Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

KIO przypomina o ważnych zasadach opisu przedmiotu zamówienia

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 3 września 2019
opis przedmiotu zamówienia

Brak wyczerpujących informacji o przedmiocie zamówienia i wszelkich okolicznościach mających wpływ na sporządzenie oferty stanowi naruszenie uczciwej konkurencji poprzez pozbawienie możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 4 lipca 2019 r., sygn. akt  KIO 1129/19).

Oceniając kwestię naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, należy mieć na uwadze, że celem tego przepisu jest wyeliminowanie elementu niepewności wykonawców co do oczekiwań zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia i zagwarantowanie im wiedzy niezbędnej do prawidłowego przygotowania oferty i wykonania zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany opisać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia na tyle wyczerpująco, aby każdy wykonawca miał pewność, czego zamawiający oczekuje i w jaki sposób zrealizować te wymogi.

Z kolei w świetle art. 29 ust. 2 ustawy Pzp swoboda zamawiającego w określaniu cech przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji jest ograniczona koniecznością zachowania w postępowaniu uczciwej konkurencji. Z jednej strony oczywiste jest, że określenie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia należy do zamawiającego, który jest gospodarzem postępowania i przyszłym nabywcą określonych towarów czy usług.

Konieczności zachowania uczciwej konkurencji nie można utożsamiać z nakazem umożliwienia złożenia oferty przez jak najszerszy krąg wykonawców w oderwaniu od potrzeb zamawiającego. Z drugiej jednak strony niedopuszczalny jest taki opis przedmiotu zamówienia, który bezzasadnie ogranicza możliwość złożenia ofert wykonawcom mającym wszelkie kwalifikacje i możliwości jego wykonania, a nie mogą złożyć oferty z uwagi na brak informacji, które są dla nich niezbędne, aby przedmiot zamówienia zrealizować.

Więcej na temat poprawnego opisywania przedmiotu zamówienia przeczytasz m.in. w artykułach:

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium!

Rozwiąż problemy pojawiające się w praktycznym stosowaniu komunikacji elektronicznej 

Transmisja online

22 stycznia (środa), godz. 10-11

Oglądaj >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Wymogi prawne przy zmianie podwykonawcy w trakcie wykonywania umowy

Pytanie: Wykonawca na etapie składania ofert przedstawił zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia mu wymaganej w warunkach udziału w postępowaniu wiedzy i doświadczenia. Jednocześnie podmiot ten stał się podwykonawcą...

Czytaj więcej »
Czy najem sali na szkolenie podlega ustawie Pzp?

Pytanie: W jakiej procedurze udzielić zamówienia realizowanego ze środków UE, którego przedmiotem jest tylko wynajem sali szkoleniowej bez żadnych dodatkowych usług? Wartość zamówienia przekracza 30.000 euro. Czy można...

Czytaj więcej »

Aktualności

Czy będą opóźnienia w budowie platformy e-Zamówienia?
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak poinformował na stronie WWW UZP, iż unieważniono postępowanie na wybór wykonawcy, który zbuduje platformę e-Zamówienia. Prezes zapewnia jednocześnie, że „aktualnie nie ma obaw co do przyszłego...
28.01.2020 Czytaj więcej »
Reguły odpowiedzialności zamawiającego za prowadzenie postępowania
Osoby, które wykonują czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą prawną odpowiedzialność za błędy, niedopatrzenia i zaniechania. Odpowiedzialność dotyczy także zamawiającego jako instytucji czy inaczej podmiotu. Poniżej...
Odpowiedzialność za błędy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – jak odpowie kierownik? (cz. III)
Z dwóch poprzednich części artykułu dowiedziałeś się, jak odpowiada zamawiający jako podmiot oraz jak kształtuje się odpowiedzialność osób, które wykonują czynności w przetargu a jednocześnie podlegają regułom dyscypliny finansów publicznych. W...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel