Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Elektronizacja zamówień publicznych krajowych od 2021 roku

Dodano: 7 lutego 2020
Elektronizacja zamówień

Od 18 października 2018 r. postępowania o udzielenie zamówień o wartościach równych progom unijnym lub wyższych od nich są prowadzone w całości przy wykorzystaniu elektronicznej formy komunikacji. Z kolei elektronizację zamówień krajowych odłożono na 1 stycznia 2021 r. Biorąc pod uwagę, że termin ten zbiegnie się z dniem wejścia w życie przepisów nowego Prawa zamówień publicznych (ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz.U. poz. 2019), zamawiających i wykonawców czeka prawdziwa rewolucja.

Zachęcamy do skorzystania z wygodnej formuły kursu online, w którym nasz doświadczony ekspert dr Andrzela Gawrońska-Baran omawia najważniejsze aspekty związane z elektroniczną komunikacją między zamawiającym a wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia unijnego. Sprawdź program kursu i obejrzyj go już dziś: Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce zamawiającego i wykonawcy

Mimo, że przepisy dotyczące nowelizacji zamówień unijnych obowiązują już ponad rok, nadal są źródłem problemów, które pojawiają się tak po stronie wykonawców jak i zamawiających. Wykonawcy mają wątpliwości, w jaki sposób sporządzić elektroniczny dokument oraz jego kopię, zamawiający zaś napotykają liczne trudności podczas otwierania elektronicznych ofert, korzystania z miniPortalu i komercyjnych platform służących do wymiany dokumentów w trakcie postępowania. Część tych problemów rozwiązują przepisy nowej ustawy Pzp. Przykładowo w sytuacji gdy zamawiający będzie miał techniczny problem z otwarciem ofert w wyznaczonym terminie, nowe regulacje dają mu prawo jego przesunięcia w czasie.

Jednak do 1 stycznia 2021 r. zamawiający i wykonawcy muszą radzić sobie przy zastosowaniu aktualnie obowiązujących przepisów, korzystając z dostępnych źródeł wiedzy jak choćby opracowania Urzędu Zamówień Publicznych oraz fachowe publikacje dotyczące zamówień publicznych. Polecamy nasze artykuły dotyczące elektronicznych postępowań:

Redakcja

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Zamówienia z wolnej ręki

Poznaj nowe przepisy Prawa zamówień publicznych

22 września (wtorek) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Kiedy niewłaściwie opisane kryteria oceny ofert zmuszają do unieważnienia postępowania?

Pytanie: W przetargu na dostawę sprzętu informatycznego mamy dwa okresy gwarancji – 36 i 60 miesięcy. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. W jaki sposób dokonać oceny ofert?

Czytaj więcej »
Kiedy wykluczyć wykonawcę za popełnienie przestępstw przeciwko środowisku, prawu pracy i socjalnemu?

Pytanie: Informacja podawana przez wykonawcę w dokumencie JEDZ w sekcji III punkt C dotycząca naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa środowiskowego, prawa socjalnego i prawa pracy stanowi obligatoryjną przesłankę na podstawę...

Czytaj więcej »

Aktualności

Nie każda nieusuwalna wada postępowania zobowiązuje do jego unieważnienia
Unieważnienie postępowania, w sytuacji gdy wedle przypuszczenia zamawiającego jest ono obarczone nieusuwalną wadą, musi być dokładnie przeanalizowane i bezsprzecznie dowiedzione. Sam fakt, że postępowanie obarczone jest wadą, nie jest wystarczającą...
Jaki potencjał podmiotu trzeciego wolno udostępniać i jak dobrze udostępnić zasoby?
Wykonawcy, którzy samodzielnie nie spełniają określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, mogą „pożyczyć” potencjał od podmiotu trzeciego. Niestety nie wszystkie zasoby można udostępniać, bo część z nich jest ściśle związana z...
Wykonawca, który wprowadził zamawiającego w błąd, powinien zostać wykluczony z postępowania
Jeżeli wykonawca przedstawił w złożonej przez siebie ofercie informacje odnośnie do  oferowanego przedmiotu zamówienia, punktowane w ramach kryterium pozacenowego, pozostające w sprzeczności z faktami, zaś odwołujący prawidłowo odczytał te...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel