Poleć znajomemu

Nadal można zgłaszać wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Alpine Bau GmbH w Austrii

Dodano: 23 września 2013
składanie dokumentów

Termin na składanie wniosków prawdopodobnie będzie przedłużony aż do początku 2014 roku.

Zgłaszanie wierzytelności wobec upadłej firmy było możliwe do 16 sierpnia 2013 r. Jednak ze względu na fakt, że zarządca majątku upadłego przedsiębiorstwa nie rozpoczął jeszcze podziału majątku i jest również mało prawdopodobne, aby nastąpiło to przed końcem roku 2013, to wszystkie firmy, których należności nie zostały spłacone przez Alpine Bau nadal mogą zgłaszać swoje wierzytelności, zarówno spornych, jak i tych, w stosunku do których istnieje szansa uregulowania. Wnioski trzeba złożyć w formie pisemnej określając wysokość wierzytelności. Kwotę podaje się w euro stosując kurs wymiany EUR/PLN z dnia otwarcia postępowania, tj. z dnia 19 czerwca 2013 r. (1 EUR = 4,2598 PLN).

Szczegółowe informacje na temat sposobu złożenia wniosku, pozyskania odpowiedniego formularza oraz wysokości opłat, jakie musi ponieść wierzyciel można znaleźć na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło:

www.gddkia.gov.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Szkolenie prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

11 października 2018 r. w Warszawie

Więcej informacji >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy nieterminowa realizacja robót to powód zatrzymania części zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Pytanie: Gmina zawarła umowę z partnerem prywatnym na realizację robót budowlanych i utrzymanie obiektów. Czy jeżeli wykonawca nie wywiązał się w terminie z realizacji robót, wówczas zamawiający musi zatrzymać wniesione przez...

Czytaj więcej »
Kiedy warto przystąpić do odwołania?

Pytanie: Moja oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z uwagi na to że jej treść nie odpowiadała treści siwz. Nie złożyłem w tej sprawie odwołania. W postępowaniu z analogicznego powodu została...

Czytaj więcej »

Aktualności

UZP pomaga bezbłędnie i sprawnie zamówić usługi społeczne
Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie WWW opinię prawną dotyczącą zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej progom z art. 138g ustawy Pzp lub je przekraczającej. Zagadnienia te potraktował na tyle...
Od 19 września br. zmiany w przesłankach unieważnienia postępowania – bądź na bieżąco
Wprowadzone w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp nowe rozwiązanie daje zamawiającym możliwość unieważnienia postępowania we wszystkich przypadkach nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Nowy...
Wykonawca, który w sposób zawiniony wprowadza zamawiającego w błąd, może być wykluczony z procedury
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające go w błąd, jeśli mogą mieć one istotny wpływ na jego decyzje podejmowane w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel