Poleć znajomemu

Niejasne zapisy siwz trzeba interpretować na korzyść wykonawców

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 11 września 2018
4233b248a2809cbbfe9fa7157bbe60c5161bf12a-small

Powszechnie przyjętą w praktyce zamówień publicznych zasadą jest interpretacja wszelkich niejasności, dwuznaczności i niezgodności postanowień siwz na korzyść wykonawcy. Wykluczenie go z postępowania z powodu niespełnienia warunków udziału może nastąpić wyłącznie na podstawie jasno brzmiących postanowień ogłoszenia i specyfikacji (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 6 czerwca 2018 r., sygn. akt KIO 985/18).

KIO przypomniała w swoim wyroku stanowisko Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, który podkreślił w orzeczeniu z 10 maja 2017 r. (sygn. akt VIII Ga 43/17), że w nauce prawa, a także w orzecznictwie ugruntowane jest stanowisko, zgodnie z którym zamawiający nie może wywodzić negatywnych skutków prawnych dla ubiegającego się o udzielenie zamówienia wykonawcy w postaci odrzucenia jego oferty, jeżeli siwz nie zawiera wyraźnych i jednoznacznych wymagań dotyczących treści oferty.

Odrzucenie oferty, a także wykluczenie wykonawcy skutkujące uznaniem oferty za odrzuconą może  nastąpić tylko wówczas, gdy niezgodność z treścią siwz jest niewątpliwa. Zasadą bowiem powinno być takie interpretowanie i ocenianie ofert wykonawców, aby w ramach regulacji dotyczących zamówień publicznych w pierwszej kolejności dążyć do ich utrzymania w postępowaniu. Krajowa Izba Odwoławcza w pełni zgodziła się z tym stanowiskiem.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Słowa kluczowe:
wymogi siwzzapisy siwz
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia na roboty budowlane 

Specyfika postępowania

Transmisja live

23 listopada (piątek), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Reguły korzystania z doświadczenia w realizacji prac w roli podwykonawcy

Pytanie: Czy wykonawca powołując się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, może wskazać robotę budowlaną, w której podmiot trzeci brał udział jako podwykonawca?

Czytaj więcej »
Zamówienia poniżej 30.000 euro – pamiętaj o zasadach związanych z dyscypliną finansów publicznych

Pytanie: W regulaminie zlecania zamówień do 30.000 euro mamy zapis, że do kwoty 50.000 zł netto wolno nam negocjować z jednym wykonawcą bez procedury opisanej w regulaminie. Jednocześnie szacując wartość zamówienia, stosujemy...

Czytaj więcej »

Aktualności

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia – 8 ważnych aspektów, o których trzeba pamiętać
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest w swym złożeniu jawne, a zamawiający ma prawo ograniczyć dostęp do informacji z nim związanych tylko w przypadkach określonych w ustawie. Pełna jawność procedur sprawiła, że każdy zainteresowany...
Kiedy warunek jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, a kiedy nie?
Ocena proporcjonalności określonego warunku udziału w postępowaniu musi być dokonywana przez pryzmat konkretnego przedmiotu zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 10 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1481/18).
Planowane zmiany Pzp w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Dnia 14 czerwca 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO). Zmianom mają ulec ustawowe regulacje związane z zasadą...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel