygielska

Źródło:

Energa

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Redaktor prowadząca miesięczników "Ochrona danych osobowych" i "Dokumentacja ODO", redaktor portalu PoradyODO.pl
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Zapisz się na webinarium!

Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich oraz doświadczenia zdobytego w konsorcjum

Wnioski z orzeczeń KIO i TSUE     

23 stycznia (wtorek), godz. 11

transmisja online

Zarezerwuj miejsce >> 

Porady

Reguły publikacji ogłoszenia w przypadku unieważnienia postępowania „unijnego”

Pytanie: Zamawiający unieważnił postępowanie o wartości powyżej progów unijnych. Czy ma obowiązek publikacji informacji o unieważnieniu w TED?

Czytaj więcej »
Unieważnienie przetargu z uwagi na brak dofinansowania nie dotyczy środków krajowych

Pytanie: Chcemy ogłosić przetarg nieograniczony na zakup wozów strażackich z możliwością składania ofert częściowych, ponieważ zamierzamy kupić dwa auta. Na jedno z nich staramy się o dofinansowanie ze środków krajowych...

monika-winsche
Monika Winsche
16.01.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Zasada pisemności w praktyce – orzeczenie KIO
Za podpis uważa się niepowtarzalny znak graficzny, charakterystyczny dla danej osoby, indywidualizujący w obrocie prawnym osobę, która go składa i wywodzący się od jej imienia i nazwiska. Podpis ma określony cel – jest potwierdzeniem złożonego...
Oczywiste pomyłki w ofercie podlegają bezwzględnej poprawie
Podanie w ofercie niewłaściwych jednostek miary - tj. „mm”, a nie wymaganych w siwz „ml”, przy określeniu pojemności asortymentu, wpisuje się w kategorię pomyłki pisarskiej, która winna być poprawiona w trybie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp...
Jak właściwie realizować zamówienia współfinansowane ze środków UE – część I
Perspektywa 2014–2020 jest w pełni realizacji. Wiele podmiotów otrzymuje środki z Unii Europejskiej przeznaczone na realizację konkretnego celu. Na co szczególnie uważać przy procedurze zawierania umowy współfinansowanej? Jakich błędów się...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel