Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

KIO przypomina o ważnych zasadach opisu przedmiotu zamówienia

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 3 września 2019
opis przedmiotu zamówienia

Brak wyczerpujących informacji o przedmiocie zamówienia i wszelkich okolicznościach mających wpływ na sporządzenie oferty stanowi naruszenie uczciwej konkurencji poprzez pozbawienie możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 4 lipca 2019 r., sygn. akt  KIO 1129/19).

Oceniając kwestię naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, należy mieć na uwadze, że celem tego przepisu jest wyeliminowanie elementu niepewności wykonawców co do oczekiwań zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia i zagwarantowanie im wiedzy niezbędnej do prawidłowego przygotowania oferty i wykonania zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany opisać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia na tyle wyczerpująco, aby każdy wykonawca miał pewność, czego zamawiający oczekuje i w jaki sposób zrealizować te wymogi.

Z kolei w świetle art. 29 ust. 2 ustawy Pzp swoboda zamawiającego w określaniu cech przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji jest ograniczona koniecznością zachowania w postępowaniu uczciwej konkurencji. Z jednej strony oczywiste jest, że określenie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia należy do zamawiającego, który jest gospodarzem postępowania i przyszłym nabywcą określonych towarów czy usług.

Konieczności zachowania uczciwej konkurencji nie można utożsamiać z nakazem umożliwienia złożenia oferty przez jak najszerszy krąg wykonawców w oderwaniu od potrzeb zamawiającego. Z drugiej jednak strony niedopuszczalny jest taki opis przedmiotu zamówienia, który bezzasadnie ogranicza możliwość złożenia ofert wykonawcom mającym wszelkie kwalifikacje i możliwości jego wykonania, a nie mogą złożyć oferty z uwagi na brak informacji, które są dla nich niezbędne, aby przedmiot zamówienia zrealizować.

Więcej na temat poprawnego opisywania przedmiotu zamówienia przeczytasz m.in. w artykułach:

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Komisja przetargowa

Organizacja. Działalność. Odpowiedzialność.

 24 września (wtorek), godz. 10-11

Transmisja live

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy oświadczenie o spełnianiu warunków złoży każdy konsorcjant?

Pytanie: Czy w świetle art. 25a ust. 6 ustawy Pzp oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?

Czytaj więcej »
Brak załącznika do oferty z parametrami sprzętu nie zawsze będzie podstawą jej odrzucenia

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę sprzętu informatycznego w reżimie unijnym. W treści siwz znalazły się m.in. następujące zapisy:Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za...

Czytaj więcej »

Aktualności

Pomocnicze działania zakupowe, współpraca z centralnym zamawiającym – ułatwienia w uzyskiwaniu zamówień (cz. I)
Główna zasada wpisana w postanowienia ustawy Pzp wynikająca z jej art. 15 ust. 1 wskazuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Od tej reguły przewidziano jednak wyjątki w postaci narzędzi, które pozwalają...
Zamawiający ma obowiązek wyjaśnić siwz w określonym terminie a nie ją modyfikować
Zamawiający nie musi zmieniać siwz, w sytuacji gdy otrzymuje od wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji. Jest to jedynie jego uprawnienie (wyrok KIO z 3 czerwca 2019 r., sygn. akt KIO 871/19).
Uwaga z wykluczaniem wykonawców z uwagi na odstąpienie od umowy z ich winy
Wykazanie zasadności zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp to niejednokrotnie skomplikowany i czasochłonny proces, zwłaszcza w sytuacji gdy dotyczy długoterminowych umów na roboty budowlane. Spory związane z realizacją takich umów mają często...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel