Poleć znajomemu

Nie wolno uzupełnić arkusza cenowego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano:
200e94b3da876ca20ce66610492652adbb0af713-medium

Zamawiający nie jest uprawniony do uzupełniania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dokumentów, które w istocie stanowią treść oferty i nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Arkusz cenowy stanowi treść oferty i zawiera elementy przedmiotowo istotne – essentialia negotii, to jest ceny jednostkowe i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem zaoferowanego asortymentu produktu. Wobec tego nie podlega on uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Takie uzupełnienie stanowiłoby niedopuszczalną zmianę treści oferty, o której mowa w art. 87 ust. 1 zd. 2 ustawy Pzp (wyrok KIO z 23 czerwca 2017 r., sygn. akt KIO 1104/17).

Arkusz cenowy jako część oferty nie mieści się w kategorii oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji.
Ponadto w ocenie Izby arkusz cenowy nie stanowi innego dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania.

Prezentując inną wykładnię, należałoby przyjąć, że również takie dokumenty przedmiotowo istotne, jak przykładowo formularz cenowy, harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia czy gwarancja wadialna mogą być uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, co byłoby równoznaczne z możliwością zmiany treści oferty i dopuszczalnością prowadzenia negocjacji.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole
Słowa kluczowe:
arkuszecena
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

 Elektronizacja zamówień publicznych 

Sprawdź, co Cię czeka już w kwietniu!

22 marca (czwartek), godz. 10

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

Porady

Zakup koparki a wymogi związane z użytkowaniem przedmiotu przez osoby niepełnosprawne

Pytanie: Zamierzamy zamówić koparkę, która będzie obsługiwana przez pełnosprawną osobę. Opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem art. 29 ust. 5 ustawy Pzp może spowodować, że zamawiający zostanie zmuszony nabyć pojazd z...

monika-winsche
Monika Winsche
16.03.2018
Czytaj więcej »
Zakup książek przez zamawiającego – skorzystaj ze wskazówek zawartych w opinii UZP

Pytanie: Zamawiający prowadzi zgodnie z posiadanym statutem sprzedaż wydawnictw (swoich i cudzych). Aby zaopatrzyć swoją księgarnię, zawiera z różnymi podmiotami (instytucjami kultury, fundacjami, wydawnictwami – wydawcami...

Czytaj więcej »

Aktualności

Wykonawca ma obowiązek wykazać równoważność oferowanych rozwiązań
Wykonawca nie może ograniczyć się de facto do oświadczeń, że poszczególne wymagania są spełnione, nie załączając dokumentów potwierdzających zgodność oferowanego systemu z opisem przyjętym w dokumentacji technicznej (wyrok Krajowej Izby...
Zamówienia w DPS – jak właściwie szacować wartość zamówienia na dostawę leków i ustalać kryteria oceny ofert?
Zamówienie na dostawę leków może mieć charakter dostawy powtarzającej się okresowo. O tym, jak rozumieć to pojęcie i w jaki sposób właściwie określić wartość zamówień na dostawy leków, piszemy w artykule. Upewnij się, czy dom pomocy społecznej...
KIO o zasadzie jednokrotnego wezwania do uzupełnienia danego dokumentu
Zastosowanie instytucji wezwania do uzupełnienia dokumentów powinno zawsze być interpretowane w świetle zasad równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 11 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel