Poleć znajomemu

Rażąco niską cenę trzeba wyjaśnić już na wezwanie zamawiającego a nie dopiero przed KIO

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano:
a001062af905141f8ed493c39fdd6e34dc35ed77-medium

Informacje i dowody przedstawione przez wykonawcę muszą być znane zamawiającemu na konkretnym etapie postępowania przetargowego, celem umożliwienia mu podjęcia decyzji, co do ewentualnego przyjęcia oferty lub jej odrzucenia, a nie dopiero przedstawiane na rozprawie przed KIO (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 17 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 34/18).

W ramach kognicji Krajowej Izby Odwoławczej mieści się ocena czynności zamawiającego w kontekście przywołanych w ramach rozpoznawanego środka ochrony prawnej okoliczności faktycznych i adekwatnych do zaskarżonej czynności przepisów, stanowiących wzorce kontroli dla czynności podejmowanych w toku procedury. Rozprawa nie może stanowić kontynuacji procedury wyjaśniającej w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp skoro postępowanie odwoławcze przed KIO stanowi ocenę zakończonej już procedury wyjaśniającej na okoliczność zaoferowania rażąco niskiej ceny (por. m.in. wyrok KIO z 16 grudnia 2010 r. sygn. akt KIO 2604/10).

Izba ocenia treść wyjaśnień, jakimi dysponował zamawiający oraz czynność ich oceny przez zamawiającego, nie zaś dodatkowe wyjaśnienia przedstawione przed Izbą. Za wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt IV Ca 1299/09) należy stwierdzić, że składanie przez skarżącego dopiero na rozprawie, dodatkowych wyjaśnień i przedstawianie przed KIO nowych argumentów w celu wykazania prawidłowości zaoferowanej ceny, nie może być wzięte pod uwagę ani przez KIO ani tym bardziej przez Sąd Okręgowy.

Ocenie Izby podlega czynność oceny przez zamawiającego wyjaśnień złożonych przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego w związku z podejrzeniem rażąco niskiej ceny oferty.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Podział zamówienia na części 

Zasady. Wartość szacunkowa. Warunki udziału

24 lipca (środa) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Kiedy wolno połączyć dostawy, usługi i roboty budowlane?

Pytanie: Otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Zdrowia na tomograf komputerowy. Czy możemy przeprowadzić jedno postępowanie na dostawę tomografu, usługę teleradiologii i wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach będących w stanie...

Czytaj więcej »
Status SPZOZ jako zamawiającego – sprawdź, jak wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pytanie: Reprezentuję samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – szpital powiatowy. Jaki rodzaj zamawiającego zaznaczyć w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia na stronie BZP w sekcji I.2?

Czytaj więcej »

Aktualności

Konsorcjum w postępowaniu – zasady stawiania warunków i łączenia potencjałów konsorcjantów, cz. I
Jeśli wymogi zamawiającego w postępowaniu nie pozwalają wykonawcy ubiegać się o zamówienie, rozwiązaniem może być zawiązanie konsorcjum. Połączenie potencjałów jest nierzadko jedynym sposobem na zdobycie publicznego kontraktu. Ale uwaga! Nie...
Termin na złożenie wyjaśnienia dotyczącego rażąco niskiej ceny jest nieprzywracalny
Złożenie przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty po upływie terminu wyznaczonego przez zamawiającego należy traktować na równi z sytuacją, w której wyjaśnienia w ogóle nie zostały złożone, co  skutkuje odrzuceniem oferty...
Jasna i czytelna komunikacja z wykonawcą – zamawiający musi o niej pamiętać
W zawiadomieniu o wykluczeniu wykonawcy z postępowania zamawiający powinien precyzyjnie opisać swoją motywację, odnosząc się do treści przedłożonych dokumentów. Przeciwne jego działanie narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp (wyrok Krajowej...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel