Poleć znajomemu

Nadal można zgłaszać wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Alpine Bau GmbH w Austrii

Dodano:
składanie dokumentów

Termin na składanie wniosków prawdopodobnie będzie przedłużony aż do początku 2014 roku.

Zgłaszanie wierzytelności wobec upadłej firmy było możliwe do 16 sierpnia 2013 r. Jednak ze względu na fakt, że zarządca majątku upadłego przedsiębiorstwa nie rozpoczął jeszcze podziału majątku i jest również mało prawdopodobne, aby nastąpiło to przed końcem roku 2013, to wszystkie firmy, których należności nie zostały spłacone przez Alpine Bau nadal mogą zgłaszać swoje wierzytelności, zarówno spornych, jak i tych, w stosunku do których istnieje szansa uregulowania. Wnioski trzeba złożyć w formie pisemnej określając wysokość wierzytelności. Kwotę podaje się w euro stosując kurs wymiany EUR/PLN z dnia otwarcia postępowania, tj. z dnia 19 czerwca 2013 r. (1 EUR = 4,2598 PLN).

Szczegółowe informacje na temat sposobu złożenia wniosku, pozyskania odpowiedniego formularza oraz wysokości opłat, jakie musi ponieść wierzyciel można znaleźć na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło:

www.gddkia.gov.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Oglądaj webinarium!

Zamówienia in-house 

Praktyka i orzecznictwo

20 czerwca (środa)

Transmisja online na żywo o godz. 11

Oglądaj już dziś >> 

Porady

Czy wolno unieważnić postępowanie z powodu niezgodności ogłoszenia i siwz?

Pytanie: Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu dofinansowanym ze środków unijnych. Złożono jedną ofertę, która mieści się w kwocie przeznaczonej na zamówienie. Po otwarciu ofert pracownik...

Czytaj więcej »
Zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa musi być uzasadnione

Pytanie: W postępowaniu dwóch oferentów korzysta z potencjału technicznego i zawodowego tego samego podmiotu trzeciego. W pierwszej ofercie zobowiązanie tego podmiotu wraz z jego dokumentami, wykazem robót (w tym dwie roboty na...

monika-winsche
Monika Winsche
20.06.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Negocjacje bez ogłoszenia – 6 ważnych pytań o reguły ich prowadzenia, które pomogą Ci w Twoim postępowaniu
Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Nie każdy jednak element...
Użycie sformułowania o ogólnym charakterze nie musi świadczyć o niejednoznacznym opisie przedmiotu zamówienia
Pojęcia takie jak „dobry stan techniczny i estetyczny” wobec wskazania w OPZ obowiązku utrzymania urządzeń w stanie nie gorszym niż pierwotny (np. konieczność usuwania ulotek, reklam, graffiti i innych) nie są nadmiernie nieprecyzyjne (wyrok...
KIO o zasadach łączenia potencjałów konsorcjantów
Istotą wspólnego ubiegania się o zamówienie jest łączenie potencjałów kilku wykonawców, które w sumie pozwalają wykazać fakt dysponowania kwalifikacjami odpowiednimi w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przepisy wynikające z art. 23 ust. 5...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel