Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Czy kwota na sfinansowanie zamówienia może być niższa od wartości szacunkowej – sprawdź opinię UZP

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 9 września 2019
kwota zamówienia a wartość szacunkowa

Przepisy ustawy Pzp nie nakazują, aby kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, była tożsama z szacunkową wartością zamówienia. Kwota, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jest − co do zasady −  wyższa od jego wartości szacunkowej. Jednak przepisy ustawy Pzp nie zabraniają, by kwota ta była niższa od tej wartości. UZP przypomina o tym w ostatniej opinii prawnej pt. „Relacja wartości szacunkowej zamówienia do kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

Zgodnie z art. 32 ustawy Pzp zamawiający ustala szacunkową wartość zamówienia, biorąc pod uwagę całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług. Należy tego dokonać z należytą starannością. Innymi słowy, zamawiający odnosi szacunkową wartość zamówienia do spodziewanej całkowitej (ostatecznej) kwoty należnej wykonawcy z tytułu realizacji przez niego zamówionych dostaw, usług lub robót budowlanych. Ustalając tę wartość, zamawiający bierze pod uwagę opis przedmiotu zamówienia, w tym:

  • ilość,
  • rodzaj i
  • charakter,

świadczeń które zamierza nabyć.

Czasem zamawiający mają problem z tym, że nie dysponują kwotą na sfinansowanie zamówienia w pełni odpowiadającą tej, która wychodzi z szacunków. Urząd Zamówień Publicznych wyjaśnia, że jest to sytuacja w pełni dopuszczalna. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, może być zarówno niższa jak i wyższa od wartości szacunkowej.

Jak wskazuje autor opinii:

„Zróżnicowanie to nie wynika jedynie z faktu, że wartość szacunkowa wynagrodzenia wykonawcy, o której mowa w art. 32 ust. 1 Pzp, jest wartością netto, podczas gdy kwota podawana przed otwarciem ofert stanowi kwotę brutto (czyli powiększoną o wartość podatku od towarów i usług), ale przede wszystkim stąd, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia powinna odpowiadać rzeczywistej kwocie przeznaczonej przez zamawiającego na wydatkowanie, celem wykonania danego zamówienia publicznego, a więc uwzględniającej należne z tego tytułu opłaty i podatki, wzrost wynagrodzenia należnego z tytułu rozliczenia kosztorysowego itp.”.

 

Ważne

Jeżeli możliwości finansowe zamawiającego pozwalają zwiększyć kwotę na sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty i zamawiający jest tym zainteresowany, to istnieje możliwość dokonania wyboru oferty, której cena przekracza pierwotnie założony budżet.

 

 

Po co zatem zamawiający podaje przed otwarciem ofert informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia? Jest ona punktem odniesienia dla stwierdzenia, czy istnieją podstawy do unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Warto pamiętać, że zamawiający może – stosownie do art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – zwiększyć kwotę, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp do ceny najkorzystniejszej oferty.

Źródło: www.uzp.gov.pl, Informator nr 2/2019

Ważne kwestie związane z szacowaniem wartości zamówienia publikujemy w dziale Porady/Przedmiot zamówienia. Przeczytasz tam m.in.:

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium!

Rozwiąż problemy pojawiające się w praktycznym stosowaniu komunikacji elektronicznej 

Transmisja online

22 stycznia (środa), godz. 10-11

Oglądaj >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Wymogi prawne przy zmianie podwykonawcy w trakcie wykonywania umowy

Pytanie: Wykonawca na etapie składania ofert przedstawił zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia mu wymaganej w warunkach udziału w postępowaniu wiedzy i doświadczenia. Jednocześnie podmiot ten stał się podwykonawcą...

Czytaj więcej »
Czy najem sali na szkolenie podlega ustawie Pzp?

Pytanie: W jakiej procedurze udzielić zamówienia realizowanego ze środków UE, którego przedmiotem jest tylko wynajem sali szkoleniowej bez żadnych dodatkowych usług? Wartość zamówienia przekracza 30.000 euro. Czy można...

Czytaj więcej »

Aktualności

Czy będą opóźnienia w budowie platformy e-Zamówienia?
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak poinformował na stronie WWW UZP, iż unieważniono postępowanie na wybór wykonawcy, który zbuduje platformę e-Zamówienia. Prezes zapewnia jednocześnie, że „aktualnie nie ma obaw co do przyszłego...
28.01.2020 Czytaj więcej »
Reguły odpowiedzialności zamawiającego za prowadzenie postępowania
Osoby, które wykonują czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą prawną odpowiedzialność za błędy, niedopatrzenia i zaniechania. Odpowiedzialność dotyczy także zamawiającego jako instytucji czy inaczej podmiotu. Poniżej...
Odpowiedzialność za błędy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – jak odpowie kierownik? (cz. III)
Z dwóch poprzednich części artykułu dowiedziałeś się, jak odpowiada zamawiający jako podmiot oraz jak kształtuje się odpowiedzialność osób, które wykonują czynności w przetargu a jednocześnie podlegają regułom dyscypliny finansów publicznych. W...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel