Poleć znajomemu

Czyn nieuczciwej konkurencji jako podstawa wykluczenia z postępowania

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano:
8dfd576252ca792b21effe29c048ebf7a3abafa7-medium

Zaoferowanie nieistniejącego produktu nie jest traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji w postaci utrudniania dostępu do rynku (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 23 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 49/18).

Czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu klauzuli generalnej jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta bądź go narusza. W katalogu czynów nieuczciwej konkurencji ustawodawca wskazał na „utrudnianie dostępu do rynku”.

Zgodnie ze stanowiskiem doktryny i orzecznictwa w przypadku podnoszenia zarzutu czynu nieuczciwej konkurencji ważne jest:

  • skonkretyzowanie czynu, którego popełnienia dopuścił się określony przedsiębiorca, a także
  • konkretne określenie, jakiego rodzaju dobrym obyczajom przedsiębiorca uchybił.

Uznanie zaś konkretnego czynu za akt nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia, na czym określone działanie polegało oraz zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu (tak też: wyrok Sądu Najwyższego z 11 października 2002 r., sygn. akt III CKN 271/01).

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje się takie okoliczności jak manipulacje ceną czy kryteriami oceny ofert, które stanowią podstawę wyboru danego wykonawcy i w sposób oczywisty wskazują na nieuczciwe zachowanie, powodujące wyeliminowanie z rynku innych przedsiębiorców. W przypadku niedostarczenia produktów zgodnych z siwz, co na pewno uwidoczniłoby się na etapie realizacji umowy, wykonawca poniósłby konsekwencje własnych działań w postaci kar umownych z odstąpieniem od umowy włącznie.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Konsorcjum wykonawców 

Warunki udziału. Dokumentacja. Odpowiedzialność stron

28 sierpnia (wtorek) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Gmina buduje kanalizację – czy jest zamawiającym sektorowym?

Pytanie: Gmina przystępuje do kanalizowania jednej ze swoich miejscowości i w tym celu chce ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie sieci kanalizacyjnej. Szacunkowa wartość zamówienia to ok. 6.000.000 zł i jest ono finansowane...

Czytaj więcej »
Jak zlecić nieoczekiwane roboty, które pojawiły się w trakcie inwestycji?

Pytanie: Przeprowadzamy remont i przebudowę szkoły. Dokumentacja projektowa objęła pełny zakres robót prócz remontu sieci centralnego ogrzewania. Teraz okazało się, że sieć również kwalifikuje się do wymiany. Czy możemy zlecić...

Czytaj więcej »

Aktualności

9 ważnych problemów związanych z szacowaniem zamówień i podpowiedzi eksperta (cz. II)
Podczas określania wartości zamówienia często pojawiają się wątpliwości, bo nie każdy przypadek odpowiada wprost okolicznościom przewidzianym w ustawie Pzp. Zamawiający zwracają się do nas z pytaniami: jak określić wartość nieplanowanego...
Czy konsorcjant może przystąpić do odwołania? Sprawdź, co na to KIO
Uczestnik konsorcjum nie ma statusu wykonawcy, a w konsekwencji nie ma prawa do samodzielnego zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 czerwca 2018 r., sygn. akt KIO 1066/18).
Czy zawsze warto żądać próbek przedmiotu zamówienia z ofertą?
Zanim zdecydujesz się żądać od wykonawców próbki tego, co będą oferować w czasie realizacji zamówienia, przeanalizuj kilka spraw. Pamiętaj, że próbka może mieć różny charakter – od dokumentu, który potwierdzi Twoje wymogi opisane w...
13.08.2018 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel