Poleć znajomemu

Rażąco niską cenę trzeba wyjaśnić już na wezwanie zamawiającego a nie dopiero przed KIO

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano:
a001062af905141f8ed493c39fdd6e34dc35ed77-medium

Informacje i dowody przedstawione przez wykonawcę muszą być znane zamawiającemu na konkretnym etapie postępowania przetargowego, celem umożliwienia mu podjęcia decyzji, co do ewentualnego przyjęcia oferty lub jej odrzucenia, a nie dopiero przedstawiane na rozprawie przed KIO (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 17 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 34/18).

W ramach kognicji Krajowej Izby Odwoławczej mieści się ocena czynności zamawiającego w kontekście przywołanych w ramach rozpoznawanego środka ochrony prawnej okoliczności faktycznych i adekwatnych do zaskarżonej czynności przepisów, stanowiących wzorce kontroli dla czynności podejmowanych w toku procedury. Rozprawa nie może stanowić kontynuacji procedury wyjaśniającej w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp skoro postępowanie odwoławcze przed KIO stanowi ocenę zakończonej już procedury wyjaśniającej na okoliczność zaoferowania rażąco niskiej ceny (por. m.in. wyrok KIO z 16 grudnia 2010 r. sygn. akt KIO 2604/10).

Izba ocenia treść wyjaśnień, jakimi dysponował zamawiający oraz czynność ich oceny przez zamawiającego, nie zaś dodatkowe wyjaśnienia przedstawione przed Izbą. Za wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt IV Ca 1299/09) należy stwierdzić, że składanie przez skarżącego dopiero na rozprawie, dodatkowych wyjaśnień i przedstawianie przed KIO nowych argumentów w celu wykazania prawidłowości zaoferowanej ceny, nie może być wzięte pod uwagę ani przez KIO ani tym bardziej przez Sąd Okręgowy.

Ocenie Izby podlega czynność oceny przez zamawiającego wyjaśnień złożonych przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego w związku z podejrzeniem rażąco niskiej ceny oferty.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

 RODO w zamówieniach publicznych

Nowe obowiązki. Wdrożenie. Przetwarzanie danych

17 maja (czwartek), godz. 10

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

Porady

Kosztorys ofertowy w przypadku ryczałtu jest zbędnym dokumentem

Pytanie: Czy zamawiający w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną rozliczaną ryczałtowo może żądać od wykonawców złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego? Chcielibyśmy go wykorzystać do obliczenia należytego...

Czytaj więcej »
Wadium wpłacone gotówką w kasie banku należy uznać za właściwie wniesione

Pytanie: Jeden z wykonawców składających ofertę w przetargu nieograniczonym złożył wadium w formie wpłaty gotówkowej w banku w dniu otwarcia ofert. Brzmienie nowego art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp budzi nasze wątpliwości. Czy...

Krzysztof Hodt
20.04.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Do zadań okresowych i nienormowanych nie należy wymagać umowy o pracę
Wymóg zatrudniania osób na umowę o pracę powinien dotyczyć zadań ciągłych odpowiadających charakterowi umowy o pracę, a nie takich które mają charakter okresowy i nienormowany (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 maja 2017 r., sygn. akt KIO...
Praktyczne skutki reformy Prawa ochrony danych osobowych dla zamawiających i wykonawców, cz. II
Mimo, że nowa ustawa o ochronie danych osobowych, jest dopiero w trakcie jej uchwalania, już dziś wywołuje kontrowersje i niepokój wśród zamawiających i wykonawców. Czekają nas nowe obowiązki formalne i dokumentacyjne w postępowaniach w...
Wykonawca zawsze musi mieć możliwość naprawienia braku bądź nieścisłości w dokumentach
Do naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dochodzi wówczas, gdy zamawiający, bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań i brak podstaw wykluczenia, dokona czynności wykluczenia...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel