Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Rażąco niską cenę trzeba wyjaśnić już na wezwanie zamawiającego a nie dopiero przed KIO

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 16 kwietnia 2018

Informacje i dowody przedstawione przez wykonawcę muszą być znane zamawiającemu na konkretnym etapie postępowania przetargowego, celem umożliwienia mu podjęcia decyzji, co do ewentualnego przyjęcia oferty lub jej odrzucenia, a nie dopiero przedstawiane na rozprawie przed KIO (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 17 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 34/18).

W ramach kognicji Krajowej Izby Odwoławczej mieści się ocena czynności zamawiającego w kontekście przywołanych w ramach rozpoznawanego środka ochrony prawnej okoliczności faktycznych i adekwatnych do zaskarżonej czynności przepisów, stanowiących wzorce kontroli dla czynności podejmowanych w toku procedury. Rozprawa nie może stanowić kontynuacji procedury wyjaśniającej w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp skoro postępowanie odwoławcze przed KIO stanowi ocenę zakończonej już procedury wyjaśniającej na okoliczność zaoferowania rażąco niskiej ceny (por. m.in. wyrok KIO z 16 grudnia 2010 r. sygn. akt KIO 2604/10).

Izba ocenia treść wyjaśnień, jakimi dysponował zamawiający oraz czynność ich oceny przez zamawiającego, nie zaś dodatkowe wyjaśnienia przedstawione przed Izbą. Za wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt IV Ca 1299/09) należy stwierdzić, że składanie przez skarżącego dopiero na rozprawie, dodatkowych wyjaśnień i przedstawianie przed KIO nowych argumentów w celu wykazania prawidłowości zaoferowanej ceny, nie może być wzięte pod uwagę ani przez KIO ani tym bardziej przez Sąd Okręgowy.

Ocenie Izby podlega czynność oceny przez zamawiającego wyjaśnień złożonych przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego w związku z podejrzeniem rażąco niskiej ceny oferty.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Udzielanie zamówień do 30 tys. euro współfinansowanych z UE

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

1 kwietnia (poniedziałek), Warszawa

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy łączyć wartości różnych robót budowlanych prowadzonych w jednym obiekcie budowlanym?

Pytanie: Czy wszystkie roboty budowlane planowane do wykonania na jednym budynku tj. elektryczne, dekarskie, instalacyjne i inne należy sumować, żeby określić ich wartość? Jeżeli miałyby być potraktowane osobno, nie...

Czytaj więcej »
Wykonawca przestał być podatnikiem VAT – jak rozliczać umowę?

Pytanie: Dnia 7 listopada 2018 r. podpisaliśmy umowę na usługi ochrony obiektów w 2019 roku. Przed jej podpisaniem wykonawca został sprawdzony w rejestrze Krajowej Administracji Skarbowej, czy jest czynnym podatnikiem VAT i na...

Czytaj więcej »

Aktualności

Uzupełniany dokument może być opatrzony datą późniejszą niż termin składania ofert
W orzecznictwie Izby, w zakresie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, jest prezentowany pogląd, zgodnie z którym oświadczenie to powinno być aktualne na dzień składania ofert. Jednak kwestii tej nie należy mylić z datą...
Propozycje zapisów umów równoważące pozycje stron kontraktu w sprawie zamówienia publicznego, nowa procedura koncyliacyjna oraz uproszczenia proceduralne – m.in. o tych zmianach przewidywanych w nowym Prawie zamówień publicznych mówił 27 lutego br...
18.03.2019 Czytaj więcej »
Pewien wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. Wątpliwość zamawiającego dotyczyła wykazanego przez oferenta doświadczenia w realizacji dostaw. Zamawiający dociekał, czy wykonawca wykazywał jedną dostawę do...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel