Poleć znajomemu

Czy 3. w rankingu ofert wykonawca w procedurze odwróconej ma interes w uzyskaniu zamówienia?

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano:
3056f92ced0c31987bbd6682bac384fb376daf65-medium

Wykonawca, który jest na trzecim miejscu na liście ofert złożonych w przetargu nieograniczonym z zastosowaną procedurą odwróconą ma interes w uzyskaniu zamówienia. Jego odwołanie jest zatem skuteczne (wyrok KIO z 10 października 2017 r., sygn. akt KIO 2006/17).

Odwołujący – jako wykonawca, którego oferta w przypadku potwierdzenia się zarzutów odwołania może zostać wybrana jako najkorzystniejsza – spełnia określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia. Innymi słowy naruszenie przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować poniesienie przez niego szkody, polegającej na nieuzyskaniu zamówienia.

W omawianej sprawie w procedurze odwróconej wykonawca był na trzecim miejscu w rankingu ofert. KIO stwierdziła, że nie można wykluczyć, iż zarówno pierwszy, jak i drugi w kolejności wykonawca, których oferty nie zostały ostatecznie zweryfikowane na podstawie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie wykażą spełniania warunków. W takiej sytuacji odwołujący po dokonaniu przez zamawiającego  ponownej oceny ofert będzie miał potencjalną możliwość uzyskania zamówienia, jeżeli jego oferta będzie ważna i sam nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

Źródło: Informator UZP nr 4/2017

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

 Elektronizacja zamówień publicznych 

Sprawdź, co Cię czeka już w kwietniu!

22 marca (czwartek), godz. 10

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

Porady

Usługa oczyszczenia terenów z materiałów niebezpiecznych – zasady szacowania wartości prac

Pytanie: Zamawiający planuje oczyszczenie terenu z niewybuchów i innych materiałów niebezpiecznych. Usługę tę chcemy zlecić firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. Jej wartość oszacowano na kwotę poniżej progów...

Czytaj więcej »
Wspólnik spółki cywilnej udostępnia w przetargu potencjał kadrowy – jak sporządzić dokumenty?

Pytanie: Jak poprawnie wystawić zobowiązanie do użyczenia zasobów podmiotu trzeciego w postaci potencjału kadrowego tj. osoby jednego ze wspólników spółki cywilnej? Czy jeżeli umowa spółki wskazuje, że każdy ze wspólników jest...

Czytaj więcej »

Aktualności

4 ważne pytania o elektronizację zamówień publicznych – wskazówki dla zamawiających i wykonawców
Rynek zamówień publicznych przygotowuje się na elektronizację postępowań o udzielenie  zamówień publicznych, która po części będzie wdrażana już od 18 kwietnia 2018 r. Nasz ekspert podejmuje się wyjaśnienia niezwykle trudnych zagadnień...
Dane pracowników wykonawcy tajemnicą przedsiębiorstwa?
Kwestia tego, czy informacje zawarte w wykazie osób tj. dotyczące danych osób, które będą realizowały zamówienie wraz z opisem posiadanego przez nie doświadczenia, może zostać zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa, nie została w...
21.03.2018 Czytaj więcej »
Niedozwolony udział wykonawcy w przygotowaniu postępowania
Ustawodawca ma na celu eliminację z postępowania podmiotów, które w trakcie uczestnictwa w przygotowaniu postępowania nabyły wiedzę mogącą je stawiać w lepszej sytuacji względem pozostałych wykonawców biorących udział w postępowaniu...
20.03.2018 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel