Poleć znajomemu

Rażąco niską cenę trzeba wyjaśnić już na wezwanie zamawiającego a nie dopiero przed KIO

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 16 kwietnia 2018
a001062af905141f8ed493c39fdd6e34dc35ed77-medium

Informacje i dowody przedstawione przez wykonawcę muszą być znane zamawiającemu na konkretnym etapie postępowania przetargowego, celem umożliwienia mu podjęcia decyzji, co do ewentualnego przyjęcia oferty lub jej odrzucenia, a nie dopiero przedstawiane na rozprawie przed KIO (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 17 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 34/18).

W ramach kognicji Krajowej Izby Odwoławczej mieści się ocena czynności zamawiającego w kontekście przywołanych w ramach rozpoznawanego środka ochrony prawnej okoliczności faktycznych i adekwatnych do zaskarżonej czynności przepisów, stanowiących wzorce kontroli dla czynności podejmowanych w toku procedury. Rozprawa nie może stanowić kontynuacji procedury wyjaśniającej w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp skoro postępowanie odwoławcze przed KIO stanowi ocenę zakończonej już procedury wyjaśniającej na okoliczność zaoferowania rażąco niskiej ceny (por. m.in. wyrok KIO z 16 grudnia 2010 r. sygn. akt KIO 2604/10).

Izba ocenia treść wyjaśnień, jakimi dysponował zamawiający oraz czynność ich oceny przez zamawiającego, nie zaś dodatkowe wyjaśnienia przedstawione przed Izbą. Za wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt IV Ca 1299/09) należy stwierdzić, że składanie przez skarżącego dopiero na rozprawie, dodatkowych wyjaśnień i przedstawianie przed KIO nowych argumentów w celu wykazania prawidłowości zaoferowanej ceny, nie może być wzięte pod uwagę ani przez KIO ani tym bardziej przez Sąd Okręgowy.

Ocenie Izby podlega czynność oceny przez zamawiającego wyjaśnień złożonych przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego w związku z podejrzeniem rażąco niskiej ceny oferty.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Upewnij się, czy masz obowiązek powołać zespół do nadzoru nad realizacją zamówienia

Pytanie: Czy w art. 20a ustawy Pzp, który stanowi „W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, do nadzoru nad realizacją...

Czytaj więcej »
Zamówienia unijne – jak wydać zaoszczędzone środki?

Pytanie: Realizujemy projekt unijny, w ramach którego były zaplanowane kursy dla uczniów, np. kurs menedżera gastronomii, florysty itp. Z szacowania dokonanego dla wszystkich zaplanowanych w projekcie kursów wynikało, że należy...

agata-smerd
Agata Smerd
26.09.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Jakie skutki ma skrótowe podanie nazwy wykonawcy w zawiadomieniu o wyborze jego oferty?
Czynność wyboru najkorzystniejszej oferty jest działaniem pierwotnym w stosunku do zawiadomienia o jej dokonaniu. Zawiadomienie to ma charakter jedyne informacyjny (wyrok KIO z 9 sierpnia 2018 r., sygn. akt  KIO 1459/18).
Nowy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Dnia 13 września br. odwołano dotychczasową prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzatę Stręciwilk. Zastąpił ją dotychczasowy wiceprezes Urzędu Hubert Nowak.
25.09.2018 Czytaj więcej »
Zamówienia sektorowe – katalog ułatwień proceduralnych i ważnych uprawnień zamawiającego
Zamówienie sektorowe realizowane jest w celu wykonania jednego z rodzajów działalności, prowadzonej w sektorach wydobywczych, gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Zamówienia sektorowe są obłożone mniejszym rygorem...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel