Poleć znajomemu

Są chętni do realizacji Farmy Wiatrowej Myślino

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano:
zakład przemysłowy

Siedem firm jest zainteresowanych udziałem w przetargu ogłoszonym przez firmę Energa na dostawę, montaż i uruchomienie turbin wiatrowych w ramach projektu Farma Wiatrowa Myślino. Postępowanie jest prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Swoje oferty w postępowaniu złożyli wykonawcy z różnych krajów: Vestas-Poland, juwi Energia Odnawialna, niemieckie Vensys Energy, Enercon i REpower System, General Electric International z USA oraz konsorcjum złożone z hiszpańskiej Gamesa Eolica i Gamesa Wind Poland. Spośród nich zamawiający wybierze pięciu wykonawców, którzy zostaną zaproszeniu do złożenia ofert wstępnych. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty mają być brane pod uwagę wskaźniki ekonomiczne (95%) oraz cena (5%).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 10 fabrycznie nowych, kompletnie wyposażonych siłowni wiatrowych dla Farmy Wiatrowej Myślino. Ich łączna zainstalowana moc nie może być mniejsza niż 20 MW, ale też nie większa niż 25 MW. Maksymalna wysokość wieży ponad poziom terenu ma wynosić 110 metrów; maksymalna wysokość wieży wraz wirnikiem w jego skrajnej pozycji pionowej – 160 metrów ponad poziomem terenu, a maksymalna średnica wirnika turbiny – 100 metrów.

Wykonawca dostarczy również oraz zainstaluje system zdalnego sterowania oraz systemu monitorującego i zbierającego dane. System ten musi zapewnić utrzymywanie parametrów technicznych farmy. Dodatkowo firma, która wygra przetarg przeprowadzi testy ruchowe oraz próby odbiorcze zamontowanych siłowni wiatrowych.

Zamawiający wymaga także, aby udział towarów nie pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców nie przekraczał 50%.

Wybrany wykonawca ma zrealizować zamówienie w przeciągu 47 miesięcy. Przez kolejnych 36 miesięcy będzie również świadczył usługi serwisu gwarancyjnego.

Jest to już kolejny przetarg na dostawę turbin Farmy Wiatrowej Myślino. Pierwszy został unieważniony w sierpniu, gdyż nie złożono w nim żadnej oferty. Wcześniej do postępowania spośród kilku oferentów zakwalifikowano tylko Vestas-Poland.

Autor:

Wioleta Szczygielska

Źródło:

Energa

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Redaktor prowadząca miesięczników "Ochrona danych osobowych" i "Dokumentacja ODO", redaktor portalu PoradyODO.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Oglądaj webinarium!

Zamówienia in-house 

Praktyka i orzecznictwo

20 czerwca (środa)

Transmisja online na żywo o godz. 11

Oglądaj już dziś >> 

Porady

Czy wolno unieważnić postępowanie z powodu niezgodności ogłoszenia i siwz?

Pytanie: Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu dofinansowanym ze środków unijnych. Złożono jedną ofertę, która mieści się w kwocie przeznaczonej na zamówienie. Po otwarciu ofert pracownik...

Czytaj więcej »
Zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa musi być uzasadnione

Pytanie: W postępowaniu dwóch oferentów korzysta z potencjału technicznego i zawodowego tego samego podmiotu trzeciego. W pierwszej ofercie zobowiązanie tego podmiotu wraz z jego dokumentami, wykazem robót (w tym dwie roboty na...

monika-winsche
Monika Winsche
20.06.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Negocjacje bez ogłoszenia – 6 ważnych pytań o reguły ich prowadzenia, które pomogą Ci w Twoim postępowaniu
Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Nie każdy jednak element...
Użycie sformułowania o ogólnym charakterze nie musi świadczyć o niejednoznacznym opisie przedmiotu zamówienia
Pojęcia takie jak „dobry stan techniczny i estetyczny” wobec wskazania w OPZ obowiązku utrzymania urządzeń w stanie nie gorszym niż pierwotny (np. konieczność usuwania ulotek, reklam, graffiti i innych) nie są nadmiernie nieprecyzyjne (wyrok...
KIO o zasadach łączenia potencjałów konsorcjantów
Istotą wspólnego ubiegania się o zamówienie jest łączenie potencjałów kilku wykonawców, które w sumie pozwalają wykazać fakt dysponowania kwalifikacjami odpowiednimi w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przepisy wynikające z art. 23 ust. 5...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel